Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

Podjetju Jeko, d.o.o., Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice, se dovoljuje

popolna zapora kategorizirane ceste št: 152061 »Cesta skozi Blejsko Dobravo«, med hišnima številkama Blejska Dobrava 58 in 61, v dolžini cca 50m in širini cca 6m,

zaradi ureditve meteornega odvodnjavanja vozišča,

V terminu od 15. 4. 2024 do 19. 4. 2024 med 06.00 in 16.00.

Zaradi gradbenih del v okviru rekonstrukcije Ulice Viktorja Kejžarja, bo od ponedeljka, 15. 4. od 7.00 ure, do srede, 17. 4. 2024 do 17.00 ure popolnoma onemogočen dostop z motornimi vozili do večstanovanjskih objektov Ulica Viktorja Kejžarja 32a, 32b in 37a. Stanovalce prosimo, da motorna vozila pred tem parkirajo izven zaprtega območja, saj jim bo v nasprotnem primeru onemogočen izvoz izpred objektov.

Podjetju Musaj d.o.o., Cesta Cirila Tavčarja 8, 4270 Jesenice, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št: 654511 »Skladiščna ulica« in kolesarske steze ob cesti, cca. 450m naprej od trgovine Eurospin proti Hidrii, v dolžini 30m in širini 7m (210m2),

zaradi sanacije usada v Markeževem kanalu,

od 11. 4. 2024 do 30. 4. 2024, neprekinjeno med 00.00 in 24.00 uro.

Podjetju vlogo VGP d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora ceste št: 653151, »Bl. Dobrava 102-106« od hišne številke 102 do 106, v dolžini cca 80m in širini 3m,

zaradi izdelave fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda ter obnove ceste,

od 10. 4. 2024 do 22. 4. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Podjetju Bauimex d.o.o., Pot v puškarno 11, 4000 Kranj se dovoljuje

delna zapora ceste št: 152071 »Lipce-Bl. Dobrava«, pri objektu Blejska Dobrava 124A, v dolžini 15m in širini 3m (45m2),

zaradi izgradnje elektro kabelske kanalizacije,

3 dni v terminu od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024 med 07.00 in 17.00.

Prosilcu se dovoljuje delna zapora

kategorizirane ceste št.: 152051 ob objektu Cesta Toneta Tomšiča 38, v dolžini cca 7.5m in širini 1.0m

zaradi izvajanja rušitve objekta št. 3018, k.o. 2175 (garaža),

3 dni v terminu od 8. 4. 2024 do 15. 5. 2024, neprekinjeno med 7.00 in 19.00.

Podjetju Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem, se dovoljuje

delna zapora kategorizirane ceste št.: 152121 »Cesta Talcev«, ob objektu Cesta talcev 7a, v dolžini cca 18m in širini 1.7m ter pločnika na parceli št.: 300/1, k.o. 2178, v dolžini 18m in širini 0.5m,

zaradi menjave strešne kritine na objektu Cesta talcev 7a,

5 dni v terminu od 08. 04. 2024 do 21. 07. 2024 neprekinjeno med 08.00 in 18.00.

Rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 540 metrov proti Planini pod Golico se bliža koncu. Ker je na vrsti še končno, fino asfaltiranje, bodo dela nekoliko ohromila promet na tem območju. V soboto, 6. aprila, in nedeljo, 7. aprila, od 6:00 do 17:00 bo ob naselju Prihodi popolna zapora ceste.

Obvoz bo mogoč le prek Križovca in Javorniškega Rovta. Občina Jesenice oz. vzdrževalec gozdnih cest Gozdno gospodarstvo Bled bosta poskrbela, da bo obvoz urejen.

Celotna investicija bo zaključena čez približno dva tedna.

Lokalni prebivalci, ki prebivajo na območju za postavljeno zaporo, so sicer že včeraj prejeli obvestila o popolni zapori ceste v hišne nabiralnike.

V četrtek, 28. marca 2024, bo zaradi gradnje ceste s komunalno infrastrukturo med 7:00 in 16:00 popolnoma onemogočen uvoz in izvoz z osebnimi avtomobili do objektov v Ulici Viktorja Kejžarja 32a, 32b in 37a.

Lastniki morajo svoja vozila najkasneje zjutraj do 7:00 odpeljati izpred objektov, saj izvoz kasneje ne bo več mogoč (do 16:00). Popolna zapora je nujna potrebna zaradi prevezav komunalne infrastrukture. 

Dela potekaj v okviru projekta Ureditev območja KS Sava, 2. faza, 2. etapa.

Podjetju Bauimex d.o.o., Pot v puškarno 1, 4000 Kranj, se dovoljuje

popolna zapora kategorizirane ceste št. 654121 od križišča s cesto št. 152011 (cesta Jesenice – pr' Fenc) do objekta Cesta na Golico 13, v dolžini cca 75m in širini 4m,

zaradi gradnje kabelske kanalizacije,

neprekinjeno 10 dni v terminu od 25. 3. 2024 do 25. 4. 2024

ter delna zapora ceste št. 152011 »Cesta na Golico v križišču s cesto št. 654121 (cesta Jesenice – pr' Fenc)« v dolžini 10m in širini 3,5m,

zaradi izvedbe prečnega prekopa,

10 dni v terminu od 25. 3. 2024 do 25. 4. 2024 med 7.00 in 17.00.

Podjetju Teleg-m d.o.o., Cesta v Pečale 36, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

popolna zapora občinskih cest

 • št. 152141 (Ulica Viktorja Kejžarja od križišča z Industrijsko cesto do križišča z Delavsko cesto),
 • št. 152321 (Ulica Bratov Rupar od železniškega podvoza do križišča z Ulico Viktorja Kejžarja
 • in št. 652081 (Ulica Bratov Rupar od križišča z Ulico Viktorja Kejžarja do objekta Ulica Bratov Rupar št. 8A),

v celotni širini ceste zaradi rekonstrukcije cest s pripadajočo komunalno infrastrukturo,

v terminu od 15. 1. 2024 do 30. 8. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Podjetju Gorenjska Gradbena Družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj se dovoljuje

delna in času asfaltiranja popolna zapora ceste št: 152011 »Jesenice – pri Fenc« (podaljšanje), od hišne številke Prihodi 21, do križišča pri objektu Prihodi 9a, v dolžini cca 540m in širini cca 2,5m,

zaradi rekonstrukcije vozišča, odvodnjavanja vozišča in odvodnjavanja zalednih meteornih voda, ureditev priključkov lokalnih cest in hišnih priključkov, ureditve avtobusnih postajališč, ureditve komunalnih vodov in cestne razsvetljave, po priloženem načrtu prometne ureditve PZI 263/23, podjetja Gorenjska Gradbena
Družba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,

od 15. 12. 2023 do 30. 04. 2024 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Rekonstrukcija lokalne ceste v dolžini 540 metrov proti Planini pod Golico se bliža koncu. Ker je na vrsti še asfaltiranje, bodo dela nekoliko ohromila promet na tem območju. Delavci bodo grobi asfalt vgrajevali v soboto, 25. novembra in v nedeljo, 26. novembra, zaradi česar bo cesta proti Planini pod Golico ob naselju Prihodi popolnoma zaprta, oba dneva od 7:00 do 17:00. Obvoz bo mogoč zgolj prek Križovca.

Iz Jeko obveščajo, da bodo pri nadaljnji izvedbi investicijskih vzdrževalnih del pri sanaciji vozišča in meteorne kanalizacije pri Kosovi Graščini na naslovu Cesta maršala Tita 64, jutri 20.10.2023 postavili popolno zaporo ceste na tem odseku.

Obveščamo Vas, da bo od petka, 13. 10.  od 14.00 ure do nedelje, 15. 10. do 9.00 ure potekala popolna zapora občinskih cest z oznakama 152311 (Delavska) in 152141 (Ulica Viktorja Kejžarja), od stavbe z naslovom Delavska ulica 1 – Zavarovalnica Triglav do stavbe z naslovom Cesta Železarjev 1 – TVD Partizan zaradi izvedbe asfaltiranja.

Obvoz bo urejen po regionalni in stranskih cestah. Dostop do objektov ne bo mogoč, izvajalec pa bo moral zagotoviti zgolj prevoznost za intervencijska vozila na nujni vožnji.

Vsem stanovalcem ob trasi ceste se zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.

Na cesti skozi Trebež je ponoči prišlo do vdora cestišča. Ker je vdor razširjen pod skoraj celo cestišče in sega v globino 3-4 metre, je bila edina možnost popolna zapora ceste. Cesta je tako popolnoma zaprta med avtobusno postajo Straža in objektom Cesta v Rovte 11, nanjo opozarjajo opozorilne table. JEKO bo pristopil k sanaciji vdora, cesta pa ostaja popolnoma zaprta do nadaljnjega.

V naslednjem tednu se začne dolgo pričakovana obnova Delavske ulice in dela Ulice Viktorja Kejžarja v sklopu 1. etape 2. faze ureditve območja KS Sava. Znotraj investicije bosta obnovljeni oziroma urejeni Delavska in Kejžarjeva ulica na območju od krožišča pri upravni enoti mimo kitajske restavracije do TVD Partizan Jesenice, v sklopu sanacije ceste pa je predvidena tudi izvedba dela nove fekalne kanalizacije, rekonstrukcija vodovoda, meteorne kanalizacije ter ureditev javne razsvetljave. V tem času, torej od naslednjega tedna do predvidoma maja 2023, ko je predviden zaključek investicije, bo na omenjenem območju popolna zapora ceste. Izvajalec, podjetje HIP KA d.o.o., bo za stanovalce v območju zapore omogočal prevoznost ceste, ko to zaradi narave del ne bo mogoče, pa jih bo o tem obvestil dan vnaprej. Investicijo bo Občina Jesenice financirala iz svojega proračuna, pogodbena vrednost pa znaša okrog 750.000 € (natančneje 747.472,12 € z DDV).

Od ponedeljka, 13. decembra, do četrtka, 16. decembra, bo zaradi gradnje plinovodnega omrežja zaprta državna cesta R-2 na območju Koroške Bele. Prekop državne ceste bo potekal približno 100 metrov pred bencinsko črpalko (iz smeri Jesenic), V tem času promet z Jesenic v smeri Žirovnice in obratno ne bo možen, obvoz za avtobusni promet bo potekal po občinski cesti na Koroški Beli z navezavo na državno cesto R-2, medtem ko je za osebna vozila in tovorni promet obvoz predviden po avtocesti.

Investitor projekta je podjetje Plinovodi d.o.o., dovoljenje za zaporo pa je izdala Direkcija RS za infrastrukturo.

 • Drsališče na prostem na Čufarjevem trgu
 • Termini cepljenja
 • Zapora ceste zaradi gradnje plinovoda
 • Občinstvo je izbralo Fetiš na puter
 • Rad ima ljudi, ki se znajo šaliti na svoj račun
 • Največ voženj so opravili do bolnišnic
 • Sestanek glede cen ogrevanja
 • Pomoč starejšim, da lahko ostanejo doma
 • Jeseniški cirkl planinci dobro sprejeli

Uporabne povezave