Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

apr  2019 10

EU sredstva za rekonstrukcijo prometne infrastrukture na Cesti Franceta Prešerna

Občina Jesenice je včeraj uradno prejela odločitev Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, o finančni podpori za projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture«. Za projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 244.338,99 €, pričakujemo pa še potrditev finančnih sredstev s strani Republike Slovenije v višini 104.716,72 €. Celoten projekt je sicer ocenjen v višini dobrih 861.000 €.

 

Predmet projekta »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« so sanacijska dela na močno poškodovanem cestišču Ceste Franceta Prešerna, na odseku od konca območja podjetja »Dinos« do križišča s cesto Spodnji Plavž. V sklopu projekta so predvidena naslednja dela: obnova cestišča, ureditev pločnika v dolžini 630 metrov in nove odbojne ograje na strani reke Save, hkrati z investicijo pa bo družba Elektro Gorenjska obnovila tudi nizko- in srednjenapetostno omrežje ob trasi ceste. Hkrati se bosta obnovila tudi vodovod in meteorna kanalizacija, ki pa nista predmet sofinanciranja.

Namen projekta je sicer prostorska in funkcionalna ureditev infrastrukture za potrebe gospodarskih subjektov, ki za opravljanje poslovne dejavnosti podjetij na območju, ki je logistično povezano s Poslovno cono Jesenice, potrebujejo urejeno infrastrukturo. Poškodbe vozišča so predvsem posledica prevozov težkih tovorov poslovnih subjektov v Poslovni coni. Cesto uporabljajo tudi tovorna vozila, ki imajo prepoved vožnje skozi mesto in je edina cesta, ki omogoča prevoz tovora od uvoza na vzhodni strani mesta Jesenice in izvoza na zahodni strani do avtoceste Ljubljana–Karavanke. Z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na severozahodnem delu Poslovne cone Jesenice bo izboljšan dostop in povečana prometna pretočnost, ki bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti. Naložba bo omogočila aktiviranje sedaj neizkoriščenih zemljišč in posledično prihod novih ter rast obstoječih podjetij. S tem bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, povečanju števila delovnih mest in dvigu dodane vrednosti v podjetjih. 

Investicija se bo začela predvidoma septembra oziroma takrat, ko bo zaključena rekonstrukcija magistralne ceste R2 pri mostu čez potok Jesenica, saj v času trajanja rekonstrukcije mostu Cesta Franceta Prešerna predstavlja edini možni obvoz za promet.

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 861.762,09 €, financiran pa bo iz več virov: EU sredstev v višini 244.338,99 €, ministrstva za gospodarstvo in gospodarski razvoj v višini 104.716,72 €, preostanek, tj. dobrih 0,5 milijona €, pa bo financiran iz proračuna Občine Jesenice.

Prebrano 2520 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave