Skok na osrednjo vsebino

Občinska priznanja

mar  2019 26

Peter Papić

Peter Papić Peter Papić

Peter Papić je osnovno šolo obiskoval v Gornjem Klakarju, poklicno šolo pa v Reki. Izučil se je za strojnega ključavničarja. Leta 1953 je prišel na Jesenice. Po končanem služenju vojaškega roka se je leta 1957 zaposlil v Železarni Jesenice, v obratu vzdrževanja Javornik III.

Njegovo uspešno delovanje na Jesenicah lahko opredelimo na tri področja: na področje večletnega prostovoljnega dela v Športnem društvu TVD Partizan Javornik – Koroška Bela, na področje inovacij, racionalizacij in tehničnih predlogov v Železarni Jesenice ter na področje humanitarne dejavnosti na Jesenicah.

Peter Papić je bil 48 let prostovoljni član Upravnega odbora Športnega društva TVD Partizan Javornik – Koroška Bela. Društvo je organiziralo več odmevnih športnih in kulturnih prireditev, v njem pa so se udejstvovali tudi trije udeleženci olimpijskih iger. Vseskozi je skrbel za vzdrževanje doma, da je TVD Partizan lahko nudil prostor za rekreacijo vseh generacij in vzgojo mladih kadrov na posameznih področjih športa.

Peter Papić je v Železarni Jesenice opravljal strojna dela. V kratkem času je razvil svoje sposobnosti na področju inovatorstva ter postal prepoznaven inovator v Železarni Jesenice. V svoji bogati inovativni dejavnosti je prijavil in realiziral preko trideset predlogov in tehničnih izboljšav.

Bil je eden od ustanoviteljev Društva invalidov Jesenice in ustanovitelj AKTIVA zaposlenih invalidov v Železarni Jesenice. Aktivno je sodeloval v sindikatu Železarne Jesenice, bil pa je tudi član LAS – Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zlorab drog v Občini Jesenice.

Peter Papić je zaslužen za izjemne uspehe in dosežene rezultate na mnogih področjih družbenega življenja. Odlikuje ga njegov čut za sočloveka, kar dokazuje s svojim humanitarnim in prostovoljnim delom. Njegovo življenjsko delo, ki mu je posvetil več kot polovico svojega življenja, je v dobrobit športni vzgoji mladine ter v blaginjo občank in občanov občine Jesenice.

Dodatne informacije

  • Leto priznanja: 2019
  • Ime in Priimek: Peter Papić
  • Kraj: Jesenice
  • Leto rojstva: 1934
Prebrano 1382 krat

Občinska priznanja

Častni občani