Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Jesenice, 26. 6. 2015 – Danes so se začela dela v sklopu II. faze Celostne obnove Osnovne šole Koroška Bela, ki se fazno izvaja že od leta 2011. V sklopu te faze, ki je bila delno izvedena v letu 2014, bo izvedeno novo stopnišče v klet, urejeni bodo pomožni prostori telovadnice in prostor energetike, uprave in knjižnice, izvedeno bo novo stopnišče za dostop v klet in obzidano zunanje požarno stopnišče za izhod iz telovadnice na vzhodni strani. Dela bodo zaključena predvidoma konec avgusta 2015. Občina Jesenice je s Celostno obnovo Osnovne šole Koroška Bela pričela leta 2011. V I. fazi obnove so bili v letu 2011 in 2012 urejeni prostori v mansardi zahodnega dela objekta (ureditev 6 novih učilnic, 2 kabinetov, sanitarij za učence in učitelje, ureditev strojnice klimatov, ureditev hodnika, notranjega in zunanjega evakuacijskega stopnišča), evakuacijske poti do izhoda na nivo terena, obnovljena je bila streha nad novimi prostori mansarde z izvedbo nove frčade in vgradnjo strešnih oken, hkrati pa je bila dobavljena in montirana notranja oprema učilnic…
Občina Jesenice vas obvešča, da bo Javni razpis o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice za leto 2015 objavljen sredi meseca avgusta. Predvideni ukrepi: subvencioniranje obrestne mere, spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjene dejavnosti in razvoj, spodbujanje poslovne dejavnosti, spodbujanje odpiranja novih delovnih mest, samozaposlovanja in spodbujanje mentorstva in delovanje društev, neprofitnih organizacij in strokovnih združenj. Na 7. redni seji Občinskega sveta dne 18. 6. 2015 je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju finančnih vzpodbud za razvoj gospodarstva v občini Jesenice. Predvidena objava Odloka v Uradnem listu je v enem izmed naslednjih izidov. Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice
V sredo 16. 6. 2015 ob 19.00 je v prostorih krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekala 5. seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Na sejo so bili poleg članov sveta KS vabljeni tudi občinski svetniki, ki prebivajo na območju KS Seje se je udeležila svetnica gospa Zdenka Kajdiž. svetnika gospod mag. Boris Grilc in svetnik gospod Andrej Čeme pa sta se opravičila.
Jesenice, 19. junij – Občinski svet občine Jesenice je včeraj na svoji 7. redni seji obravnaval precej obsežen dnevni red. Med drugim je bil potrjen mandat novoizvoljenemu svetniku Juretu Krašovcu, ki je v Občinskem svetu in v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zamenjal dr. Ahmeda Pašića, potrjen pa je bil tudi nov predsednik Odbora za proračun in finance, tj. Andrej Lavtar. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi Odlok o dodeljevanju sredstev za novoustanovljena društva s področja športa v občini Jesenice, ki je bil na predlog skupine svetnikov umaknjen s 5. redne seje v mesecu marcu.
Člani sveta krajevne skupnosti Plavž na Jesenicah so v sredo, 10. junija na 5. redni seji osrednjo pozornost namenili obravnavi namere, da bo družba Si.mobil na zgradbi Zdravstvenega doma Jesenice postavila novo bazno postajo. Predstavnika družbe in izvajalca sta pojasnila, da bodo s tem izboljšali signal do uporabnikov v tem delu mesta. Direktor Zdravstvenega doma Jesenice primarij Saša Letonja je poudaril, da bo to pridobitev, predvsem glede izboljšave pokritosti signala za mobilno telefonijo ter tudi prednosti, ki jih prinaša sodobna tehnologija za prenos različnih podatkov. Kljub zagotovilom, da ne vplivov na okolje prekoračitev sevanja, so člani sveta v razpravi izrazili več dilem. Zanimalo jih je zakaj mora biti bazna postaja ravno na zgradbi Zdravstvenega doma in ne na kakšnem drugem objektu. Poudarili so, da gre za občutljiv problem v krajevni skupnosti, ki je z več kot sedem tisoč prebivalci največja v občini Jesenice. Po razpravi so sprejeli sklep, da ne podpirajo izgradnje bazne postaje. Investitorju so tudi predlagali, da najprej preveri na Upravni enoti Jesenice ali je glede na…
Včeraj popoldne je v Kolpernu na Stari Savi župan Tomaž Tom Mencinger sprejel jeseniške športnike, ki so v letošnjem letu osvojili naslov državnih prvakov v kategorijah od kadetov naprej. Od povabljenih so se sprejema udeležili člani, trenerji in vodstvo HDD Sij Acroni Jesenice in HD Jesenice (kadeti), Curling kluba Jesenice, Borut Berčič (Kegljaški klub na ledu Jesenice) in Tim Pahor (TVD Partizan Jesenice – judo sekcija). Župan Tomaž Tom Mencinger jim je tudi na ta način čestital za njihov uspeh in se jim zahvalil za njihov doprinos in vnovični potrditvi slovesa Jesenic kot uspešnega športnega mesta. Izrazil je zadovoljstvo, da na Jesenicah obstaja toliko različnih športnih klubov, v katerih nastopajo zelo uspešni športniki, hkrati pa jim je zaželel, da bi njihove uspehe nadaljevali tudi v prihodnjih sezonah.
Jesenice, 26. 5. 2015 – Občina Jesenice je bila danes obveščena že o tretji poškodbi kolesarskega sistema »JeseNICE bikes« v treh tednih, odkar je sistem v uporabi. Kolesarnice pred Občino tako do nadaljnjega ni možno uporabljati. Občina Jesenice je bila danes s strani vzdrževalca kolesarskega sistema, Zavoda za šport Jesenice, obveščena o poškodbi dveh ekranov na terminalu za izposojo koles. Tokrat sta poškodovana ekrana na kolesarnici na Hrušici, ki je bil zaradi poškodbe zamenjan pred kratkim, in na kolesarnici pred Občino Jesenice. Medtem ko je na prvi kolesarnici izposoja koles kljub temu možna, pa je ekran na drugi popolnoma uničen in si zato s te kolesarnice do nadaljnjega ni možno izposojati koles. Škoda je ocenjena na vsaj 115 €. Občina Jesenice je dejanje, ki ga strogo obsoja, tudi tokrat nemudoma prijavila na Policijsko postajo Jesenice, preučila pa bo tudi možnost postavitve videonadzora na vseh treh lokacijah kolesarnic oziroma druge ustrezne možnosti, ki bi preprečile nadaljnje nastajanje škode kot posledico vandalizma.
Jesenice, 18. 5. 2015 - Na natečaju za zasedbo delovnega mesta direktorja občinske uprave Občine Jesenice, ki je bil objavljen 23. februarja, kandidat ni bil izbran. Občina Jesenice je tako danes javni natečaj ponovno objavila, do zaključka postopka pa je župan Tomaž Tom Mencinger za vršilko dolžnosti direktorja občinske uprave imenoval mag. Valentino Gorišek, vodjo Oddelka za okolje in prostor. Dosedanja vršilka dolžnosti direktorja občinske uprave Simona Krese se vrača na delovno mesto vodje Skupne notranje revizijske službe občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica.
Jesenice, 15. maj – Na včerajšnjem dnevnem redu 6. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk. Svetniki so potrdili predloge štirih odlokov s področja gospodarstva, se seznanili s poročili o delu oziroma poslovanju Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, o izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice ter o realizaciji akcijskega programa varstva okolja. Predstavljeni sta bili tudi informacija o pripravi DPN za dograditev predora Karavanke ter informacija o poslovnem načrtu JEKO-IN d.o.o. Jesenice. Svetniki so potrdili prenehanje mandata članu občinskega sveta dr. Ahmedu Pašiću. Na včerajšnji 5. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice so svetniki po hitrem postopku potrdili predlog Odloka o spremembah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Jesenice. S potrjeno spremembo se iz odloka kot gospodarska javna služba izvzema dejavnost oglaševanja in plakatiranja. Občina Jesenice bo v nadaljevanju pripravila razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca te dejavnosti na območju občine Jesenice, ki pa ne bo podvržena pravilom na področju gospodarskih javnih služb. V drugi obravnavi je bil sprejet tudi predlog…
Občane in občanke Jesenic in ostalo zainteresirano javnost obveščamo, da bo kolesarski sistem JeseNICE bikes možno uporabljati od ponedeljka, 11. 5. 2015, naprej. Za uporabo kolesarskega sistema je potrebna registracija v sistem, ki jo opravite na TIC Jesenice. Cena registracije ter pridobitve uporabniške kartice znaša 10,00 € in velja eno leto. Več o kolesarskem sistemu in pogojih uporabe si lahko preberete na http://jesenicebikes.jesenice.si/.
Začel se je maj, na Jesenicah poznan predvsem kot mesec narcis. Te so na številnih lokacijah že v polnem razcvetu, ravno tako pa se začenjajo tudi z njimi povezane prireditve, ki jim bosta namenjena kar dva konca tedna in se začenjajo že jutri. Pri Domu Pristava v Javorniškem Rovtu se jutri ob 20.00 udeležite etno večera s skupino The Poušters, v soboto ob 11.00 pa bo potekala slovesnost ob vrnitvi statusa planinske koče Domu Pristava, ki ji bo sledil ogled Zoisovega parka. Pestro bo tudi naslednji konec tedna, ko se bodo prireditve preselile v Planino pod Golico. V petek, 15. 5., ob 19.00 bo v dvorani KS Planina pod Golico na ogled komedija ''En lahek komad ali vsakemu po svoje!'', v soboto, 16. 5., od 13.00 naprej pa se lahko udeležite zanimivega dogajanja, ko bo med drugim organizirano srečanje harmonikarjev ''Golica na Golici'', otroški živ-žav, izbor miss narcis 2015, nastop ansambla Donačka, bogat srečelov in še in še … Na ta dan bo z Jesenic v Planino pod Golico…
Zavod za šport Jesenice občane in drugo zainteresirano javnost obvešča, da bo sedežnica Španov vrh v maju, mesecu narcis, obratovala v naslednjih terminih: v soboto, 9. maja, od 10.00 do 14.00 v nedeljo, 10. maja, od 10.00 do 14.00 v soboto, 16. maja, od 10.00 do 18.00 v nedeljo, 17. maja, od 10.00 do 14.00 Drugi termini so možni v primeru najave skupine več kot dvajsetih oseb. Cena vozovnice: 2 €/osebo Informacije: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali 041 652 709 (Zoran Kramar).
Včeraj nas je občan s slikovnim gradivom opozoril na poškodbe kolesarskega sistema JeseNICE bikes, ki so se pojavile na kolesarnici na Hrušici. Kljub temu, da je bil začetek uporabe le-tega načrtovan šele v tem tednu, je nekdo že pred tem poškodoval steklo na monitorju in s tem povzročil škodo, ocenjeno na 115 €. Dejanje, za katerega je skoraj nemogoče misliti, da je rezultat nesreče, je Občina Jesenice že prijavila Policijski postaji Jesenice, uporaba sistema pa bo tudi zato možna šele od naslednjega tedna, o čemer bodo občani še posebej obveščeni. Ob tem občane vljudno pozivamo, naj vsako dejanje namernega uničevanja, ki so mu priča, prijavijo pristojnim službam in s tem pripomorejo k odpravi namernega uničevanja in drugega neprimernega ravnanja z javnimi površinami, objekti ali drugo javno lastnino.
  Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas v sklopu projekta Podjetniška kavica vljudno vabi, da se udeležite majskega sklopa delavnic z naslednjimi podjetniškimi temami: 1. POVEČANJE PRODAJE IN DOBIČKA Na delavnici bomo obravnavali integrirani lijak, ki združuje tako spletno promocijo, kot fizično prodajo. Kako zgleda vaš lijak? Kje imate še rezerve? Za povečanje prodaje se bomo osredotočili na razvojne spremembe produkta, produktne komunikacije in prodajnega nagovora. Spoznali bomo optimiziranje prodaje z uporabo vitkega razvoja produktov in A/B spletnega testiranje. V zaključnem delu si bomo pogledali še prodajne in spletne promocijske kanale. Delavnica je namenjena vsem, ki želijo povečati prodajo in so pripravljeni za to tudi delovati proaktivno. Predpriprava udeležencev: Udeleženci se na delavnico pripravite tako, da izberete en ključni produkt, na katerem želite delati. Produkt imate lahko predstavljen na spletni strani, v spletni trgovini ali v PDF katalogu. Zaželeno je, da s seboj prinesete prenosne računalnike. Delavnica bo organizirana v četrtek, dne 7. 5. 2015, od 10:00 – 13:30 v prostorih Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji plavž 24e, 4270 Jesenice.…
Ker sta pred nami dva državna praznika, dan upora proti okupatorju in praznik dela, je to tudi priložnost, da občanke in občane pozovemo k pravilnemu izobešanju slovenske zastave. Kljub temu, da je pohvalno, da veliko občanov slovensko zastavo ob državnih praznikih obesi tudi na svoje stanovanjske hiše, pa nemalokrat opažamo, da so zastave izobešene nepravilno ali pa so v neprimernem stanju. Ker izobešanje zastav določa zakon, v pomoč občanom povzemamo njegove določbe glede izobešanja slovenske zastave v času državnih praznikov. Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. list RS, št. 67/94 in spr.) določa, da se slovenska zastava izobesi ob naslednjih praznikih Republike Slovenije: na dan 8. februarja (Prešernov dan, slovenski kulturni praznik), na dan 27. aprila (dan upora proti okupatorju), na dan 1. in 2. maja (praznik dela), na dan 25. junija (dan državnosti) in na dan 26. decembra (dan samostojnosti). Zastava se teh v primerih iz te točke izobesi na poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov, organov lokalnih…
V četrtek 16. 4. 2015 ob 19.00 je v pisarni krajevne skupnosti Blejska Dobrava potekala 4. seja Sveta krajevne skupnosti Blejska Dobrava. Na sejo so bili poleg članov sveta KS  vabljeni tudi občinski svetniki, ki prebivajo na območju KS. Od treh sta se seje udeležila svetnica gospa Zdenka Kajdiž in svetnik gospod mag. Boris Grilc, svetnik gospod Andrej Černe pa se je zaradi drugih obveznosti opravičil.
Ob zaključku projekta »Izboljšanje dostopnosti in atraktivnosti gorskih obmejnih območij (IDAGO)« predstavnike medijev vljudno vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 22. 4. 2015, ob 11. uri v sejni sobi Občine Jesenice. Na novinarski konferenci bomo predstavili vse aktivnosti, vredne skupno več kot 350.000 €, ki so bile v občini Jesenice izvedene v okviru projekta (projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev ter lastnih sredstev). Na novinarski konferenci bosta sodelovala župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger in vodja oddelka za gospodarstvo Občine Jesenice mag. Vera Djurić Drozdek. Po končani novinarski konferenci vas vabimo še na uradno otvoritev kolesarskega sistema »JeseNICE bikes«, ki je bil vzpostavljen v sklopu omenjenega projekta (vabilo v prilogi). Vljudno vabljeni.
V preteklem tednu je bilo v sredstvih javnega obveščanja objavljeno, da bo 18. aprila organizirana skupna čistilna akcija za vse krajevne skupnosti v občini. Po posvetu s predsedniki krajevnih skupnosti pa smo se odločili, da bodo čistilne akcije vendarle potekale ločeno in jih bomo zaradi različnih želja sodelujočih razdelili v več dni. Koordinatorke čistilnih akcij so krajevne skupnosti, ki bodo tudi določile termin in površino čiščenja, objavljamo pa informacijo o trenutno sklicanih čistilnih akcijah: KS Hrušica: sobota, 18. april 2015, zbor ob 9.00 na ''Placu'' na Hrušici KS Planina pod Golico: sobota, 18. april 2015, zbor ob 9.00 pred gasilskim domom v Planini pod Golico ali v Plavškem Rovtu pri Pogačarjevem hlevu KS Slovenski Javornik-Koroška Bela: torek, 21. aprila 2015; sodelujoči zaščitne rokavice in vreče dobijo v prostorih KS od 10. do 14. ure. Zaščitne rokavice in vreče za smeti so zagotovljene. O ostalih čistilnih akcijah bomo obveščali sproti.
Nadzorni svet družbe BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj objavlja razpis za direktorja/direktorico družbe.  Besedilo razpisa  Vir: http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=981
Danes ob 20:30 bodo posamezniki, podjetja, vlade in lokalne skupnosti po vsem svetu za eno uro ugasnili luči. Gre za mednarodni projekt Ura za Zemljo, ki teče od leta 2007, njegov pobudnik pa je nevladna organizacija Svetovni sklad za naravo (World Wildlife Fund – WWF), ena največjih in najbolj spoštovanih svetovnih neodvisnih organizacij za okolje. WWF ima skoraj pet milijonov privržencev, ki aktivno delujejo v več kot 100 državah. Poslanstvo WWF je zmanjšanje uničevanja naravnega okolja, promoviranje zmanjšanja onesnaževanja in neekonomične potrošnje ter ustvarjanje prihodnosti, v kateri bi ljudje živeli v harmoniji z naravo, ohranjali biološko raznovrstnost in uporabljali obnovljive vire energije. V času Ure za Zemljo ugasnejo tudi luči, ki sicer osvetljujejo svetovne znamenitosti, kakršne so Eifflov stolp, cerkev Notre Dame, velike piramide v Egiptu, operna hiša v Sydneyju idr., lani pa se je tej akciji na poziv koordinatorja v Sloveniji, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, pridružilo tudi 40 slovenskih občin. V podporo prizadevanjem za dvig zavesti o podnebnih spremembah, pomenu varčevanja z električno energije in vzpostavljanja nizkoogljičnega…

Uporabne povezave