Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

avg 2013 05

Ogrevanje z električno energijo, električni konvektorji, sevala, IR grelniki, električni radiatorji – stropno ogrevanje (Ensvet)

Po EZ / energetskem zakonu je bilo izjemoma dovoljeno osnovno ogrevanje z električno energijo. V novi pa bo prepovedano brez osnovnega ogrevanja. Predlog novele EZ-1 energetskega zakona je bil v javni obravnavi do 26.06.2013, člen 231 izpostavlja prepoved uporabe električne energije za osnovno ogrevanje, razen v povezavi s toplotnimi črpalkami.

Zato v vednost vsem v jeseniški občini, ki so se ali se pripravljajo na samo električno ogrevanje / odklop od daljinskega /, da bo to prepovedano po noveli zakona EZ-1.

Elektrika je dragocen vir energije, ki se ga ne priporoča za ogrevanje. Poleg tega je cena energenta visoka. Na Jesenicah v občini se posamezni stanovalci v blokih želijo odklopiti od daljinskega ogrevanja in se ogrevati z električno energijo.

Vgraditi želijo kombinirne ogrevalno – klimatske naprave. JEKO – IN distributer jim dovoli, če ostane priključenih 12 % ogrevalnih naprav ostale pa se plombira. Plačevati morajo tudi priključno moč. Namen takega ogrevanja je zmanjšanje ogrevalnih  stroškov.

Koliko vpliva na zdravje tako ogrevanje ne moremo ocenjevati – vklop ventilatorjev. 

Pri tem sistemu je vsaj izkoristek električne energije visok. Veliko bolj neučinkovit sistem je predelava na električnega na HRUŠICI, kjer se bloki ogrevajo daljinsko iz kotlovnice na EL KURILNO OLJE z inštaliranim enocevnim sistemom.

Zaradi višje cene se stanovalci odločajo za odklop na način; Na vstopu v stanovanje je merilnik toplote, tega demontirajo, priklopijo električni grelnik PANTERM trgovsko ime 4 – 6 – 8 KW / tri stopnje /. Z istim centralnim toplovodnim sistemom ogrevajo  stanovanje. Pretvorba električne energije v toplotno ima nižji  izkoristek, kot pri električnih radiatorjih, ki je 98 % odstotni.

Najbolj vprašljiva pa je koliko je dimenzionirana električna inštalacija v stanovanjskem bloku za stanovanje.

Konična poraba pri istočasnem vklopu; steklokeramična plošča, ogrevanje, razsvetljava in pralni stroj je prevelika, če gospodinjskih  aparatov ne štejemo. 

NASVET: ODSVETUJEMO TE PREDELAVE, KER ELEKTRIČNA  INŠTALACIJA NI DIMENZIONIRANA ZA TE NAMENE – NAČIN OGREVANJA

Električno ogrevanje hiš in stanovanj – načini !

Električna energija je najbolj dragocena od vseh, ker je njena uporaba vsestranska. Tako kot so napredovale električne in elektrotehnične naprave v zadnjih 50 letih, komaj najdemo primerjave z drugim področjem. Na tem je bil narejen zelo velik napredek, skupaj z elektroniko so naprave tehnično in funkcionalno popolne. Posebno je napredovala regulacija in krmiljenje naprav z računalniki in procesno avtomatiko.

Električna energija je zato tako dragocena, ker se pod visoko napetostjo prenaša na velike razdalje, ker se transformira na napetost 230 V 50 Hz lahko uporablja za opravljanje mehanskega dela, to je vseh vrst pogonov.

Za ogrevanje naj bi se uporabljala samo tam, kjer druge možnosti ni.

Ni daljinskega ogrevanja, ni dimovodnih naprav. Uporablja pa se kot pomožen občasen ogrevalni vir.

Akumulacijsko električno ogrevanje

Električno ogrevanje je lahko s pretočnim električnim kotlom, vendar se ta sistem uporablja v tako imenovanih sistemih PANTERM, ki so bili popularni pred leti. Vendar je njihova priključna moč in poraba električne energije, kar velika.

Poleg te izvedbe se uporablja tudi električno akumulacijsko ogrevanje, kjer potrebujemo poleg kotla še dobro izoliran hranilnik toplote. Temperatura vode v hranilniku toplote doseže največ lahko do 110 stopinj Celzija. Ogrevna voda se preko toplotnega ventila meša s povratno vodo, da se doseže željeno vrednost ogrevalnega predtoka.

Zaradi velikih investicijskih stroškov za hranilnik toplote se zato ta običajno projektira – dimenzionira samo za 50 % odstotkov potrebne toplote za ogrevanje stavbe.

Za dodatno ogrevanje – bivalentni način pa se koristi drug ogrevalni vir oljni ali plinski kotel.

Tako se z električno energijo pokrije 70 – 80 % odstotkov letnih potreb po ogrevanju. Volumen hranilnika toplote – tople vode je toliko manjša, kolikor višja je temperatura povratka. Iz tega razloga je za ta sistem priporočljivo vgraditi ploskovna ogrevanja. Kot je na primer talno in stensko ogrevanje s temperaturo povratka 35 – 40 stopinj Celzija.

Bivalentni način obratovanja; električno akumulacijskega ogrevanja in kotla na olje plin je;

Kotel na električno energijo z hranilnikom tople vode je vezan v ogrevni sistem predtok pred obtočno črpalko, predtok je vezan na štiripotni ventil na oljni kotel. 

Povratek tople vode iz ogrevnega sistema je preko tripotnega ventila vezan na električni kotel z hranilnikom in na štiripotni ventil oljnega kotla. Sistem regulira zunanje tipalo, ki je vezano na tripotni ventil v povratku električnega kotla. Oba sistema se regulacijsko dopolnjujeta.

Toplota oljnega kotla se lahko dovede tudi v hranilnik električnega. Informativno je potrebno za toplotno moč ogrevanja stavbe 10 KW. Režim ogrevanja 60 / 40 stopinj Celzija.Maksimalna temperatura vode v hranilniku 105 stopinj Celzija. Volumen hranilnika je 2,32 m3. Priključna moč je 22 KW.

Letna poraba energije pri 1500 ogrevalnih urah v ogrevalni sezoni in pri osem urnem dnevnem obratovanju v MT nižji tarifi od 22 h – 06 h zjutraj je 17 600 KWh. To je 1760 litrov EL kurilnega olja.

Električna energija ima izkoristek 98 % odstotkov. Sam sistem električnega ogrevanja se zelo redko uporablja, se pa kot rezervni vir pri toplotni črpalki ZRAK / VODA.

Pri električni energiji so zahteve glede varnosti električne inštalacije in preprečevanje nevarnosti udara električnega toka. Prav visoka cena je tista, da se električno ogrevanje zelo redko uporablja za pokritje vseh ogrevalnih potreb v stavbi. Uporablja se v kombinaciji s toplotno črpalko ZRAK  / VODA. Ta pokrije vse ogrevalne potrebe do temperature – 7 stopinj Celzija. Pod to temperaturo pa se dodatno po potrebi avtomatsko vključi akumulacijsko električno ogrevanje. To je  električni stenski kotel z akumulatorjem toplote – tople vode.

Običajno pa se uporablja v kombinaciji s toplotno črpalko pretočni način ogrevanja TERMOPAN sistem, ki ima priključno moč tristopenjsko tudi do 18 KW največ.

Sodobna ploskovna ogrevanja

Električno akumulacijsko ogrevanje se običajno zaradi precizne regulacije temperature ogrevne vode uporablja za ploskovna ogrevanja. Ploskovno ogrevanje je talno in stensko, izjemoma tudi stropno. Pri stenskem ogrevanju je temperatura sten približno 23 do 25 stopinj Celzija. Temperatura tal pa je do 28 stopinj Celzija pri talnem ogrevanju. Temperatura stropa pa je lahko hladnejša. Ugodno klimo v prostoru dosežemo že pri temperaturah zraka 18 – 20 stopinj Celzija.

Dobra lastnost ploskovnih ogrevanj, med katera spadajo talno, stensko in stropno ogrevanje. Površine so ogrevane nizkotemperaturno obtočna voda je do 30 – 35 stopinj Celzija.

Toplota se oddaja s sevanjem. Navpična porazdelitev toplote je zelo dobra – ogrevalni profil – noge tople glava hladnejša. To zagotavlja prijetno klimo v prostoru. Pri sanaciji zgradbe je problem višina tal.

Zato je možno vgraditi sistem, ki ima višino vgradnje grelnih elementov le 17 mm. Sistem je primeren pri obnovi kopalnic in drugih prostorov, kjer ogrevalni sistem kombiniramo s talnim ali stenskim. Pri talnem ogrevanju mora zaradi ogrevne površine biti pohištvo – lokacija določena pred izvedbo.

Talno ogrevanje

Lahko je mokra ali suha izvedba ogrevanja medetažne plošče. Ogrevalne cevi so vgrajene v toplotno izolacijski plošči debeline 33 mm R = 0,75 m2/KW glede predpisov za medetažno ploščo.

Zaradi boljše oddaje toplote so cevi prekrite z Al lamelami dolžine 100 mm. Na ploščo so vgrajene suhomontažne plošče TBS. Najmanjša višina vgradnje je 48 mm. Ogrevalne cevi so iz propilena PP. Sistem lahko uporabimo tudi za stensko ogrevanje.

Značilno za ploskovno – talno ogrevanje je zelo kratek reakcijski čas / čas zakasnitve, ki je potreben za doseganje optimalne temperature – želene klime v prostoru/. Plošča je samolepilna vakuumska, v kateri so vgrajene cevi iz PP /polipropilena/ premera 10,5 mm. Plošča, ki je samolepilna in jo polagamo direktno na obstoječo podlago / na primer; na keramične ploščice v kopalnici in drugih prostorov.

V plošči so kanali, kar omogoča polžasto polaganje cevi ali klasično polaganje v rastru 75 do 105 mm. Po polaganju inštalacije na ploščo nanesemo posebno polnilno maso, s katero zapolnimo vse kanale in se dobi kompaktno trdo celoto. Sistemske vakuumske plošče so občutljive na poškodbe, zato jih je potrebno pazljivo vgrajevati preden nanesemo polnilno maso.

Stensko ogrevanje

Pri stenskem ogrevanju sistemske plošče za stensko ogrevanje pritrdimo s čepi, vgradimo armaturno mrežo. Stene omečemo ali vgradimo stenske obloge. Ker ogrevamo samo omet, tudi pri zelo nizkih temperaturah prostora segrejemo te površine sten v 5 do 10 minutah. Lahka gradnja je hitro odzivna, čas segrevanja je kratek.

Pri klasičnem ogrevanju moramo za zagotavljanje bivalnega ugodja zrak segreti na 22 stopinj Celzija. Temperatura radiatorjev je zelo visoka, zrak v prostoru je suh. Delci prahu se dvigajo po prostoru in neugodno vplivajo na počutje.

Stropno  in talno ogrevanje vzdržuje bistveno primerno temperaturo v prostoru in relativno vlago. Če uporabljamo za ogrevanje ploskovnega sistema reverzilno toplotno črpalko, ki omogoča poleti z istim sistemom hlajenje v poletnem času.

Električna sevala ir ogrevanje

To je ogrevanje s stenskimi paneli, ki sevajo infrardeče. Ogrevajo predmete in osebe v prostoru.

Prednosti grelnih IR seval – panelov so;

 • nizka cena investicije
 • izsušuje zidove stavbe
 • ne potrebuje vzdrževanja
 • je okolju prijazen način
 • naraven in zdrav način ogrevanja – potrebne so reference daljšega časa.

Pri ogrevanju z IR sevali – paneli se začuti zelo hitro toplota. Takoj po začetku delovanja je občutek, kot da sonce prihaja iz sence. Delovanje IR ogrevanja je neslišno, paneli ne svetijo in ne žarijo, vsak prostor se ogreva ločeno in ima inštaliran svoj regulirni sistem termostat.

Dobre strani ogrevanja

 • Zaradi toplejših sten, tal in predmetov je občutek toplote v prostoru za cca 3 stopinje Celzija večji.
 • IR paneli delujejo na električno energijo in so varčni.
 • Ob zračenju prostorov je manj izgub, saj so predmeti bolj ogreti kot zunanje stene.
 • Grelni IR paneli sušijo zidove. Vlažni zidovi zmanjšajo učinek izolacije.
 • Vsak pretvor je krmiljen samo strojno s termostatom po želji.
 • Prihranek je pri izvedbi – pri investiciji in pri obratovanju. Nepotrebuje se ogrevalnih naprav.
 • Reklamirajo prihranek 30 – 60 % ogrevalne energije.

Investicija se povrne v  približno treh letih. Prihranek v starejši hiši po navedbi lastnika je okoli 50 % to je od porabe kurilnega olja za 1200 EUR/leto na okoli 600 EUR/leto za ogrevanje z IR paneli. Pri tem ogrevanju ni akumulacije toplote v zidovih in se ohladi  prostor mesto – kmalu po izklopu iz elektrike.

Električno ogrevanje

Z norveškimi radiatorji GLAMOX 3001, ki ogrejejo prostor hitro in z izenačeno temperaturo. Pretok zraka je dober, ker imajo radiatorji zaobljen vrh in spuščajo zrak s prednje strani naravnost v prostor. Regulacija je z elektronskim termostatom. Temperatura v prostoru odstopa ne več kot 0,3 stopinj Celzija.

Ponoči pri ogrevanju znižamo temperaturo na termostatu. Konvektorski radiatorji popolnoma izkoriščajo sprejeto električno energijo. Regulacija je lahko daljinsko – radijski signali regulirajo sistem.  Radiatorji imajo vgrajen filter za prah – pelod, bakterije in delce iz izpuha pare in cigaretnega prahu. To je elektrostatični filter, ki čisti zrak v prostoru. Velikosti radiatorjev moči so; 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500 in 2000 W.

Ogrejejo prostor velikosti od 3 – 6 m2 do 20 – 25 m2.

Dimenzije pa so 453 x 350 x 86 mm debeline.

Največji je; 1830 x 350 x 86 mm.

Stropno električno ogrevanje

THERMA – RAY /Radian Heating/

Sevalno gretje je najbolj moderna ter cenovno primerna metoda stropnega ogrevanja. Stropno gretje je sevalno enostavno in direktno. Sevalne plošče, ki so vgrajene v strop prostora ogrevajo z električno energijo prostor brez vseh škodljivih učinkov in popolnoma tiho. 

Therma – Ray sevalne plošče so najnovejši izdelek sevalnih gretij. Temperaturni profil ogrevanja prostora se približuje idealnemu. Plošče so izdelane, tako da delujejo v nizkih temperaturah in to okoli 30 stopinj Celzija. Zelo varčujejo z energijo. Nizkotemperaturne nikelj – kromane žičke so vgrajene v 12,7 mm 1/2" debele gips plošče, ki so enostavne konstrukcije in različnih velikosti, kar omogoča lahki transport, inštalira se lahko v vsak prostor ne glede na velikost.

Osnovni modeli in karakteristike grelnih plošč THERMA – RAY

………………………………………………………………………

 1. Tip             Moč            Dolžina                Širina                   Teža

220 V                  W               m                         m                kg

………………………………………………………………………

C 300                   300             2,74                     0,45            12,3

C 210                   210             1,98                     0,45            8,9

B 060                   60               0,83                     0,31            2,5

………………………………………………………………………

Tipi so od C 300 do C 075 in B 210 do B 060 skupaj 12 tipov.

Prednosti stropnega ogrevanja so;

 • temperaturne razlike so med tlemi in stropom samo 1 stopinjo Celzija. Za ogrevanje se lahko uporabi inštalacija po celotnem stropu.
 • Inštalira se lahko na vsak strop ni omejitve, kot pri talnem ogrevanju – pohištvo.
 • Strošek energije je nizek, ker je ogrevanje z  nizkotemperaturnimi elementi, regulacija je elektronska in za vsak prostor svoja.
 • Kontrola temperature v sobi.
 • Poceni sistem vgradnje brez dimnika, cevi, črpalke itd.
 • Varčen način ogrevanja.
 • Brez vzdrževanja in z visokim izkoristkom 98 % odstotkov.

Izbiro in razporeditev grelnih plošč Therma Ray se projektira, da je rešitev optimalna in na osnovi toplotnih izgub v prostoru. Elektronika gretja omogoča daljinski vklop preko stacionarnega telefona ali GSM mobitela. Ta način gretja se veliko uporablja v Kanadi in Skandinaviji.

Na Jesenicah se ogrevajo tri stanovanja v stanovanjskih stolpičih. Po izjavah uporabnikov je cena ogrevanja precej nižja od daljinskega ogrevanja. Zanimiva bi bila primerjava v stolpiču na Bokalovi ulici, kjer bi lahko primerjali porabo daljinskega in električnega stropnega ogrevanja pred toplotno izolacijo fasade in po toplotni izolaciji.

Primerjava bi pokazala energijsko učinkovitost daljinskega in električno stropnega sistema therma – ray.

Za konec

Cena električne energije se tudi draži, kakor tudi drugi energenti. Napoved višjega DDV za 2 % pomeni višjo ceno računa za 2 % odstotka. Ali pri ceni 50 EUR/mesec je to 1 EUR več. Dobro je samo to, da lahko izbirate dobavitelja – distributerja.

Podjetje GEN-I d.o.o. Krško reklamira nižjo ceno. POCENI ELEKTRIKA 080 1558, www.pocenielektrika.si

Menjava dobavitelja je enostavna in se izvede v enem mesecu. Vse vam uredi novi distributer.

 

Brezplačne informacije in nasvete dobite v Energetsko svetovalni pisarni Jesenice ENSVET, Cesta Cirila Tavčarja 3 B. V stolpnici – pritličje levi vhod, poleg Krajevne skupnosti Plavž in Lekarne Plavž. Uradne ure so v torek in četrtek od 15 – 18 h. Ob vsakem času deluje avtomatski telefonski odzivnik – telefonska številka 04 / 586 39 87.

Nasveti in pisna poročila so brezplačni.

ENERGETSKA SVETOVALNA PISARNA ENSVET – JESENICE
ENERGETSKI SVETOVALEC: AVRELIJ RAVNIK

Prebrano 8366 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 05 avgust 2013 08:20

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave