Obvestila za javnost

Na včerajšnji 2. redni seji Občinskega sveta občine Jesenice je bilo obravnavanih 12 točk, med katerimi je bila najpomembnejša prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2015. Na seji so svetniki sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata enega od članov Občinskega sveta in hkrati predsednika Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ter potrdili Miho Rebolja za poklicnega podžupana občine Jesenice.

Včeraj v popoldanskih urah je bila sklicana prva redna oziroma konstitutivna seja Občinskega sveta občine Jesenice za mandatno obdobje 2014–2018. Na seji je svoj mandat uradno nastopilo 28 svetnikov, svoj tretji mandat pa je nastopil tudi župan Tomaž Tom Mencinger, ki je bil v drugem krogu volitev izvoljen z dobrimi 66 odstotki glasov. 

Kolpern na Stari Savi je včeraj popoldne gostil zadnjo sejo Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2010–2014. Slavnostna seja je bila namenjena pregledu opravljenega dela v tem obdobju, hkrati pa je obeležila zaključek skupnega dela članov občinskega sveta, župana ter strokovnih služb Občine Jesenice.

Župan Tomaž Tom Mencinger je na seji predstavil poročilo o opravljenem delu v mandatnem obdobju, hkrati pa so se prisotni dotaknili tudi temnejših točk mandata – projektov in ciljev, ki jih kljub trudu ni bilo možno doseči in se jim bo potrebno posvetiti tudi v prihodnje.

V mandatnem obdobju 2010–2014 je bilo sicer sklicanih 37 rednih sej, 5 izrednih ter 2 žalni seji. Svetniki so obravnavali 592 točk dnevnega reda (v povprečju 14 točk na sejo) in glasovali o 687 predlogih sklepov (v povprečju 16 sklepov na sejo). Od teh 687 predlogov sklepov 18 sklepov ni bilo sprejetih (pri čemer je bilo 8 nesprejetih sklepov predlaganih s strani občinske uprave, 9 s strani članov občinskega sveta in 1 sklep s strani delovnega telesa), vsi sprejeti sklepi pa so bili realizirani. V tem obdobju je bilo ustno ali pisno postavljenih tudi 373 vprašanj ali pobud (povprečno slabih 9 na sejo).

Poročilo o opravljenem delu v mandatnem obdobju 2010–2014 objavljamo v priponki.

Kdaj:  30. september 2014 ob 18:00
Kje: banketna dvorana objekta Kolpern na Stari Savi, Fužinska cesta 2a na Jesenicah
Kdaj: 26. september 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 29. seje Občinskega sveta, ki je bila 26. septembra 2013

Kdaj:  31. januar 2013 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 24. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. januarja 2013

Kdaj:  22. novembra 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 22. seje Občinskega sveta, ki je bila 22. novembra 2012

Kdaj: 25. oktober 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 21. seje Občinskega sveta, ki je bila 25.10.2012

Kdaj: 20. september 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 20. seje Občinskega sveta, ki je bila 20. septembra 2012

Kdaj:  24. maj 2012 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 18. seje Občinskega sveta, ki je bila 24.5.2012

Kdaj:

24. november 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 12. seje Občinskega sveta, ki je bila 24. novembra 2011

Po odstopu Borisa Breganta z mesta občinskega svetnika občine Jesenice je občinski svet na septembrski seji potrdil mandat naslednji z liste Socialnih demokratov v prvi volilni enoti (ta obsega krajevne skupnosti Hrušica, Planina pod Golico in Staneta Bokala) - Mirjani Planinčič.

Nova občinska svetnica, ki bo to nalogo opravljala preostanek mandata, je stara 46 let, po izobrazbi je ekonomska tehnica, stanuje pa na Bokalovi ulici.

Sestava občinskega sveta, mandata 2010 - 2014

Kdaj:

2. junij 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta, ki bo 2. junija 2011

Kdaj:

 19. maj 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 8. seje Občinskega sveta, ki je bila, 19.5.2011

Kdaj:

21. april 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 7. seje Občinskega sveta, ki je bila v četrtek 21.4.2011

Kdaj:

31. marec 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 6. seje Občinskega sveta, ki je bila 31. marec 2011

Kdaj:

24. februar 2011 ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta z dne 24.2.2011

Kdaj:

27. januar 2011, ob 17:00
Kje: sejna soba Občine Jesenice

Zapisnik 4. seje Občinskega sveta, ki je bila

Občinski svet občine ima 28 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Tisti član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

Svetniki

Stik

Vera Pintar

podžupanja
Naslov:  
Izobrazba: soc. del.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Zoran Kramar

direktor
Naslov:  
Izobrazba: dipl. inž. str.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Smukavec

inšpektor igralnih avtomatov
Naslov:  
Izobrazba: dipl. upr. org.
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
 
Stik

Oto Kelih

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: org. dela
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Robert Pajk

direktor
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. str.
Politična stranka SDS, Slovenska demokratska stranka
Datum rojstva:  
Stik

Tomaž Stare

samostojni podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: dipl. ekon.
Politična stranka ZARES - NOVA POLITIKA
Datum rojstva:  
Stik

Stanislav Pem

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: ekonomist
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Marija Kalan

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  

 

Stik

Rubija Horozović

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: Trgovka
Politična stranka SNS, Slovenska nacionalna stranka
Datum rojstva:  

 

Stik

Maja Otovič

slavistka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica slov. jezika
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Boštjan Žigon

vodja prodaje
Naslov:  
Izobrazba: Strojni tehnik
Politična stranka NARCISA - STRANKA RDEČEGA PRAHU
Datum rojstva:  
Stik

Peter Mirc

podjetnik
Naslov:  
Izobrazba: gimnazijski maturant
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Božidar Pogačar

Upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. soc.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Miha Rebolj

 
Naslov:  
Izobrazba: diplomirani ekonomist
Politična stranka SMC - Stranka modernega centra
Datum rojstva:  
Stik

Matjaž Korbar

poveljnik operativne gasilske enote
Naslov:  
Izobrazba: dipl.inž. varstva pri delu
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Roman Savinšek

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: akad. slik.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Boris Dolžan

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: srednja poklicna šola
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Anton Stražišar

upokojenec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž.
Politična stranka DeSUS, Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Hamdija Mulahmetović

 
Naslov:  
Izobrazba: metalurški tehnik
Politična stranka SDAS, Stranka demokratske akcije Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Janko Pirc

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: dipl. org. menedž.
Politična stranka LDS, Liberalna demokracija Slovenije
Datum rojstva:  
Stik

Aleš Nagode

vodja
Naslov:  
Izobrazba: inž. el.
Politična stranka SDSS, Samostojna demokratična svetniška skupina
Datum rojstva:  
Stik

Andrej Černe

višji svetovalec
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. inž. geod.
Politična stranka Nsi, Nova Slovenija - Krščanska ljudska
Datum rojstva:  
Stik

Ljudmila Ilenič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: predmetna učiteljica
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Vinko Lavtižar

vodja operativne izvedbe in montaže v gradbeništvu
Naslov:  
Izobrazba: gradbeni tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Igor Arh

računovodja
Naslov:  
Izobrazba: ekonomski tehnik
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Ivanka Zupančič

upokojenka
Naslov:  
Izobrazba: univ. dipl. org.
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
Stik

Mirjana Planinčić

 
Naslov:  
Izobrazba: Upokojenka
Politična stranka SD, Socialni demokrati
Datum rojstva:  
 

Uporabne povezave