Obvestila za javnost

Na Občini Jesenice smo bili ob koncu preteklega tedna iz medijev obveščeni, da so na Občini Radovljica imenovali posebno svetovalno skupino za projekt Gorenjske regijske bolnišnice. Na Jesenicah še vedno vztajamo, da se dejavnost splošne bolnišnice ohrani na Jesenicah, zato je župan Blaž Račič včeraj radovljiškemu županu Cirilu Globočniku poslal dopis, s katerim ga obvešča, da Občina Jesenice pri svoji nameri, tj. ohraniti bolnišnično dejavnost na Jesenicah, še vedno vztraja. Poleg lokalnih deležnikov smo z dopisom, kot že velikokrat s samo namero, seznanili tudi ministrstvo za zdravje, predsednika Vlade ter vse politične stranke, ki so zastopane v Državnem svetu. Dopis objavljamo v nadaljevanju, v priponki pa tudi elaborat, v katerem utemeljujemo mnenje, da Jesenice so in morajo ostati regijsko zdravstveno središče.

V Kabinetu župana Občine Jesenice Blaža Račiča so bili do začetka epidemije koronavirusa sredini popoldnevi rezervirani za osebne razgovore z občani, v času korona razmer pa so osebne razgovore zamenjali telefonski razgovori ali razgovori preko videokonferenc. Zainteresirane občane obveščamo, da je župan še vedno na voljo vsem, ki se bodo z njim želeli pogovoriti o določeni temi. Razgovori potekajo vsako sredo, od 15. do 16. ure, potrebna pa je predhodna najava v v tajništvu Kabineta župana, in sicer na telefonski številki (04) 586 92 31 oziroma preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. V primeru, da se občani z županom želijo srečati preko videokonference, morajo sporočiti tudi svoj elektronski naslov, preko katerega jim bo poslano povabilo na videokonferenco. 

Nosilce gostinske dejavnosti obveščamo, da lahko oddajo vlogo za prijavo obratovanja gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času za leto 2021, kljub temu da gostinski obrati zaradi zajezitve širjenja okužbe s koronavirusom ostajajo do nadaljnjega zaprti.

Sprejemna pisarna Občine Jesenice je prav tako do nadaljnjega zaprta, zato lahko vlogo pošljete po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, oziroma po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Upravno takso v višini 18,10 € nakažite na podračun Občine Jesenice: SI56 01241-4410309196, Upr. takse iz upravnih dejanj občine, sklic za nakazilo: SI11 75400-7111002-32100021.

Občina Jesenice je konec meseca junija 2020 pričela z izgradnjo kanalizacije v naselju Lipce. Gradnja  vključuje izgradnjo črpališča, tlačnega voda, razbremenilnika in zadrževalnega bazena. Zaključek del je bil prvotno predviden za konec leta 2020, vendar je izvedba podaljšana do 31. 7. 2021. Razlogov za podaljšanje roka izvedbe je več.

Tekom izgradnje kanalizacije se je ugotovilo, da je vodovodno omrežje dotrajano in bi bilo v nadaljevanju najbolj racionalno sočasno z izgradnjo kanalizacije obnoviti tudi vodovod. Občina Jesenice je zato naročila izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovoda, tako da se bo v nadaljevanju del skozi naselje Lipce, od transformatorske postaje do avtobusne postaje (pri uvozu v naselje iz glavne ceste), istočasno z izgradnjo kanalizacije in ostale infrastrukture (cestna razsvetljava, elektrika, telekomunikacije) izvedla tudi obnova vodovoda. Gradnjo je dodatno upočasnilo še sočasno polaganja elektro-kabelske kanalizacije in cevi za telekomunikacijske povezave v cesto. Investitor gradnje elektro-kabelske kanalizacije je podjetje Elektro Gorenjska d.d., investitor telekomunikacijskih povezav pa podjetji Telekom Slovenije d.d. in Telemach d.o.o.

Ker za vgradnjo telekomunikacijskih povezav ni izdelana projektna dokumentacija, so potrebna dodatna sprotna usklajevanja in prilagajanja trase obstoječim možnostim. Zaradi omejenega prostora bo elektro in telekomunikacijsko omrežje moralo biti tudi na zasebnih zemljiščih in se operaterji o tem z lastniki direktno dogovarjajo. Ker pa gre kljub vsemu za vgradnjo infrastrukture, ki je namenjena krajanom, je Občina Jesenice soglašala z vgradnjo telekomunikacijskih povezav v cesto kjer je to možno, čeprav to povzroča dodatna dela.

Zaradi nejasnosti in vprašanj krajanov glede hišnih priključkov za kanalizacijo in vodovod Občina Jesenice pojasnjuje, da je v skladu z občinskimi odloki, priključek na javno infrastrukturo, ki sega od javne infrastrukture do objekta, v lasti in upravljanju lastnika objekta, kar velja tako za kanalizacijo kot vodovod. Da pa ne bi bilo potrebno ob vsakem priključevanju novih uporabnikov na javno kanalizacijo posegati v cestišče, izvajalec del ob izgradnji javne kanalizacije izvede hišni priključek izven telesa ceste, tako da ob priključevanju posegi v cesto niso več potrebni. Enako velja tudi za vodovodne priključke, s tem da pri vodovodnih priključkih dodatno opozarjamo, da bo upravljavec vodovoda, podjetje Jeko d.o.o., ob prevezavi uporabnikov na novi vodovod prestavil tudi vodomere. V skladu z občinskim Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (Ur. l. RS št. 25/2010 s spremembami in dopolnitvami), bi namreč uporabniki javnega vodovoda morali vodomere vgraditi čim bližje zunanji meji svoje parcele  oziroma izven objekta že v roku enega leta od uveljavitve odloka. V okviru investicije bo občina oz. izvajalec gradbenih del izvedel prevezavo iz starega na novi vodovod, ostali stroški (vgradnja vodomera, morebitna menjava celotne cevi do objekta) pa bremenijo lastnika objekta.

 

Na omenjenem območju so v času trajanja del predvidene delne in popolne zapore cestišča. Izvajalec gradbenih del bo še naprej zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, in, v kolikor bo to mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten oz. onemogočen promet na obravnavanem območju. Zahvaljujemo se za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču.

 

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo projekta lahko zainteresirani občani pokličejo tudi na tel. št. (04) 5869 222 (Andrej Babič) ali pišejo na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

Najemnike poslovnih zgradb in poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice obveščamo, da je konec decembra 2020 stopil v veljavo Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 200/20). Upravičenci do oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti.

Obdobje nezaračunavanja najemnine ali dela najemnine je obdobje trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma obdobje, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, in traja od vključno 19. oktobra 2020 dalje.

Upravičenci (najemniki poslovnih zgradb in poslovnih prostorov v lasti Občine Jesenice) vlogo oddajo na Občino Jesenice do 30. aprila 2021. Pri tem morajo upravičenci oddati vlogo na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, in priložiti zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2, ki je prav tako sestavni del tega pravilnika.

 

Besedilo pravilnika in prilogi najdete TUKAJ.

Javnost obveščamo, da bo Zdravstveni dom Jesenice jutri opravil množično testiranje občanov Jesenic na COVID-19 s hitrimi antigenskimi testi. Testiranje bo potekalo jutri, 5. 1. 2021, od 10. do 14. ure v avli Športne dvorane Podmežakla. Testiranje je prostovoljno in brezplačno, s seboj pa morate imeti svojo kartico zdravstvenega zavarovanja. Med čakanjem v vrsti je nujno dosledno spoštovanje vseh preventivnih ukrepov, predvsem vzdrževanje zadostne razdalje in pravilna uporaba zaščitne maske.

Uporabne povezave