Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

avg 2023 11

Aktualno dogajanje na Koroški Beli

V soboto, malo čez tretjo uro zjutraj, se je na Koroški Beli sprožil alarm, ki opozarja na možnost sprožitve zemeljskega plazu nad vasjo. Spodaj objavljamo in posodabljamo aktualne informacije v zvezi z dogajanjem na Koroški Beli in v njenem zaledju.

SOS številka za komunikacijo s kriznim štabom CZ je 030 787 507.

[Petek, 18:00]

Danes, 11. 8. 2023 se je ob 17. uri sestal ožji štab Civilne zaščite od katerih smo prejeli naslednje informacije o stanju na plazovih Urbas in Čikla.

Operativna služba je ponovno vzpostavila sistem alarmiranja na zgornjem delu plazu Urbas in ga vključila v sistem javnega alarmiranja republike Slovenije.

Z vzpostavitvijo sistema alarmiranja so preklicani naslednji ukrepi in preklicana je splošna nevarnost za prebivalce:

 1. Odpravljen je ukrep namestitev v OŠ Prežihovega Voranca.
 2. Preklicana je namestitev občanov Koroške Bele v Domu Franceta Bergelja.
 3. Preklicano je preventivno zapiranje plinovodnega omrežna na Koroški Beli med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj.
 4. Preklicana je odredba o cestnih zaporah v Trebežu pri kamnolomu, na Cesti talcev št. 1. in 11 ter na Cankarjevi cesti pri Štefančevem znamenju.
 5. Preklicana je SOS številka za pomoč in vprašanja občanov v zvezi s plazom Urbas.

Kljub preklicu nevarnosti dogodka pa se še vedno izvaja 24 – urni monitoring in periodični ogledi plazu.

Naprošamo prebivalce naj bodo v naslednjih dneh strpni in omogočijo nemoten promet težki mehanizaciji zaradi del na zaplavnih pregradah.

Vse občane še vedno naprošamo, naj bodo zelo previdni pri tretjih osebah, ki jim ponujajo razne storitve in pomoč na domu, kajti v Sloveniji se beležijo številni primeru tatvin in prevar. Ob sumu tovrstnih dejanj pokličite na 113 – klic v sili.

Vsem službam, ki so sodelovale v izrednih razmerah se zahvaljujemo za  sodelovanje, hiter odziv in strokovno pomoč,  prebivalcem Koroške Bele pa za potrpežljivost in upoštevanje vseh ukrepov.

Srečno!


[Petek, 12:00]

Danes, 11. 8. 2023 se je ob 11. uri sestal ožji štab Civilne zaščite na katerem so predstavniki posameznih služb poročali, da je tekom pretekle noči in današnjega jutra situacija na območju Koroške Bele bila brez posebnosti in podajamo ključne ugotovitve Geološkega zavoda Slovenije o stanju na plazovih Urbas in Čikla 

 1. Od včeraj dalje na območjih plazov ni bilo padavin, kar zmanjšuje verjetnost povečanja premikov
 2. Na razpoki v desnem boku Urbasa je trend premikov na ravni običajnega
 3. Na zgornjem delu plazu je trend premikov na ravni običajnega
 4. V osrednjem delu plazu Čikla je trend premikov na ravni običajnega
 5. Premiki so večji od običajnih samo še v spodnjem delu plazu Urbas, a se tudi ti približujejo običajnim vrednost

V nadaljevanju je poveljnik CZ Jesenice Igor Arh je predstavil ukrepe, ki se izvajajo in se bodo izvajali še naprej do vzpostavitve alarmnega sistema na plazu Urbas:

 • Stanje na plazu je stabilno, še vedno se izvaja 24 urni monitoring do vzpostavitve alarmnega sistema.
 • Monitoring struge potoka Bela prav takppoteka 24 ur na dan z namenom spremljanja struge potoka in pretoka vode.
 • Dela na zgornjem delu plazu Urbas za vzpostavitev alarmnega sistema se nadaljujejo in potekajo v skladu s predvidenim načrtom.
 • Zaradi vseh začetih del za odpravo posledic neurja je na lokalnih cestah skozi Koroško Belo in v neposredni bližini veliko težke mehanizacije, ceste so lahko blatne in spolzke, zato prosimo vse prebivalce, da so skrajno previdni in prosimo za strpnost v prometu.
 • Namestitvene zmogljivosti so še vedno v pripravljenosti v OŠ Prežihovega Voranca.
 • Občani, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, bodo lahko tam ostali do vzpostavitve alarmnega sistema.
 • Plinovodno omrežje na Koroški Beli bo izklopljeno med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj vse do vzpostavitve alarmnega sistema.
 • Včeraj je župan občine Jesenice skupaj s poveljnikom CZ Jesenice Igorjem Arhom povabil na sestanek ravnateljico OŠ Koroška Bela Sando Zupan in ravnateljico vrtca Vanjo Kramar. Dogovorili so se, da se pred pričetkom šolskega leta vsem zaposlenim, v šoli in vrtcu, predstavi stanje plazu in sprejeti ter načrtovani ukrepi. Po začetku šolskega leta bodo stanje in ukrepe predstavili vsem staršem otrok, ki obiskujejo osnovno šolo in vrtec na Koroški Beli. Prav tako bodo v šoli in vrtcu namestili svetlobno in zvočno signalizacijo.
 • Včeraj je poveljnik CZ Igor Arh skupaj z Zavodom za gozdove in Agrarno skupnostjo opravil ogled struge potoka Bela zaradi čiščenja naplavin in ogled gozda zaradi odreditve čiščenja lastnikom gozdov.
 • JEKO d.o.o. še nadalje čisti najbolj kritične peskolove in izvedel preglede Čopovega in Markeževega grabna. Peskolovi se čistijo po prioritetnem vrstnem redu začenši z najboljkritičnimi točkami. Po očiščenju vseh peskolovov bodo pričeli s čiščenjem zaplavnih pregrad na vseh kanalih oz. grabnih.
 • JEKO d.o.o. je pripravilpopis poškodovane komunalne in cestne infrastrukture, ki bo posredovana na pristojna ministrstva za pomoč pri odpravi škode.
 • Mobilna alarmna postaja je postavljena na Črnem mostu (železniški nadvoz).
 • Vse občane naprošamo, naj bodo zelo previdni pri tretjih osebah, ki jim ponujajo razne storitve in pomoč na domu, kajti v Sloveniji se beležijo številni primeru tatvin in prevar. Ob sumu tovrstnih dejanj pokličite na
 • Dežurstvo štaba CZ Jesenice poteka še naprej 24 ur dnevno na sedežu GARS-a.
 • SOS številka 030 787 507 je odprta 24 ur za pomoč in vprašanja občanov v zvezi s plazom na Koroški Beli. 

Pazite nase in srečno!


[Četrtek, 18:00]

Javnost obveščamo o ključnih  ugotovitvah stanja na plazovih nad Koroško Belo iz dne 10.8.2023, ki jih je štabu Civilne zaščite Jesenice posredoval Geološki zavod Slovenije.

V naslednjih točkah so zajete ključne ugotovitve stanja na plazovih Urbas in Čikla:

 1. Padavine so se v zadnji dneh umirile, kar zmanjšuje verjetnost za nadaljnje povečane premike na plazovih; nočne padavine niso bile obilne.
 2. Premiki v spodnjem delu plazu Urbas so še večji od običajnih, a se trend od 5.8. dalje še naprej postopno vse bolj umirja.
 3. Na razpoki v desnem boku Urbasa ni večjih sprememb.
 4. Zgornji del plazu se ne odziva na aktivacijo plazu v spodnjem delu – tam premiki ostajajo podobni premikom v obdobju pred dogodkom.
 5. V osrednjem delu plazu Čikla smo v času dogodka na podlagi natančnejših podatkov zaznali manjši hipni premik, ni pa bilo naknadnih in splošnih sprememb v trendu premika površinskega materiala – kljub temu priporočamo stalno vizualno spremljanje s pomočjo obstoječe kamere v spodnjem delu plazu Čikla vzporedno s spremljanjem spodnjega dela Urbasa in pretoka Bele, ki jih že izvajate.
 6. Priporočamo dnevne preglede ključnih točk plazov.

[Četrtek, 13:00]

Danes, 10. 8. 2023 se je ob 11.30 uri sestal ožji štab Civilne zaščite na katerem so predstavniki posameznih služb poročali, da je tekom pretekle noči in današnjega jutra situacija na območju Koroške Bele bila brez posebnosti in stanje na plazu je stabilno.

Predsednik KS Slovenski Javornik Koroška Bela je podal 2 predloga krajanov in sicer:

 • da se v spodnjem delu vasi postavi dodatna alarmna naprava tako, da je CZ že postavila mobilno alarmno napravo pri OŠ Koroška Bela,
 • da se čimprej uredi cesta za potrebe morebitne evakuacije in sicer od izvoza z regionalne ceste mimo »hrasta« preko črnega mostu,  za kar bodo v kratkem poskrbele ustrezne službe.
 • Poveljnik CZ Jesenice Igor Arh je predstavil ukrepe, ki se izvajajo in se bodo izvajali še naprej do vzpostavitve alarmnega sistema na plazu Urbas:
 • Stanje na plazu je stabilno.
 • Video nadzor v strugi potoka Bela poteka 24 ur ; poleg tega se izvajajo fizični obhodi z namenom spremljanja struge potoka Bela na lokaciji sami.
 • Danes so se pričela dela na zgornjem delu plazu območje Koroške Bele in plazu preletava helikopter, ki izvaja prevoze opreme in ljudi za potrebe vzpostavitve alarmnega sistema.
 • Alarmni sistem na zgornjem delu plazu bo predvidoma vzpostavljen do konca tedna (nedelja), če bodo vremenske razmere stabilne in primerne za izvajanje del.
 • Zaradi vseh začetih del za odpravo posledic neurja je na lokalnih cestah skozi Koroško Belo in v neposredni bližini veliko težke mehanizacije, ceste so lahko blatne in spolzke, zato prosimo vse prebivalce, da so skrajno previdni in prosimo za strpnost v prometu.
 • Namestitvene zmogljivosti so še vedno v pripravljenosti v OŠ Prežihovega Voranca,
 • Občani, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, bodo lahko tam ostali do vzpostavitve alarmnega sistema, predvidoma do konca tedna (nedelja).
 • Plinovodno omrežje na Koroški Beli bo izklopljeno med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj vse do vzpostavitve alarmnega sistema.
 • Včeraj je bilo na štab CZ prijavljenih nekaj manjših usadov in plaznin v območju potoka Javornik, HC Trilobit ter za Domom Franceta Bergelja. CZ si je včeraj ogledala vse prijavljene lokacije, ki trenutno ne ogrožajo prebivalcev, so se pa evidentirale v načrt nadaljnje sanacije.
 • JEKO d.o.o. še nadalje čisti najbolj kritične peskolove in izvedel preglede Čopovega in Markeževega grabna. Strugi grabnov sta očiščeni. Po očiščenju vseh peskolovov bodo pričeli s čiščenjem zaplavnih pregrad na vseh kanalih oz. grabnih.
 • Vse občane naprošamo, naj bodo zelo previdni pri tretjih osebah, ki jim ponujajo razne storitve in pomoč na domu, kajti v Sloveniji se beležijo številni primeru tatvin in prevar. Ob sumu tovrstnih dejanj pokličite na 113 -  klic v sili.
 • Dežurstvo štaba CZ Jesenice poteka še naprej 24 ur dnevno na sedežu GARS-a.
 • SOS številka 030 787 507 je odprta 24 ur za pomoč in vprašanja občanov v zvezi s plazom na Koroški Beli. 

Pazite nase in srečno!


[Sreda, 18:00]

Geološki zavod Slovenije: Anže Markelj in ostali geologi:

Poročilo s terena:

 • Izveden je bil pregled zaledja plazov Urbas in Čikla. Stanje se umirja. Na površini ni bilo zaznanih večjih premikov zemljine.
 • Pregledana je bila tudi struga potoka Bela z namenom izključitve zajezitve struge z materiali z bokov.
 • Pretok upada, kar zmanjšuje možnost nastanka drobirskega toka večjega obsega.

Priporočila in predlagani ukrepi:

 • Štabu CZ bodo vsak dan posredovani podatki iz merilnih naprav.
 • Civilni zaščiti se predlagajo dnevni obhodi območja plazu Urbas.
 • Vzpostavljen je tudi monitoring nivoja pretoka vode, ki se izvaja 24 ur na dan.
 • Krajani naj še vedno namenjajo pozornost vsem opozorilom in navodilom pristojnih služb.

Srečno!


Danes ob 11. uri se je sestal ožji štab Civilne zaščite, na katerem so predstavniki posameznih služb poročali, da je bila tekom pretekle noči in današnjega jutra situacija na območju Koroške Bele brez posebnosti in je stanje na plazu stabilno.

Poveljnik CZ Jesenice Igor Arh je predstavil ukrepe, ki se izvajajo in se bodo izvajali še naprej do vzpostavitve alarmnega sistema na plazu Urbas:

 • stanje na plazu je stabilno,
 • video nadzor v strugi potoka Bela poteka 24 ur ; poleg tega se izvajajo fizični obhodi z namenom spremljanja struge potoka Bela na lokaciji sami,
 • na potoku Bela se izvaja čiščenje zaplavnih pregrad, zaradi česar je voda kalna,
 • Včeraj je bila izdana odredba za prepoved gibanja in zadrževanja na plazu in v neposredni bližini plazišča. Danes bodo postavljene tudi opozorilne table na terenu o prepovedi dostopa na plazišče.,
 • Jutri bo nad območjem plazišča in Koroške Belepreletaval helikopter, ker se bodo pričela dela za vzpostavitev alarmnega sistema. V času del bosta nadzor izvajala 2 gasilca na vrhu Potoške planine.
 • zaradi vseh začetih del za odpravo posledic neurja je na lokalnih cestah skozi Koroško Belo in v neposredni bližini veliko težke mehanizacije, ceste so lahko blatne in spolzke, zato prosimo vse prebivalce, da so skrajno previdni in prosimo za strpnost v prometu,
 • namestitvene zmogljivosti so še vedno v pripravljenosti v OŠ Prežihovega Voranca,
 • Občani, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, bodo lahko tam ostali do vzpostavitve alarmnega sistema,
 • plinovodno omrežje na Koroški Beli bo izklopljeno med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj vse do vzpostavitve alarmnega sistema,
 • v zadnjih nekaj urah je bilo na štab CZ prijavljenih nekaj manjših usadov in plaznin v območju potoka Javornik, HC Trilobit ter za Domom Franceta Bergelja. Terenske ekipe CZ skupaj z gasilci si bodo vse lokacije danes ogledali in skladno s situacijo, če bo to potrebno, pripravili ukrepe,
 • JEKO d.o.o. prične danes s čiščenjem peskolovov in pregledom Čopovega in Markeževega grabna.
 • dežurstvo štaba CZ Jesenice poteka še naprej 24 ur na dan na sedežu GARS-a,
 • SOS številka 030 787 507 je odprta 24 ur za pomoč in vprašanja občanov v zvezi s plazom na Koroški Beli 

[Torek, 13:00]

Danes, 8. 8. 2023, ob 11. uri je bil 5. operativni sestanek štaba Civilne zaščite, na katerem smo se seznanili s situacijo na terenu od zadnjega sestanka štaba, ki je bil včeraj. Vsi prisotni so poročali, da na terenu prejšnjo noč in tekom jutra ni bilo posebnosti.

Na operativnem sestanku je bil prisoten tudi direktor Geološkega zavoda Slovenije dr Miloš Bavec, ki je povedal, da se plazina suši, premiki se stabilizirajo, nivo vodotokov se stabilizira, raven nevarnosti se približuje stanju pred izrednim dogodkom, tako da obstaja možnost sprožitve manjšega plazu, kar pa bodo še vedno spremljali do nadaljnjega oziroma do vzpostavitve alarmnega sistema.

Od danes, 8. 8. 2023 je odpravljen ukrep za evakuacijo prebivalcev iz naselja Koroška Bela.

Kljub temu pa prebivalce naprošamo, da še vedno spremljajo navodila štaba Civilne zaščite na komunikacijskih kanalih:

 • spletna stran Občine Jesenice,
 • FB profil Občine Jesenice
 • Radio Triglav

Prav tako ostaja vedno odprta komunikacijsko informacijska točka na GSM 030 787 507, na katero lahko pokličete in vprašate vse v zvezi s plazom in ukrepi, 24 ur na dan.

Poveljnik CZ Igor Arh je predstavil nove ukrepe, ki jih bodo pričeli izvajati:

 • vzpostavljen bo dodatni videonadzor v strugi potoka Bela,
 • izvajali se bodo periodični obhodi, na 2 uri, struge potoka Bela,
 • v primeru, da se nivo vode v strugi potoka Bela zniža, se bo sprožil alarm,
 • v veljavo stopi odredba o prepovedi gibanja in zadrževanja na območju plazu nad Koroško Belo,
 • po naselju Koroška Bela bo vzpostavljen usmerjevalni sistem do zbirnih točk: Turist, Kres, Sončna pot, Ulica Janeza Šmida.

Ostali ukrepi:

 • pristojne službe so pričele s čiščenjem teren in zaplavnih pregrad,
 • JEKO d.o.o. skrbi za ustrezno delovno mehanizacijo in deponijo za odlaganje materiala
 • Civilna zaščita se jutri, 9.8. 2023 sestane Zavodom za gozdove, da določijo ukrepe za čiščenje hlodovine in vejevja
 • OŠ Prežihovega Voranca bo še do nadaljnjega ostala v pripravljenosti kot namestitvena točka za prebivalce. Kljub temu, da je evakuacija prebivalcev od danes odpravljena, lahko posamezniki, če to želijo, še vedno prenočijo v OŠ Prežihovega Voranca
 • Prebivalci, ki so nameščeni v Domu Franceta Bergelja, lahko ostanejo nameščeni, če to želijo, do preklica izrednih razmer.
 • Plinovodno omrežje na Koroški Beli se bo prav tako preventivno, za celotno območje, zapiralo med 20. uro in 7. uro zjutraj, do preklica izrednih razmer.

Naslednji sestanek ožje delovne skupine Civilne zaščite bo jutri, 9. 8. 2023, ob 11. uri.


[Ponedeljek, 21:00]

Danes ob 16. uri je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar obiskal PGD Koroška Bela. Ministra sta sprejela župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec in poveljnik Civilne zaščite Jesenice Igor Arh, ki sta ga seznanila s stanjem na plazu Urbas in z razlogi, postopki in protokolom za evakuacijo prebivalcev.

Minister je izpostavil pomembnost sistema zaščite in reševanja zlasti v pri naravnih nesrečah. Iz tega razloga je pozval vse prebivalce, da upoštevajo navodila in ukrepe pristojnih služb. Poudaril je tudi pomembnost samozaščitnega ravnanja.

Minister je prisotne seznanil tudi z ukrepi, ki jih bo Vlada RS sprejela za odpravo posledic neurja in o nadomestilu stroškov za intervencije.


[Ponedeljek, 15:30]

Danes ob 13. uri se je ponovno sestal štab Civilne zaščite Jesenice z vsemi podpornimi službami. Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi:

Današnja evakuacija bo v zoženem obsegu dela vasi, ki je najbolj izpostavljen, v istem času kot predhodna dva dneva, in sicer med 20. uro zvečer in 7. uro zjutraj. Evakuacija prebivalcev mora biti zaključena danes do 20. ure. Začetek in konec evakuacije bosta razglašena s sireno.

Seznam naslovov, za katere je obveza evakuacija prebivalcev:

 • Partizanska pot 10, 11, 11A, 12, 12A, 12B, 13-15, 17-21, 23
 • Potoška pot 1-4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 9, 9A
 • Prosvetna cesta 11A
 • Stranska pot 1, 2, 2A, 3-6, 6B, 7-11, 11A
 • Koroška cesta 5-8, 10, 12, 14
 • Cesta Ivana Cankarja 12, 14, 16, 18-20, 20A, 21-27, 27A, 28-34

Za evakuacijo bodo tako kot v minulih dneh skrbeli Gorska reševalna služba Jesenice, Prostovoljno gasilsko društvo Koroška Bela, Policija in Medobčinsko inšpektorat in redarstvo.

Za zožen obseg evakuacije smo se odločili na podlagi matematičnih modelov za sprožitev plazu, ki jih je podal mag. Jošt Sodnik. Omejitev območja smo izbrali na podlagi strokovnega pregleda plazu Urbas in Čikla in na podlagi pridobljenih podatkov iz monitoringa plazu.

Če nimate druge možnosti namestitve, bo tudi danes namestitveni center odprt v Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah, od 17. ure dalje. Vsi, ki so nameščeni v Domu dr. Franceta Berglja, tam ostajajo tudi do nadaljnjega.

Po Koroški Beli, v zoženem delu evakuacije, bodo v času od 20. do 7. ure vzpostavljene zapore, Policija in Medobčinski inšpektorat in redarstvo bosta skrbela za varovanje praznih objektov.

Kot pravijo iz Geološkega zavoda republike Slovenije, je plazina namočena, opazni so površinski premiki, dodatnih razpok od sobote ni opaziti. Z opazovanji, ki jih izvaja Geološki zavod in GARS Jesenice, bodo nadaljevali tudi naprej.

Z ukrepi nadaljujemo tudi naprej:

 • Alarmni sistem se bo vzpostavil takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere in upad vodostaja, predvidoma do konca tedna. Za pomoč bomo zaprosili tudi za helikoptersko pomoč pri namestitvi novih drogov.
 • Dokler alarmni sistem ne bo vzpostavljen, nadaljujemo z opazovanjem stanja v zgornjem delu potoka Bela in sicer z odhodi na teren in 24-urnim monitoringom iz GARS-a.
 • Prav tako bomo v naslednjih dneh vzpostavili sistem video monitoringa pretoka potoka Bela.
 • Po Koroški Beli so označene evakuacijske poti in točke, kamor se krajani lahko evakuirajo.
 • Odpravljajo se posledice neurja v strugi potoka Bela.
 • Danes začenjamo s čiščenjem zaplavnih pregrad in popravilom ceste. V nadaljnji fazi bo sledil odvoz materiala in čiščenje.
 • Še nujno opozorilo: Nepooblaščenim osebam je prepovedano kakršnokoli gibanje v okolici in na plazu. V čas izredne situacije bo tudi poostren nadzor s strani policije in občinskega inšpektorata, zato ponovno apeliramo na vse občane, da upoštevajo navodila Civilne zaščite in vseh podpornih služb.

Naslednji sestanek štaba Civilne zaščite Jesenice bo jutri, 8. 8. 2023 ob 11. uri.

 

Podatki o pomembnih številkah, na katere lahko občani kličejo 24 ur:

 • SOS številka za komunikacijo s kriznim štabom CZ: 030 787 507
 • Psihosocialna podpora: 04 583 46 01 (CSD Jesenice)
 • Prevoz občanov 041 833 247 (Miha Novak)

Ponovno naprošamo vse prebivalce, da se za evakuacijo mirno pripravijo. V tem času poskrbite tudi za samozaščitne ukrepe vašega premoženja zaradi preprečevanja tatvin in vlomov. Prosimo za spremljanje informacij na Facebook profilu Občine Jesenice, spletni strani Občine Jesenice in Radiu Triglav ter dosledno upoštevanje podanih navodil. 


[Ponedeljek, 9:00]

Evakuacija je bila ob 7.00 preklicana, krajani Koroške Bele se lahko vrnejo na svoje domove. Geologi bodo danes ponovno pregledali teren, ob 13.00 je predviden sestanek Občinskega štaba Civilne zaščite, ko bodo sprejeli tudi ustrezne ukrepe za naprej. V primeru, da bi prišlo do nepredvidenega dogodka, bodo spet zatulile sirene, kar pomeni takojšnjo evakuacijo na 3 evakuacijske točke - Kres, Sončna pot, Turist.


[Nedelja, 19:00]

Ob 20. uri bo dan znak (alarm) za pričetek splošne nevarnosti. Slišati je kot zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto, se uporabi ob nevarnosti poplave, večjem požaru, radiološki in kemični nevarnosti, nevarnosti vojaškega napada ter ob drugih nevarnostih.

Zvočni posnetek - Alarm za začetek neposredne nevarnosti

Ob 7. uri zjutraj bo dan znak (alarm) za prekinitev splošne nevarnosti. Slišati je kot enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund, se obvezno uporabi po prenehanju nevarnosti, zaradi katere je bil dan znak za neposredno nevarnost.

Zvočni posnetek - Alarm za prenehanje neposredne nevarnosti


[Nedelja, 14:00]

Danes ob 12. uri se je ponovno sestal štab Civilne zaščite Jesenice z vsemi podpornimi službami. Predstavniki podpornih služb so županu Petru Bohincu in poveljniku CZ Jesenice najprej podali poročilo o stanju na terenu v pretekli noči in  danes do 12. ure:

Situacija v pretekli noči na ogroženem območju Koroška Bela je bila mirna. Na terenu so bili prisotni gasilci, MIR in PP Jesenice. 

Strokovnjaki iz Geološkega zavoda Slovenije in predstavniki Civilne zaščite so ob 8. uri odšli na ogled plazišča. Pri tem so si ogledali strugo potoka Bele in izvedli ponovno slikanje z dronom. Na podlagi ogleda terena in posnetkov je župan občine Jesenice ponovno sprejel odločitev, da ostanejo vsi ukrepi evakuacije prebivalcev na ogroženem obočju v enakem obsegu  kot včeraj.

Zanka za potrebe alarmnega sistema na plazu je zaradi visokega vodostaja vode deaktivirana. Če ne bo večjih padavin in ob ugodnih vremenskih razmerah, bodo zanko ponovno namestili predvidoma od srede dalje.

Za potrebe nadzora plazenja zemljine se izvaja še vedno 24-urni monitoring plazu Urbas v komunikacijskem centru GARS Jesenice. Ker ponoči vizualni monitoring ni popolnoma zanesljiv in ne smemo ničesar prepustiti naključju, je evakuacija obvezna do 20. ure, torej pred nastopom teme.

V veljavi ostaja Odredba o zapori prometa na območju naselja Koroška Bela ter evakuacije prebivalcev. Zato vse prebivalce ponovno obveščamo o upoštevanju naslednji ukrepov:

 1. Od 17. ure danes bo na območju Koroške Bele omejeno gibanje, dovoljen bo samo lokalni promet. Zapore bodo postavljene na naslednjih točkah:
 • Trebež pri kamnolomu,
 • Cesta talcev, št. 1.in 11,
 • Cankarjeva cesta pri Štefančevem znamenju.
 1. GARS bo izvajal 24-urni monitoring na plazu Urbas.
 2. Pripravljen je načrt za evakuacijo prebivalcev, ki stanujejo na naslednjih ulicah oz. območjih:
 • Gorska pot
 • Koroška cesta
 • Nova ulica
 • Partizanska pot
 • Prosvetna cesta
 • Stranska pot
 • Ulica Karla Prežlja
 • Cesta Viktorja Svetina
 • Cesta talcev
 • Na Lehah
 • Cesta Ivana Cankarja
 • Potoška pot
 1. Evakuacija za stanovalce na navedem območju je obvezna v nočnih urah, in sicer med 20. in 7. uro z možnost podaljšanja. Prav tako naprošamo prebivalce, da so pripravljeni za evakuacijo tudi v dnevnem času.
 2. Namestitev prebivalcev v nočnem času bo organizirana v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah. Občani lahko odidejo v OŠ Prežihovega Voranca že od 17. ure dalje. Evakuacija iz ogroženega območja mora biti zaključena najkasneje do 20. ure. Avtomobile lahko parkirate na območju šole in na parkirišču za Gledališčem Toneta Čufarja. Prebivalci, ki imajo hišne ljubljenčke, jih lahko vzamejo s sabo, kjer jim bo zagotovljen prostor.
 3. Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, bo namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.
 4. Jeko d.o.o. bo med 20. in 7. uro zjutraj ponovno preventivo zaprl plinovodno omrežje, zato prosimo, da predhodno izklopite vse plinske naprave.

Vse prebivalce naprošamo, da so skrajno previdni in naj s seboj vzamejo samo nujne osebne stvari, topla oblačila in osebne higienske potrebščine. V namestitveni točki bo poskrbljeno za ležišča, odeje in vzglavnike, tople napitke in suhe obroke.

Glede na to, da je jutri tudi delovni dan oziroma boste peljali otroke v vrtec, prosimo, da že danes vzamete s seboj vse potrebno.

Podatki o pomembnih številkah:

 • SOS številka za komunikacijo s kriznim štabom CZ: 030 787 507
 • Psihosocialna podpora: 04 583 46 01 (CSD Jesenice)
 • Prevoz občanov, ki nimajo svojega lastnega prevoza: 041 623 565 (Robert Sušanj)

Ponovno naprošamo vse prebivalce, da se za evakuacijo mirno pripravijo. V tem času poskrbite tudi za samozaščitne ukrepe vašega premoženja zaradi preprečevanja tatvin in vlomov.

Prosimo za spremljanje informacij na Facebook profilu Občine Jesenice, spletni strani Občine Jesenice in Radiu Triglav ter dosledno upoštevanje podanih navodil.


[Nedelja, 08:00]

Ob 7.00 je bila s sirenami preklicana evakuacija Koroške Bele. Krajani se lahko vrnejo v svoje domove, tudi čez dan pa pozivamo k pozornosti.

Na plaz so se ponovno odpravile pristojne službe, ki bodo poskušale poskušale čim bolje pregledati in preučiti dejansko stanje plazu, okrog poldneva je predvidena seja Občinskega štaba Civilne zaščite Jesenice. Še naprej spremljajte informacije na Facebook profilu Občine Jesenice, spletni strani Občine Jesenice in Radiu Triglav.


[Sobota, 20.45]

Ob 18.30 je bil sklican 2. operativni sestanek Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice, na katerem so bile prisotne vse strokovne in podporne službe v sklopu civilne zaščite. Pridružili so se tudi člani PGD Koroška Bela in vseh ostalih prostovoljnih gasilskih društev v občini Jesenice.

Predstavniki posameznih služb so predstavili stanje na terenu, ki se je odvijalo tekom današnjega dne. V nadaljevanju podajamo naslednje informacije:

 • Plaz je še vedno aktiven in še vedno se nadaljuje monitoring le-tega v realnem času.
 • Vsi ukrepi, ki jih je predvidela Civilna zaščita ob pomoči podpornih služb, so  strani Republiške Civilne zaščite ocenjeni kot ustrezni in pravilni.
 • Danes so bili na ogledu plazu Civilna zaščita, hidrolog in geolog iz Geološkega zavoda Slovenije.
 • Območje plazu se je snemalo tudi z dronom, vendar zaradi velike zaraščenosti terena posnetki ne kažejo verodostojnega stanja.
 • Vremenska napoved za danes ponoči predvideva še 10 mm padavin na kvadratni meter in jutri popoldne še dodatnih 40 mm padavin na kvadratni meter.
 • Glede na stanje na plazu strokovne službe ne morejo zagotoviti stabilnosti plazu.
 • Predstavniki Medobčinskega inšpektorata in redarstva ter PP Jesenice bodo prisotni na vseh že postavljenih zaporah na Koroški Beli.
 • Glede prometa skozi Jesenice bodo predstavniki PP Jesenice, PU Kranj in Medobčinskega inšpektorata in redarstva še naprej skrbeli za pretočnost prometa skozi Jesenice.
 • 3 ekipe Gorske reševalne službe bodo z zdravniki na terenu prisotne celo noč.
 • Evakuacija občanov iz ogroženega območja se je pričela od 17. uri dalje. Namestitev občanov je možna v OŠ Prežihovega Voranca, kjer je trenutno nameščenih 19 občanov, tako da je še vedno dovolj prostora za namestitev občanov. V Domu dr. Franceta Bergelja so nameščeni 3 občani.
 • Danes bo JEKO d.o.o. preventivno zaprl plinovodno omrežje za celotno Koroško Belo. Poleg ogroženega območja bosta tako jutri do 7. ure brez plina tudi Ulica Janeza Šmida in Sončna pot. Pri tem obveščamo uporabnike plinovoda, da bodo brez tople sanitarne vode.
 • Jutri, 6. 8., bo ob 8. uri ekipa z geologi, gasilci in civilno zaščito ponovno odšla na ogled plazu. Po vrnitvi s terena, predvidoma ob 12. uri, bo naslednji operativni sestanek štaba Civilne zaščite. Glede na stanje na terenu bomo javnost ponovno obvestili o situaciji in predvidenih nadaljnjih ukrepih.
 • Za vse, ki bi jo morebiti potrebovali, je zagotovljena tudi psihosocialna pomoč na številki 04 583 46 01 (CSD Jesenice).
 • Komunikacijsko-informativna točka za vsa vprašanja občanov in občank je na številki 030 787 507.

[Sobota, 17.30]

Ponovno opozarjamo na preventivno evakuacijo osrednjega dela Koroške Bele zaradi morebitne sprožitve zemeljskega plazu. Krajani morajo zapustiti svoja prebivališča nocoj do 20. ure.
Za občane smo zagotovili namestitev v Osnovni šoli Prežihovega Voranca na Jesenicah, kamor se lahko že napotijo.

Za vse tiste občane, ki nimajo lastnega prevoza, je organiziran prevoz, ki ga lahko pokličete na gsm 041 623 565 (Robert Sušanj). Za vse ostale informacije lahko kličete na komunikacijsko informacijsko točko na telefonsko številko 030 787 507.

Obveščamo vas tudi, da bo zadnja vožnja  lokalnega avtobusa na Koroško Belo do 20. ure. Vse kasnejše avtobusne linije bodo vožnjo zaključile pri podjetju Acroni d.o.o.


[Sobota, 12.30]

Dopoldne je bil sklican sklican sestanek štaba Civilne zaščite Jesenice v razširjeni sestavi. Župan občine Jesenice mag. Peter Bohinec in poveljnik Civilne zaščite Igor Arh sta na operativni sestanek poklicala vse pristojne institucije, ki so del sistema civilne zaščite, in sicer Upravo Republike Slovenije za varnost in zaščito, Policijsko postajo Jesenice, Policijsko upravo Kranj, Civilno zaščito Gorenjske, Gasilsko reševalno službo Jesenice, Zdravstveni dom Jesenice, Predsednik krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela, JEKO d.o.o., Center za socialno delo Jesenice, Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice, PGD Koroška Bela, Gasilska zveza ter Gasilsko poveljstvo občine Jesenice.

Na operativnem sestanku so predstavniki posameznih prisotnih  institucij predstavili stanje na plazu Urbas z naslednjimi ugotovitvami:

 • strokovna ocena je skladna z monitoringom, da je plaz Urbas aktiven,
 • prišlo je do rahlega plazenja zgornje plasti zemljine, ki za enkrat ne predstavlja večje nevarnosti za prebivalce Koroške Bele.
 • že danes bodo strokovnjaki geološke stroke ponovno pregledaliobmočje plazenja.

O vseh nadaljnjih aktivnostih na plazu in neposredno ogroženem območju bomo prebivalce ažurno obveščali na spletni strani Občine Jesenice www.jesenice.si, FB profilu Občine Jesenice in Radiu Triglav.

Na operativnem sestanku so bili sprejeti naslednji ukrepi, da se zavaruje življenja in premoženje prebivalcev, in sicer:

Od 12. ure naprej je na območju Koroške Bele dovoljen samo lokalni promet. Zapore so postavljene na naslednjih točkah:

 • Trebež pri kamnolomu
 • Cesta talcev, št. 1. in 11.
 • Cankarjeva cesta pri Štefančevem znamenju

GARS bo izvajal 24-urni monitornig na plazu Urbas.

Pripravljen je načrt za evakuacijo prebivalcev, ki stanujejo na naslednjih ulicah oz. območju:

 • Gorska pot
 • Koroška cesta
 • Nova ulica
 • Partizanska pot
 • Prosvetna cesta
 • Stranska pot
 • Ulica Karla Prežlja
 • Cesta Viktorja Svetina
 • Cesta talcev
 • Na Lehah
 • Cesta Ivana Cankarja
 • Potoška pot

Evakuacija za stanovalce na navedem območju je obvezna v nočnih urah in sicer med 20. in 7. uro z možnost podaljšanja. Fotografija območja evakuacije je objavljena spodaj med prilogami.

Prav tako naprošamo prebivalce, da so pripravljeni za evakuacijo tudi v dnevnem času.

Namestitev prebivalcev v nočnem času bo organizirana v telovadnici OŠ Prežihovega Voranca na Jesenicah. Občani lahko odidejo v OŠ Prežihovega Voranca že od 17. ure dalje. Evakuacija mora biti zaključena izogroženega območju do 20. ure. Avtomobile lahko parkirate na območju šole in na parkirišču za Gledališčem Toneta Čufarja.

Za osebe, ki potrebujejo posebno in zdravstveno nego, bo namestitev organizirana v Domu Franceta Bergelja na Jesenicah.

Občani, ki nimajo možnosti lastnega prevoza, naj kontaktirajo Občinski štab Civilne zaščite na številko GSM: 030 787 507 in vam bodo priskrbeli prevoz.

Za potrebe parkiranja drugih nujnih premičnin bo omogočeno na Gasilskem poligonu na Plavžu (nekdanja špedicija) od 17. do 22. ure v ograjenem parkirnem prostoru.

Vse prebivalce naprošamo, da so skrajno previdni in naj s seboj vzamejo samo nujne osebne stvari, topla oblačila in  osebne higienske potrebščine. V namestitveni točki bo poskrbljeno za ležišča, odeje in vzglavnike, tople napitke in suhe obroke.


[Sobota, 9:18]

Ob 11. uri se ponovno sestane krizni štab predstavnikov Občinskega štaba Civilne zaščite občine Jesenice. Nove informacije z morebitnimi novimi ukrepi tako lahko pričakujete po 11. uri oziroma po zaključenem sestanku, takrat je predvidena tudi županova izjava na Radiu Triglav.


[Sobota, 8:12]

Malo čez tretjo uro zjutraj se je na Koroški Beli sprožil alarm, ki opozarja na možnost sprožitve zemeljskega plazu nad vasjo. Na sistemu monitoringa je bilo ugotovljeno, da je bila pretrgana zgornja zanka na plazu Urbas. Ob jutranjem svitu se je pričel opravljati pregled stanja na terenu. Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do površinske splazitve. Ekipe še vedno pregledujejo teren zaradi preverbe morebitnih sprememb. Razglašena splošna nevarnost je trenutno preklicana, krajani so preko dneva lahko na svojih domovih, zvečer pa bo z alarmom preventivno razglašena evakuacija (približno od 20.00 do 7.00 zjutraj). Krajanom svetujemo, da si za naslednjo noč poiščejo prenočišča izven vasi, s strani Občinskega štaba Civilne zaščite pa bo za tiste, ki bodo to potrebovali, organizirana tudi sprejemna točka za prenočišče.

Vse podrobnejše informacije sledijo preko dneva, občane in občanke prosimo, da spremljajo obvestila na Radiu Triglav in Facebook strani Občine Jesenice.

Prebrano 15508 krat Nazadnje urejano na petek, 11 avgust 2023 18:09

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave