Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2020 06

Poročilo z 10. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 6. februar – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji 10. redni seji. Med pomembnejšimi točkami dnevnega reda je bil predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo, ki so ga svetniki potrdili. Potrdili so tudi prejemnike občinskih priznanj, in sicer mag. Rino Klinar za častno občanko ter Sonjo Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška Bela in Aleksandra Novaka za prejemnike plakete Občine Jesenice.

Občinski svet je najprej v prvi obravnavi sprejel dva odloka s komunalnega področja, in sicer predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Jesenice ter predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov v občini Jesenice. Odloka sledita priporočilom in ugotovitvam poročila o opravljeni notranji reviziji gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, hkrati pa odloka usklajujeta z veljavno zakonodajo.

Svetniki in svetnice so v nadaljevanju potrdili tudi predlog za spremembo cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo ter predlog za potrditev cene spominske ploščice pri raztrosu. Sprejete cene za omenjene storitve in omrežnino čiščenja voda ter za postavitev spominske ploščice bodo začele veljati s 1. 3. 2020, cene za ostale omrežnine, torej za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in zbiranje odpadkov pa s 1. 1. 2021.

Potrdili so tudi predlog spremembe cen vozovnice za mestni prevoz v občini Jesenice. S predlagano spremembo se uvedena imenska mesečna vozovnica znižuje za 19 %, hkrati pa se tudi uvaja 20 % popust za nakup kuponskih vozovnic v predprodaji za nakup 10 in več voženj.

V sklopu volitev in imenovanj so člani Občinskega sveta za petletno mandatno obdobje imenovali direktorico Gornjesavskega muzeja Jesenice. To funkcijo bo tudi naslednjih 5 let opravljala Irena Lačen Benedičič, ki mandat nastopi 1. marca. Za predstavnico Občine Jesenice so v Svet javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne imenovali mag. Rino Klinar, za člane Sveta Javnega sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območna izpostava Jesenice, so imenovali Antona Justina, Barbaro Toman in Andreja Černeta, kot predstavnico Občine Jesenice v Svetu Javnega zavoda Zavod za šport Jesenice pa so razrešili Tanjo Karlin in za predstavnika imenovali Ernesa Suljanovića. Obravnavali so tudi predlog za imenovanje predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park, kjer pa so sklep o imenovanju kandidata, ki ga je predlagala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi negativnega mnenja krajevne skupnosti o predlaganem kandidatu umaknili. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pa bo postopek za izbor kandidata ponovila.

Na zadnji seji občinskega sveta pred občinskim praznikom, ki ga Občina Jesenice obeležuje 20. marca, so svetniki in svetnice potrdili tudi predloge za podelitev priznanj občine Jesenice za trenutno leto. Za častno občanko so tako potrdili mag. Rino Klinar, nekdanjo predsednico izvršnega sveta Skupščine občine Jesenice, ministrico za delo, družino in socialne zadeve, dolgoletno novinarko in direktorico Radia Triglav ter prostovoljko na različnih področjih. Za prejemnike plakete občine Jesenice so bili potrjeni predsednica Društva diabetikov Jesenice Sonja Ravnik, Farno kulturno društvo Koroška Bela ter mojster fotografije in član Fotografskega društva Jesenice Aleksander Novak.

Seje se je udeležil tudi direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske Mark Toplak, ki je svetnikom predstavil program dela s finančnim načrtom Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2020.

Svetniki so sprejeli predlog programa dela Občinskega sveta občine Jesenice za leto 2020. Ta se bo v letu 2020 predvidoma sestal na sedmih rednih sejah, in sicer v mesecu februarju, marcu, maju, juniju in septembru, oktobru in decembru.

Svetniki so se seznanili tudi z dvema poročiloma Nadzornega odbora občine Jesenice. S poročilom o opravljenem nadzoru Zavoda za šport Jesenice jih je seznanila članica Nadzornega odbora mag. Barbara Habe Sintič, s poročilom o opravljenem nadzoru Občine Jesenice in Zveze društev prijateljev mladine Jesenice – Otroško letovišče Pinea, Novigrad pa predsednica Nadzornega odbora Simona Štravs. Seznanili so se tudi s programom dela Nadzornega odbora občine Jesenice za leto 2020.

Prebrano 1899 krat Nazadnje urejano na petek, 18 junij 2021 11:13

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave