Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Na včerajšnji 4. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 19 točk, med katerimi je bila najpomembnejša druga obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Tega so svetniki sprejeli soglasno. Občinski svet občine Jesenice je na 4. redni seji Občinskega sveta Občine Jesenice proračun občine Jesenice za leto 2015 obravnaval takoj po potrditvi zapisnikov. Vloženih je bilo 15 amandmajev, od katerih je bilo šest amandmajev sprejetih, pet nesprejetih, štiri amandmaje pa so predlagatelji na podlagi dodatne obrazložitve strokovnih služb umaknili. Največje presenečenje seje je bilo zagotovo končno glasovanje o sprejemu proračuna, saj je za njegov sprejem glasovalo vseh 28 svetnikov.
Minuli teden je Svet ustanoviteljev JEKO-IN d.o.o. Jesenice potrdil novega direktorja javnega komunalnega podjetja JEKO-IN d.o.o. Jesenice. S 1. februarjem je vodstvo podjetja prevzel Uroš Bučar.
Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je s sklepom razrešil direktorja občinske uprave Občine Jesenice mag. Vitomirja Pretnarja, ki mu delovno razmerje na Občini Jesenice preneha z 22. februarjem. Glavni razlog razrešitve so nepremostljive razlike pri videnju vodenja občine in občinske uprave.
Občina Jesenice vas tudi v letu 2015 vabi k sodelovanju v akciji Razvajaj se v mestu, ki bo potekala v soboto, 7.marca, in nedeljo, 8. marca 2015. Gre za nadaljevanje in nadgradnjo skupne akcije v okviru Združenja za management mestnih središč, ki poleg Jesenic vključuje Občino Naklo ter Mestne občine Kranj, Ljubljana, Celje, Velenje in Koper. Akcija je uspešno potekala že v letu 2014. Namen akcije Razvajaj se v mestu je: spodbujanje povezovanja lokalnih ponudnikov (trgovcev, obrtnikov, gostincev in drugih malih podjetnikov), oblikovanje, promocija in trženje skupne konkurenčne ponudbe, spodbujanje potrošnikov k nakupovanju pri lokalnih ponudnikih, obdarovanje z izdelki in storitvami, ki jih najdemo v domačem okolju, ter s povezovanjem doseči večjo atraktivnost ponudbe in živahnejši mestni utrip. Ciljna skupina so dekleta, matere in žene s svojimi partnerji, ki praznujejo 8. marec. K sodelovanju vabljeni vsi lokalni ponudniki, ki ste v sklopu akcije pripravljeni pripraviti posebno promocijsko ponudbo blaga oz. storitev po posebnih cenah (popusti, darila, svetovanje…). Ponudba mora biti ciljni skupini dosegljiva 7. in 8. marca 2015 na…
Jesenice, 20. 1. 2015 - Danes se je začelo težko pričakovano nadaljevanje investicije na območju Hrenovce, ki so ga predstavniki investitorja, družbe Anepremičnine d.o.o., obljubili na decembrski seji občinskega sveta. Dokončana naj bi bila do septembra 2015.
V času kurilne sezone se v Sloveniji pogosto srečujemo s preseganji mejnih vrednosti PM10  v zunanjem zraku, ki jih je zaradi zaščite zdravja ljudi določila EU. Trdni delci, manjši od 10 mikronov, so eno od onesnaževal, ki ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal.
Občina Jesenice je ena od skoraj 50 slovenskih občin, ki sodelujejo v projektu »Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji«. Projekt in vanj vključene občine se bodo v naslednjem tednu predstavile na največjem svetovnem sejmu za turizem in prosti čas (CMT) v Stuttgartu.
V sklopu 2. indijskih dnevov veleposlaništvo Indije v RS organizira koncert enega najvidnejših mojstrov saroda Prabhata Kumarja. Koncert bo v petek, 23. januarja, ob 20. uri v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice.
Danes zjutraj smo bili obveščeni o grafitih s sovražno vsebino (uperjeno proti muslimanom), ki so se pojavili na treh lokacijah v občini. Lokacije z grafiti so si ogledali občinski redarji, po prijavi na policijo pa tudi jeseniški policisti, ki dejanje obravnavajo kot prekršek ter trenutno zbirajo obvestila o kršitelju. Občina Jesenice je po obvestilu o pojavu grafitov in prijavi na policijo nemudoma posredovala in preko pristojnih služb grafite že prekrila oziroma odstranila. Prepričan sem, da gre pri grafitih za delo posameznika, saj kot občina z večnarodnostno sestavo še nikoli nismo imeli nobenih težav, ki bi bile povezane z različnimi veroizpovedmi naših občanov. Na dobre, složne odnose smo izredno ponosni in večnarodnostno sestavo občanov štejemo kot prednost mesta, zato omenjeno dejanje strogo obsojam in ne želim, da bi se odnosi med občani zaradi tako podlih dejanj posameznikov na kakršen koli način omajali. Na tem mestu še enkrat pozivam k strpnosti in spoštovanju, ki bi morala biti temelj vsake družbe.   Tomaž Tom Mencinger, župan 
Obveščamo vas, da Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) v sklopu VEM točke pošilja svežnje poslovnih informacij v obliki elektronskega biltena (Moj spletni priročnik), ki je viden v spodnjih vrsticah. Informacije so namenjene mikro, malim, srednjim podjetjem in potencialnim podjetnikom po celotni Sloveniji. Aktualne razpise v sklopu biltena lahko pogledate tudi na spletni strani www.ragor.si.
Občinski svet je na svoji 3. redni seji, 23. decembra, med drugim obravnaval tudi predlog ukinitve video snemanja sej. Občinska uprava je namreč predlagala, da se zaradi minimizacije stroškov pri pripravi proračuna za naslednje leto ter slabih rezultatov gledanosti, ta strošek, ki je zdaj znašal slabih 1.000 na sejo, ukine in se na spletni strani občine Jesenice objavljajo le zvočni posnetki sej v aktualnem času. Predlog za ukinitev sej je 26 prisotnih svetnikov sprejelo s 15 glasovi za predlog in 11 glasovi proti.
Občinski svet Občine Jesenice je včeraj opravil dve seji, in sicer je bilo na sporedu nadaljevanje 2. redne seje, ki je bila novembra prekinjena pri točki prvi obravnavi proračuna za leto 2015, ter 3. redna seja. Na začetku so svetnike že tradicionalno obiskali skavti in skavtinje z Jesenic in Breznice, ki so županu prinesli luč miru iz Betlehema.
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je pripravila šesto številko biltena v sklopu projekta Europe Direct Gorenjska 2014, ki vključuje informacije o aktualnih temah EU,  programih in možnostih financiranja ter delavnicah in dogodkih izvedenih v sklopu Europe Direct Gorenjska. Informacije vključujejo tudi teme: ELEKTRIČNA VOZILA IN POLNILNE POSTAJE V EU, SPLETNI PORTAL MOBILNOST V MESTIH, EVROPSKI SKLAD ZA STRATEŠKE NALOŽBE (EFSI), UREDBA EU ZA GOSTINCE – NAVAJANJE ALERGENOV, WORLD SKI AWARD 2014, EVROPSKI STRUKTURNI IN INVESTICIJSKI SKLAD ZA OBDOBJE 2014–2020, SKLAD ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM, ZBIRKA ELEKTRONSKIH PUBLIKACIJ DG REGIO, EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV, DOSTOP INVALIDNIH OSEB DO ŽELEZNIŠKEGA PREVOZA, NEPOSREDNA PLAČILA KMETOM, EUROPEAN CENSUS HUB.  Na Gorenjskem od 1.1.2013 deluje informacijska točka Evropske unije Europe Direct Gorenjska v partnerskem delovanju organizacij BSC, d.o.o. Kranj, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske (RAGOR) ter Razvojna agencija Sora, d.o.o. (SORA).
V skladu z 11. členom Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, organizatorju prireditve ni potrebno pridobiti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, če namerava prireditev organizirati na prireditvenem prostoru,  ki ga je občina določila na območju javne površine, primerne za potek prireditev na prostem. V takem primeru dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvenem prostoru izda pristojni občinski organ upravljavcu prireditvenega prostora.
Na železniški postaji Vintgar na Bleski Dobravi je bil 13. 12. 2014 postavljen antenski stolp, ki služi potrebam zagotavljanja varnosti železniškega prometa. Na stolpu je nameščena antena katere sevanje ne presega dovoljenih vrednosti in za zdravje in varnost krajanov ne predstavlja nikakršne nevarnosti. Vse podrobnosti si lahko ogledate v dokumentaciji, ki je objavljena na: Vzpostavitev digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju - dodatna pojasnila   S spoštovanjem! Anton Hribar Predsednik Sveta KS
Praznični december je čas druženja, zabave in veselja. V krajevni skupnosti Blejska Dobrava organiziramo več prireditev, na katere vas vljudno  VABIMO ODPRTJE RAZSTAVE ROČNIH DEL.V soboto, 20. 12. 2014 ob 18.00 uri, v dvorani kulturnega doma na Blejski Dobravi.   ODPRTJE PRENOVLJENEGA VAŠKEGA KORITA PRI »PETRANU« V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 17.00 uri, pri hiši Blejska Dobrava 102.   PRIŽIGANJE LUČI NA NOVOLETNI JELKI.V ponedeljek, 22. 12. 2014 ob 18.30 uri,v vaškem jedru na Blejski Dobravi.   TRADICIONALNA PRIREDITEV »ŽEGNANJE KONJ«V petek, 26. 12. 2014 ob 11.00 uri, v vaškem jedru na Blejski Dobravi.   POHOD Z BAKLAMI NA POLANSKO BABOV torek, 30. 12. 2014 ob 17.00 uri, izpred orodišča na Kočni.   Svet  Krajevne skupnosti Blejska Dobrava   Leto  2015, ki prihaja naj Vam prinese zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva, predvsem pa obilo delovnih in poslovnih uspehov.
ŠPORTNA ZVEZA JESENICELedarska 4, 4270 Jesenice Datum: 08. 12. 2014 VSEM ČLANICAM ŠZ JESENICE Zadeva: Nominacije za priznanja Športne zveze Jesenice V letu, ki je za nami, smo se tudi v športu srečevali s precejšnjimi težavami. Zaostrene razmere, vse manj razumevanja za šport v gospodarstvu, pretirana birokracija so nam zaznamovale leto 2014. Pa vendar smo prepričani, da se v športnih društvih in klubih, ki delujejo v občini Jesenice tudi letos lahko pohvalimo z nekaterimi uspehi. Prav tako imate znotraj društev in klubov zagotovo tudi posameznike, ki za dolgoletno delo v društvu in športu na sploh zaslužijo priznanje Športne zveze Jesenice. Naša priznanja so stanovska, brez vmešavanja politike. Predlagatelji ste društva in klubi, nominacije pa potrdi Izvršni odbor Športne zveze Jesenice. POZIVAMO DRUŠTVA, KLUBE IN ORGANIZACIJE IZ OBMOČJA OBČINE JESENICE, DA NAM POSREDUJEJO PREDLOGE ZA PRIZNANJA ŠPORTNE ZVEZE JESENICE ZA LETO 2014. ROK ZA ODAJO NOMINACIJ JE: PETEK, 29. 12. 2014. Odpiranje kuvert s prispelimi predlogi bo Izvršni odbor ŠZ Jesenice obravnaval do 8. 1. 2015. Nominirate (predlagate) lahko za…
Peti december je bil že leta 1985 razglašen za mednarodni dan prostovoljstva, ki ga vsako leto obeležujejo tudi različne prostovoljske organizacije v Sloveniji. Kljub različnim dogodkom, ki so organizirani ob tem dnevu, pa se premalokrat sliši pohvala na račun vseh tistih, ki prostovoljstvu posvečajo dobršen del svojih življenj. Na Jesenicah znotraj prostovoljskih organizacij in društev deluje ogromno število prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo na različnih področjih, od dela s starejšimi in z ranljivimi skupinami do prostovoljnega dela gasilcev, a z istim ciljem – za skupno dobro in za boljšo raven življenja občanov v naši občini. Delo teh prostovoljcev največkrat ostane prezrto, saj svojega dela ne želijo javno izpostaviti, vendar je prav, da se jim, vsaj ob njihovem dnevu, zahvalimo. Zatorej vsakomur od vas, ki vaš prosti čas namenjate prostovoljnemu delu in s tem prispevate k razvoju naše skupnosti – vaše delo spoštujemo in cenimo, zato za vaš prispevek iskrena hvala! Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar
Zavod za šport Jesenice vabi na trenerski seminar vse trenerje športnih klubov, športnike in starše, ki  bi znanje s področja športnega treniranja dopolnili. Seminar bo v telovadnici športne dvorane Podmežakla v torek, 2. 12. 2014, ob 18:00. Dr. Mitja Bračič je eden vodilnih ekspertov za športno diagnostiko in načrtovanje ter vodenje sodobnih načinov treniranja in rehabilitacije po poškodbah vrhunskih športnikov tako v Sloveniji kot svetu. Na seminarju bo predstavil načine testiranja mladih športnikov v različnih športnih panogah z možnostjo uporabe rezultatov v načrtovanju  treningov. Med raznimi testi bo predstavil izbor vaj za izboljšanje določenih gibalnih sposobnosti. V svoji predstavitvi se bo osredotočil na moč – hitrost – agilnost. Vaje bo predstavil demonstrator. Udeležba na seminarju je BREZPLAČNA! Dodatne informacije lahko dobite na: http://www.drmitjabracic.com/
Glede na veliko ponudbo kurilnih naprav je optimalna izbira kurilne naprave najpomembnejši, najobsežnejši in najzahtevnejši del investicijskega procesa. Poleg zagotovitve ugodnih bivalnih in delovnih pogojev je treba pri učinkoviti rabi energije ter rabi obnovljivih virov energije upoštevati ekonomske in ekološke zahteve, hkrati pa je potrebno biti pozoren tudi na same lastnosti stavbe, saj dobra toplotna zaščitna ovoja stavbe omogoča izbrati kurilno napravo manjše moči. Ker je kurilna sezona tik pred svojim vrhuncem, Občina Jesenice v sodelovanju z LEAG – Lokalno energetsko agencijo Gorenjske organizira predavanje o optimalni izbiri, nabavi, vgradnji, delovanju, vzdrževanju in razgradnji kurilnih naprav ter o primerih iz prakse. Predavanje, na katerega vljudno vabimo vse zainteresirane, bo v četrtek, 11. decembra 2014, ob 18. uri v sejni dvorani Zdravstvenega doma Jesenice (Cesta maršala Tita 78), vodil pa ga bo Andrej Svetina z ENSVET-a.

Uporabne povezave