Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2023 30

Zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela

Zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 11. 5. 2023, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Slovenski Javornik – Koroška Bela, ki je bila v četrtek, 11. 5. 2023, ob 18. uri v sejni sobi Krajevne skupnosti, Cesta Borisa Kidriča 37/c, na Slovenskem Javorniku.

PRISOTNI ČLANI/ČLANICE SVETA: Matej Brus, Marko Zupančič, dr. Urška Ravnik Verbič, Brane Jeršin, Mirjam Noč, Marko Mlakar.

Predsednik Sveta KS, Matej Brus je pozdravil prisotne in predlagal naslednji

DNEVNI RED :

 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje,
 2. Pregled aktivnosti med sejama,
 3. Izoblikovanje in sprejem pravilnika o podeljevanje priznanj krajevne skupnosti,
 4. Organizacija krajevnega praznika (razdelitev nalog in zadolžitev pri izvedbi),
 5. Vaši predlogi in pobude,
 6. Razno.

Dnevni red je bil sprejet brez pripomb.

K točki 1:

Predsednik je opravil pregled zapisnika 3. seje Sveta KS z dne 16. 3. 2023, ki so ga člani Sveta KS SJKB prejeli po elektronski pošti.  Na zapisnik ni bilo pripomb, sklepi so bili potrjeni.

SKLEP:

Svet KS je potrdil zapisnik in sklepe 3. seje Sveta KS z dne 16. 3. 2023.

K točki 2:

V času med sejama so potekale naslednje  aktivnosti:

 • 20. 3. 2023 se je Matej Brus udeležil občinske proslave v dvorani Gledališča Toneta Čufarja,
 • 22. 3. 2023 se je Matej Brus udeležil seje Sveta za varstvo javnih dobrin v Občini Jesenice,
 • 12. 4. 2023 je bila izpeljana čistilna akcija, v sodelovanju z osnovno šolo Koroška Bela in vrtcem Cilke Zupančič,
 • 13. 4. 2023 sta se Brane Jeršin in Marko Zupančič udeležila sestanka Med narcise z busom 2023 na Občini Jesenice,
 • 13. 4. 2023 se je Marko Zupančič udeležil občnega zbora Agrarne skupnosti Javorniški Rovt – Slovenski Javornik,
 • Na Občino Jesenice je bil posredovan dopis glede dokončanja projektov participativnega proračuna 2022 - 2023 (Kres, avtobusna postaja),
 • V mesecu maju so se začele podpisovati pogodbe za najem vrtičkov,
 • Na občino Žirovnica je bil posredovan dopis za izdajo kartice za zapornico v Žirovnici,
 • Prejeta pobuda krajanke, glede skladnosti posegov, ki se izvajajo na Pristavi, posredovana pristojnim službam.

Marko Zupančič in Brane Jeršin sta na kratko predstavila novosti pri organizaciji projekta »Med narcise z busom 2023«. V mesecu maju, bo postavljena zapora ceste pri ZD Jesenice, obiskovalci  bodo koristili plačljiv avtobusni prevoz, ki bo vozil na vsake 20 minut. Prebivalci jeseniških rovt in lastniki vikendov, bodo za čas zapore prejeli nalepke, s katerimi bodo imeli prost prehod.

V Javorniški Rovt ne bo organiziranega avtobusnega prevoza, bo pa postavljena zapora ceste pri Mlaki.

K točki 3:

Predsednik KS je članom Sveta predstavil Pravilnik o podeljevanju priznanj KS.

Po razpravi je bilo sprejeto, da se razpis za  podajo predlogov za podelitev priznanja Krajevne skupnosti Slovenski Javornik Koroška Bela objavi v Jeseniških novicah, ki izidejo 9. 6. 2023 in na FB strani KS SJKB. Rok za oddane predloge bo 30. 6. 2023, katere predlagatelji posredujejo po elektronski pošti, pošti ali osebno, z upoštevanjem kriterijev, ki so zapisani v 6. členu Pravilnika o podeljevanju priznanj KS Slovenski Javornik Koroška Bela.

Društva se o razpisu obvesti po elektronski pošti.

SKLEP:

Člani Sveta KS SJKB so sprejeli Pravilnik o podeljevanju priznanj KS. Razpis za podajo predlogov za podelitev priznanja KS SJKB se objavi v Jeseniških novicah, ki izidejo 9. 6. 2023 in na FB strani KS SJKB.

Rok za oddane predloge  bo 30. 6. 2023, katere predlagatelji posredujejo po elektronski pošti, pošti ali osebno, z upoštevanjem kriterijev, ki so zapisani v 6. členu Pravilnika o podeljevanju priznanj KS Slovenski Javornik Koroška Bela.

K točki 4:

Matej Brus je predlagal, da se dogodki, ki se odvijajo ob krajevnem prazniku KS SJKB organizirajo tudi v tem letu, novost bi bila podelitev priznanj krajevne skupnosti, ki bi se odvila v okviru osrednje prireditve na Pristavi in športne otroške igre, ki bi se dogajale na igrišču ob OŠ Koroška Bela, za kar bi poskrbel Brane Jeršin.

Sledil je pogovor in izmenjava mnenj ter iskanje rešitev za čim boljšo pripravo same organizacije vseh dogodkov.

Glede na sredstva, ki jih krajevna skupnost ima na razpolago, je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno pridobiti dodatna sredstva, saj so se materiali in storitve močno podražile, zato s pomočjo prošnje za denarna sredstva ali dobitke, člani sveta poskušajo pri podjetnikih iz občine Jesenice pridobiti le te.

Dogovorili so se, da na osrednji prireditvi Marko Mlakar in Mirjam Noč izpeljeta tombolo, Brane Jeršin priskrbi dobitek za glavno nagrado, ostali člani pa  za manjše nagrade.

Krajevni praznik se v letu 2023 začne praznovati na ponedeljek 4. 9. 2023 s polaganjem venčkov v Parku talcev, nato pa se v celotnem tednu razvrstijo  že znane prireditve.

Osrednja prireditev bo v nedeljo 10. 9. 2023 na Pristavi.

 • 4. 9. 2023 – polaganja venčkov v sodelovanju z ZZ NOB
 • 5. 9. 2023 – 9. 9. 2023 – športne prireditve ( namizni tenis, otroške igre, balinanje in sprejem starejših krajanov)
 • 10. 9. 2023 – osrednja prireditev na Pristavi (podeljevanje priznanj KS, tombola in zabava z živo glasbo)

SKLEP:

Oblikuje se prošnja za zbiranje finančnih sredstev in materialnih nagrad.

Krajevni praznik se v letu 2023 začne praznovati 4. 9. 2023 s polaganjem venčkov v Parku talcev.

Športne prireditve v naslednjih dneh, osrednja prireditev 10. 9. 2023 na Pristavi s podeljevanjem priznanj KS, tombolo in družabnim srečanjem.

K točki 5:

Člani Sveta so podali naslednje pobude:

 • Košnja trave na Potokih,
 • Košnja trave pred »Štefančevim« znamenjem,
 • Uvrstitev vrtov pred bloki na Savski cesti 21-23 (1678/3, 1678/10) v plan vzdrževanja javnih površin,
 • Ureditev pešpoti med Potoki in Završnico.

Pobude se posredujejo na Komunalno direkcijo Občine Jesenice.

Marko Mlakar je predal članom sveta, pobudo društva DPD Svoboda, glede finančnih sredstev.

Strokovna sodelavka je vse člane sveta povabila no delavnico participativnega proračuna, ki bo 22. 5. 2023 ob 17. uri v razstavnem salonu.

SKLEP:

Strokovna sodelavka na Komunalno direkcijo posreduje dopis za ureditev javnih površin.

Pobudo za ureditev pešpoti med Potoki in Žirovnico se pošlje na Občino Jesenice in Občino Žirovnica.

K točki 6:

Predsednik KS Matej Brus je želel s strani članov sveta mnenja, glede na trenutno delovanje občinske uprave. Njegovo mnenje je bilo, da so projekti, ki so bili zastavljeni za KS SJKB zastali. S tem je imel v mislih predvsem projekt, ki je bil izglasovan pri participativnem proračunu – Kres in ureditev povezovalne ceste med podjetjem SIJ Acroni ter izgradnjo križišča.

Po razpravi, so se člani sveta strinjali, da se na Občino Jesenice posreduje dopis, da želijo, da se 1. faza ureditve Kresa uredi do začetka meseca septembra, ko KS praznuje krajevni praznik. 

SKLEP:

Na Občino Jesenice, se pošlje dopis z željo, da se 1. faza ureditve Kresa uredi do začetka meseca septembra, ko KS praznuje krajevni praznik.  

 

Seja je bila zaključena ob 20. 30.

Prebrano 398 krat Nazadnje urejano na sreda, 31 maj 2023 10:59

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave