Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

maj 2021 21

Poročilo z 18. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 21. maj – Občinski svet občine Jesenice se je včeraj sestal na svoji 18. redni seji, na kateri so obravnavali 15 točk.

Svetniki in svetnice so na 18. redni seji najprej v drugi obravnavi potrdili predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Jesenice. Z Odlokom se podrobneje določajo izvajalci posameznih programov in področij letnega programa športa, pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebina pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

V prvi obravnavi so sprejeli tudi predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Jesenic. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka Občina Jesenice derazglaša kulturni spomenik lokalnega pomena »Jesenice - Poštna postaja«, tj. objekt Hotela Pošta. Občina Jesenice želi stavbo pridobiti v svojo last in jo porušiti, obstoječi prostor pa nameniti (skupaj s sosednjo prosto parcelo) za reševanje problema mirujočega prometa v tem obremenjenem območju.

Sprejeti sta bili tudi 2. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2021 in 3. dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice za leto 2021. Predmet prve je prodaja dveh nepremičnin na Hrušici, ki v naravi predstavljata usedalnik, namenjen mehanskemu čiščenju odpadnih voda v procesu delovanja Betonarne Sava, pripadajočega zemljišča k poslovni stavbi na naslovu Cesta železarjev 8A, ter garaže v garažni hiši Plavž (GHP) in drvarnice na naslovu Cesta Borisa Kidriča 12. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v last Občine Jesenice pa letos v tretje dopolnjujemo z 12 zadevami, s katerimi pridobivamo zemljišča za potrebe pravno formalne ureditve dejanskega stanja na zgrajeni gospodarski javni infrastrukturi, za infrastrukturne objekte ter za potrebe potencialnega razvoja športnih oziroma rekreativnih vsebin (zemljišče ob TVD Partizan Koroška Bela, kjer Občina Jesenice predvideva izgradnjo t.i. »pump tracka«, in zemljišče na Kočni, kjer stoji otroško igrišče).

Sprejet je bil tudi dopolnjen Načrt pridobivanja premičnega premoženja, in sicer z nabavo alarmnega sistema »Mobilni SIJA Koroška Bela« za potrebe spremljanja plazov nad Koroško Belo. Gre za alarmni sistem javnega alarmiranja, katerega osnovna sestava so elektronske sirene, senzorji za nadzor poteznih zank, semaforji, daljinski ročni aktivatorji alarma, radijski sistem, ki pokriva območje mobilnega SIJA z radijskim signalom, osnovni in rezervni napajalni sistem za naprave na območju idr.

V prvi obravnavi je bil sprejet tudi predlog Rebalansa proračuna Občine Jesenice za leto 2021. Izglasovan je bil namreč predlog enega od svetnikov, da se rebalans namesto po skrajšanem postopku obravnava dvofazno, kar pomeni, da se bo občinska uprava do vloženih amandmajev in pripomb opredelila do druge obravnave rebalansa, ki bo Občinskemu svetu v odločanje predložen predvidoma na naslednji, junijski seji.

V sklopu volitev in imenovanj so svetniki in svetnice iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za mandatno obdobje 2018–2022 razrešili Sebastjana Klukoviča in imenovali Adela Numanovića.

Svetniki in svetnice so sprejeli tudi Predlog programa dela na področju zaščite in reševanja v občini Jesenice za leto 2021 s poročilom za leto 2020 (predstavil ga je poveljnik jeseniškega štaba Civilne zaščite Igor Arh) in se seznanili s poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe oskrbe s toploto na območju občine Jesenice za leto 2020 (predstavil ga je direktor podjetja Enos OTE d.o.o. Robert Pajk), s poročilom Akcijske skupine o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Jesenice za leto 2020 (predstavil ga je energetski menedžer Metod Ivančič), s poročilom o izvajanju koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prometa in šolskih prevozov na območju občine Jesenice v letu 2020 (predstavila ga je predstavnica podjetja Ariva Alpetour d.o.o. Damijana Marn) in s poročilom župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta Občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018–2022. Seznanili so se tudi z informacijo o Poslovnem načrtu JEKO, d.o.o., Jesenice za leto 2021, ki jo je predstavil direktor javnega komunalnega podjetja JEKO d.o.o. Uroš Bučar.

 

Gradivo, obravnavano na seji, je dosegljivo TUKAJ.  

Prebrano 957 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:04

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave