Skok na osrednjo vsebino

Pojasnila in popravki

jun  2022 20

Ministrstvo za javno upravo: ravnanje župana glede zahtev CI Jesenice zakonito in pravilno

Ministrstvo za javno upravo je na prošnjo Civilne iniciative Jesenice, katere člani so prepričani, da je župan v preteklih mesecih neutemeljeno zavrnil štiri od desetih zahtev zbora občanov, ki se nanašajo na reševanje problematike povišanja cen daljinskega ogrevanja, in bi jih moral uvrstiti na dnevni red seje občinskega sveta, poslalo obrazložitev, ki jo v vednost širši javnosti objavljamo javno. Iz obrazložitve sledi, da je bilo ravnanje župana zakonito in pravilno.

Civilna iniciativa Jesenice (CI Jesenice) je na Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem poslala zaprosilo za podajo obrazložitve glede pravilnosti ravnanj občinske uprave in župana občine Jesenice, ko ni na redno sejo občinskega sveta uvrstil dodatne točke CI Jesenice, ki je predlagala obravnavo štirih zavrnjenih zahtev podanih na zboru občanov. V zaprosilu je CI Jesenice navedla potek postopka zbiranja podpisov občanov za sklic zbora občanov, kateremu je župan ugodil, vsebinsko pa je po prepričanju članov neutemeljeno zavrnil štiri od desetih zahtev zbora občanov, ki se sicer vse nanašajo na reševanje problematike povišanja cen daljinskega ogrevanja. V CI so mnenja, da bi morali zavrnjene zahteve obravnavati na redni seji občinskega sveta.

Ministrstvo za javno upravo je v obrazložitvi uvodoma pojasnilo, da Civilna iniciativa na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) nima statusa legitimiranega predlagatelja za podajo zahteve za uvrstitev posameznih točk na dnevni red sej občinskega sveta. Dnevni red oziroma posamezne točke, ki naj se obravnavajo na redni seji občinskega sveta, lahko v skladu z zakonodajo podajo le župan in najmanj četrtina članov občinskega sveta, po postopku kot je določen s poslovnikom občinskega sveta. Glede na navedeno je zato ministrstvo ugotovilo, da je ravnanje župana, ko ni ugodil dopisu CI, da na sejo uvrsti dodatno točko, v kateri bi se obravnavale zavrnjene zahteve iz zbora občanov, zakonita in pravilna.

Hkrati je MJU še pojasnilo, da je institut »ljudske iniciative«, kot ga povzema 90. člen Statuta Občine Jesenice, namenjen neposrednemu sodelovanju občanov na referendumu, na katerem odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine. Problematika, ki jo je povzročilo povišanje cen energentov pa ne sodi v občinsko pristojnost, ker so te cene določene skladno z 299. do 302. člena Energetskega zakona, torej regulirane na državni ravni. Zato bi bila morebitna razprava na občinskem svetu, če bi bila seveda podana zahteva za obravnavo s strani legitimiranega predlagatelja, po mnenju MJU brez pravnega in finančnega učinka.

Za morebitno izpodbijanje občinskega splošnega akta na referendumu, če bi se morebiti odločili za postopek razveljavitve Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo oskrbe s toploto na območju Občine Jesenice, pa ni pravne podlage, ker je koncesionar (distributer) vezan na oblikovanje cene v skladu z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

 

Originalno pojasnilo MJU objavljamo v priponki pod prispevkom.

Prebrano 904 krat Nazadnje urejano na petek, 28 oktober 2022 09:01

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave