Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

sep  2023 21

BSC Kranj: Seji Sveta regije in Razvojnega sveta gorenjske regije

BSC Kranj: Seji Sveta regije in Razvojnega sveta gorenjske regije BSC Kranj

V prostorih podjetniškega centra Kovačnica izvedeni seji Sveta regije in Razvojnega sveta gorenjske regije

Kranj, 20. september 2023 – na združeni seji Razvojnega sveta in Sveta gorenjske regije, ki sta ju vodila Matjaž Rakovec, predsednik Sveta gorenjske regije in Ivan Šmon, predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, sta bila prisotna tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič, in Matjaž Ribaš, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

V podjetniškem inkubatorju Kovačnica, ki je bil sofinanciran skozi Dogovor za razvoj gorenjske regije, je danes potekala 3. seja Sveta gorenjske regije in združena 4. seja Razvojnega sveta gorenjske regije in Sveta gorenjske regije. Na ločeni seji so se župani seznanili s predlogom Programa dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2024 in ga tudi potrdili. Županom so bile predstavljene splošne razvojne naloge ter načrtovane aktivnosti po posameznih področjih dela, ki jih bodo v skupnem sodelovanju izvajale Regionalna razvojna agencija Gorenjske – BSC Kranj, Razvojna agencija Sora in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Regionalna razvojna agencija Gorenjske, BSC Kranj bo izvajala razvojne naloge na štirih področjih dela in sicer gospodarstva, razvoja človeških virov, okolja, prostora in infrastrukture ter pametnih skupnosti. Razvojna agencija Sora razvojne naloge na področju razvoja podeželja, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske razvojne naloge na področju turizma in kulture.

V nadaljevanju so se na skupni seji župani, predstavniki gospodarstva in nevladnega sektorja seznanili z letnim poročilom o izvajanju Regionalnega razvojnega programa Gorenjske, ki je bilo pripravljeno za preteklo leto. Poročilo vsebuje prikaz razvojnih kazalnikov in izvedenih aktivnosti v letu 2022. Izpostavljeni so bili projekti Dogovora za razvoj gorenjske regije in sicer 5 projektov v okviru spodbujanja podjetništva, 7 projektov v okviru spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti ter 8 projektov v okviru vlaganja v vodni sektor.

Taja Nograšek iz Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj je prisotnim članom predstavila aktivnosti in rezultate projekta PONI GORENJSKA - Podjetno nad izzive, ki se je v podjetniškem inkubatorju Kovačnica izvajal v letih 2019–2023. Skozi štirimesečno podjetniško usposabljanje je na Gorenjskem šlo 80 potencialnih podjetnikov, od tega jih je 39 že odprlo svoje podjetje.

Seje se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Andreja Katič, ki je podala nekaj ključnih informacij glede izvajanja Evropske kohezijske politike tega in preteklega programskega obdobja. Povedala je, da poteka javna razprava o spremembi Zakona o skladnem regionalnem razvoju ter podala nekaj informacij tudi o pripravi vloge za nepovratno pomoč Solidarnostnega sklada Evropske unije po uničujočih poplavah.

Franja Gabrovšek Schmidt, v. d. direktorica Regionalne razvojne agencije Gorenjske, BSC Kranj je predstavila aktualno Povabilo razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dogovorov za razvoj regije za programsko obdobje 2021−2027, ki ga je konec junija objavilo Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj. Na podlagi tega povabila regionalne razvojne agencije pripravijo in posredujejo osnutke dogovorov, ki vključujejo regijske in medregijske projekte, ki bodo omogočili izkoriščanje najpomembnejših razvojnih potencialov in prednosti regije, odpravljali razvojne ovire regije in uresničevali regijske razvojne specializacije. Osnutek dogovora lahko vsebuje tudi v teritorialnem razvojnem dialogu s pristojnimi ministrstvi usklajene sektorske projekte. Povedala je, da je trenutno poziv odprt zgolj za projekt PONI – Podjetno nad izzive. Drugi cilji evropske kohezijske politike v okviru dogovorov bodo predmet dopolnitve tega povabila, ko bodo pristojna ministrstva ustrezno oblikovala vstopne in druge pogoje na ciljih politik in prednostnih nalogah, ki izhajajo iz njihovih pristojnosti. V okviru tega so člani Razvojnega sveta regije in Sveta regije potrdili projekt PONI - Podjetno nad izzive za vključitev v osnutek Dogovora za razvoj gorenjske regije. Na Gorenjskem se načrtuje vključitev nove skupine potencialih podjetnikov z začetkom leta 2024.

Direktor  Slovenskega regionalno razvojnega sklada, mag. Matjaž Ribaš je prisotnim predstavil aktualne spodbude sklada. Slovenski regionalno razvojni sklad je finančna inštitucija s statusom javnega finančnega sklada. Je eden izmed nosilcev regionalne razvojne politike v Sloveniji. Uresničuje državno politiko regionalnega razvoja z namenom zmanjševanja razvojnih razlik med posameznimi območji Slovenije in sledi strateškim usmeritvam Evropske unije ter zato spodbuja realizacijo projektov, ki so podnebno nevtralni, trajnostni in pravični za vse. Njihove spodbude so namenjene: podjetništvu, kmetijstvu in gozdarstvu, lokalni infrastrukturi in neprofitnim organizacijam.

Vir: BSC Kranj

Prebrano 300 krat Nazadnje urejano na petek, 22 september 2023 13:40

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave