Obvestila za javnost

Gratel-u d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, se dovoljuje

delna zapore kategorizirane občinske ceste št. 652471»Ulica Heroja Verdnika 12- Sp. Plavž 1«, od hišne številke Cesta Heroja Verdnika 12 do 38. Zapora se izvaja ob treh jaških (3x3m),

zaradi montaže optičnih spojk in kablov,

od 13.03.2020 do 20.03.2020 v času med  08.00 in 15.00 uro.

Podjetju Kusur gradnje d.o.o., Sp. Plavž 4a, 4270 Jesenice, se dovoljuje

občasna, popolna zapora kategorizirane ceste št: 653811 »Nova ulica 7-2«, v dolžini 25m in širini 2,5m,

zaradi gradbenih del na objektu z naslovom Nova ulica 4,

od 10.3.2020 do 31.3.2020 v času med  07.00 in 18.00 uro.

Gorenjski gradbeni družbi, d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora občinske ceste LC 152171 »krožno križišče - Doka«, na odseku Dinos – Sp. Plavž in vseh priključkov na ta odsek ceste, v dolžini cca 450m in širini 6m, po priloženem elaboratu začasne prometne ureditve št: 298-19,

zapora se dovoli za potrebe rekonstrukcije ceste (1. faza),

in sicer od 11.03.2020 do 16.04.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00.

Podjetju Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49a, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

premična delne zapora kategorizirane občinske ceste št. 152041»Cesta skozi Podmežakljo« od hišne številke Cesta 1. maja 36 do Cesta 1. maja 110, po odsekih v največji dolžini 100m oziroma manj, če ni zagotovljena preglednost ceste,

zaradi vleke optičnega kabla,

in sicer od  10.03.2020 do 14.03.2020 v času med  08.00 in 17.00 uro.

Podjetju Inkaing d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin, se dovoljuje

popolna zapora občinske ceste št:152301 »Cesta pod gozdom – Cesta Toneta Tomšiča« od hišne številke Pod gozdom 12 do Pod gozdom 10a,  v dolžini 100m in širini 4m,

zaradi sanacije opornega zidu,

od 09.03.2020 do 13.05.2020 neprekinjeno v času med  00.00 in 24.00 uro.

Janku Lepinu, Prešernova cesta 12, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

popolna zapora kategorizirane ceste št: 653561 »za kulturnim domom«, v dolžini 25m in širini 2m,

zaradi sečnje drevja na parceli št: 37/7 k.o. Hrušica,

od 7.3.2020 do 9.3.2020 v času med  07.00 in 18.00 uro.

Podjetju MG Intihar d.o.o., Cesta Toneta Tomšiča 83, 4270 Jesenice, se dovoljuje

zaporo pločnika ob RC 0368 »Hrušica - Javornik« ob stavbi TVD Partizan, Cesta železarjev 1, v dolžini 10m in širini 1m,

zaradi urgentne sanacije strehe na objektu,

od 28.02.2020 do 9.3.2020 v času med  00.00 in 24.00 uro.

Podjetju SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, se dovoljuje

delna zapora občinske ceste 152051 »Gimnazija - Straža«, na odseku »za obratom 2400«, v dolžini cca 30m in širini 2m,

zapora se dovoli za potrebe raziskovalnega vrtanja za namene preiskav za sanacijo opornega zidu,

in sicer od 02.03.2020 do 31.03.2020, neprekinjeno od 00.00 do 24.00.

Podjetju Inkaing d.o.o., Brodišče 28, 1236 Trzin, se dovoljuje popolna zapora občinskih cest:

  • 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 30a - 34,
  • 152321 »Ulica Viktorja Kejžarja – Cesta bratov Stražišarjev« od hišne številke Cesta bratov Stražišarjev 34 – 70e in
  • 652151 »Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev«, od hišne številke Cesta Toneta Tomšiča 67 – Cesta bratov Stražišarjev 34.

Zapora se dovoli v  skupni dolžini 560 m (po 50 m odsekih) za potrebe izgradnje kanalizacije, vodovoda, plinovoda in električnega omrežja,

in sicer v terminu od 18.12.2019 do 20.4.2020, neprekinjeno med 00.00 in 24.00, zapora se v času praznikov, med 24.12.2019 in 13.1.2020 odstrani.

Občane in občanke Jesenic obveščamo, da je ta konec tedna predvideno asfaltiranje mostu čez Jesenico na Plavžu.

V ta namen je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 20. ure predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 v bližini omenjenega mostu.

Obvoz je predviden čez Cesto Franceta Prešerna (z najbližjim uvozom v križišču za Podmežaklo pri restavraciji Ejga in izvozom na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno).

Uvoz in izvoz na oziroma iz Ulice Staneta Bokala bo tako v času zapore možno samo prek križišča pri Zdravstvenem domu Jesenice (v bližini bara Tačka), medtem ko bo promet prek Ceste Cirila Tavčarja potekal nemoteno, le izvoz pri slaščičarni Metuljček bo možen le z desnim zavijanjem proti Zdravstenem domu Jesenice.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

Ta konec tedna je od sobote, od 6. ure, do nedelje, do 19. ure (oziroma do zaključka del), zaradi asfaltiranja predvidena popolna zapora magistralne ceste R2 na odseku od Zdravstvenega doma Jesenice do križišča v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice. Obvoz bo urejen s prometnimi znaki in je predviden po Cesti Franceta Prešerna.

Kakor so nam pojasnili pri Alpetourju, bo po tej cesti potekal tudi obvoz avtobusnega mestnega potniškega prometa, in sicer bo avtobus na obvoz zavil v križišču za Podmežaklo (pri restavraciji Ejga), in se na cesto R2 priključil na križišču v neposredni bližini Splošne bolnišnice Jesenice oziroma obratno. V času zapore torej ne bosta obratovali le postaji v »Centru 2« in pri Zdravstvenem domu Jesenice. Predlagamo, da za podrobnejše informacije v zvezi z mestnim potniškim prometom spremljate tudi informacije na njihovi spletni strani www.alpetour.si.

Občanom in občankam se že vnaprej zahvaljujemo za razumevanje in potrpljenje.

ENOS OTE d.o.o. občane in občanke Jesenic obvešča, da bo zaradi popravila večje okvare na vročevodnem sistemu od ponedeljka, 21. maja, do petka, 25. maja 2018, urejena delna zapora semaforiziranega križišča nasproti Integrala Jesenice – uvoz pri Delavski hranilnici. Za osebna vozila bo obvoz urejen.

Obenem bo od ponedeljka, 21. maja, do srede, 23. maja 2018, motena oziroma prekinjena dobava toplote (sanitarne tople vode) na območju mesta Jesenic od železniške postaje proti Hrušici.

 

Zahvaljujejo se za razumevanje.

Podjetje Jeko, d.o.o. obvešča, da je v nedeljo, 17. 12. 2017, med 7.00 in 11.00, predvidena popolna zapora ceste v Planino pod Golico, na odseku, ki je lokalno poznan kot pri Križu (nad Splošno bolnišnico Jesenice), in sicer zaradi odstranitve v prometni nesreči poškodovanega vozila.
 

Že vnaprej se zahvaljujejo se za razumevanje.

Na območju Pejc na Jesenicah je potrebno urediti odvajanje fekalne odpadne vode v javno kanalizacijo in zagotoviti ustrezno čiščenje. Predmet projekta, ki ga vodi Občina Jesenice, je 1. faza - odsek 1, izgradnja fekalne kanalizacije območja Na Pejcah.

Investicija bo potekala po Cesti na Golico od priključka od križišča pri Čufarju, do križišča z Murovo. Gradnja se je začela v ponedeljek 18. julija. Dolžina novozgrajenega kanala bo 102 m. Izvajalec del je Garnol d.o.o., Kranj, rok za dokončanje del je 20. avgust 2016.

V času gradnje bo polovična zapora ceste na tem območju. Občane Jesenic, ter obiskovalce in zaposlene v Zdravstvenem domu Jesenice prosimo za razumevanje.

Krajane KS Planina pod Golico in ostale občane Jesenice obveščamo, da se zaradi težav pri izdelavi pilotov dela pri investiciji Obnova ceste Belcijan-Betel začasno zaustavljajo. V ta namen je popolna zapora ceste odstranjena, na območju gradbišča pa je vzpostavljena delna zapora ceste, tako da je promet do Betela omogočen. Glede nadaljevanja del in ponovne vzpostavitve popolne zapore vas bomo pravočasno obvestili.

Uporabne povezave