Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

jun  2016 08

Evropska sredstva in javni razpis ministrstev

  • Evropska sredstva za program "Zaposli.me"
  • Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje
  • Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

Evropska sredstva za program "Zaposli.me"

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za »Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me«. Predvidena vrednost programa je 34 milijonov evrov, Evropski socialni sklad prispeva 27,2 milijona evrov. Program se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah.

Program je v prvi vrsti usmerjen v ponovno delovno integracijo brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let ali so stare 30 ali več let ter dolgotrajno brezposelne ali z izobrazbo pod ISCED 3. Njegov namen je spodbujanje zaposlovanja teh oseb in motiviranje delodajalcev za njihovo zaposlovanje z dodeljevanjem subvencij za zaposlitev. Z različnimi višinami subvencij (5.000,00, 6.000,00 oz. 7.000,00 evrov) za polni delovni čas ter za 12 mesecev bo program spodbujal k zaposlovanju tistih oseb, ki se na trgu dela soočajo z večjimi ovirami. S tem bo prispeval k zmanjševanju njihove socialne izključenosti in revščine ter izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na www.mddsz.gov.si


Evropska sredstva za neformalno izobraževanje in usposabljanje

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o podpori dveh programov s področja neformalnega izobraževanja in usposabljanja v predvideni skupni vrednosti 6,8 milijonov evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 5,44 milijona evrov. Programa se bosta izvajala v obeh kohezijskih regijah.

Namen programa »Neformalno izobraževanje in usposabljanje« v skupni vrednosti 5,4 milijonov evrov je z dvigom usposobljenosti in pridobitvijo neformalnih veščin povečati zaposljivost brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let, oseb starih 30 ali več let, ki so dolgotrajno brezposelne oziroma katerih izobrazba je pod ISCED 3, oseb v postopku izgubljanja zaposlitve, posameznikov, ki se bodo po vključitvi v programe socialne vključenosti in aktivacije iz TC 9 ponovno aktivirali na trgu dela in tistih skupin oseb z enakimi karakteristikami, ki bodo v posameznih obdobjih v večjem deležu zastopane v evidenci brezposelnih oseb. Cilj programa je v neformalno izobraževanje in usposabljanje vključiti 4.470 brezposelnih oseb.

Program »Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade« v skupni vrednosti 1,4 milijonov evrov pa je namenjen brezposelnim osebam mlajšim od 30 let. Program bo prispeval k znižanju brezposelnosti tako, da bo usmerjen predvsem na potrebe specifičnih ciljnih skupin mladih brezposelnih, ki jim primanjkujejo znanj in kompetenc, po katerih povprašujejo delodajalci. Cilj programa je v neformalno izobraževanje in usposabljanje vključiti 2.750 brezposelnih mladih.

Rok upravičenosti nastalih izdatkov za izpeljavo obeh programov je 31. december 2017.

Več informacij: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in na www.mddsz.gov.si


Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018

 

Namen razpisa: spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij.
Upravičenci: socialna podjetja in zadruge, ustanovljene s strani mladih.

Rok za prijave: 15. 7. 2016.

Več informacij: Razpis bo objavljen na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in na www.eu-skladi.si

Prebrano 3186 krat Nazadnje urejano na sreda, 08 junij 2016 09:42

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave