Skok na osrednjo vsebino

Obvestila za javnost

feb  2016 01

Občina Jesenice bo za celostno prometno strategijo prejela skoraj 35.000 € evropskih sredstev

Jesenice, 1. 2. 2016 – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v oktobru objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v občinah, na katerega se je prijavila tudi Občina Jesenice. Konec januarja je ta prejela sklep ministrstva, na podlagi katerega je upravičena do evropskih kohezijskih sredstev v višini 34.836,07 €. Pogodba o sofinanciranju bo z ministrstvom podpisana do začetka marca 2016.

Občina Jesenice bo predvidoma marca objavila javni razpis za izbiro izdelovalca dokumenta in z njim podpisala pogodbo o sodelovanju, dokument pa mora biti izdelan najkasneje do sredine leta 2017. Ocenjena vrednost izdelave celostne prometne strategije je sicer 50.000 €, razliko med prejetimi evropskimi kohezijskimi sredstvi in celotno vrednostjo dokumenta pa bo Občina Jesenice financirala iz lastnega proračuna.

Celostna prometna strategija (CPS) predstavlja strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja. Velik poudarek v dokumentu predstavlja trajnostna mobilnost, ki pomeni težnjo k večji uporabi okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so npr. pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet. Dokument predvideva analizo obstoječega stanja na področju prometa v občini Jesenice, predloge strokovno utemeljenih rešitev ter pripravo akcijskega načrta, ki ga bo potrebno izvesti za uspešno realizacijo CPS. Temeljni cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter povečati privlačnost mestnih središč za prebivalce in obiskovalce.

Občina bo pri pripravi Celostne prometne strategije, ki jo bo v končni fazi sprejel Občinski svet občine Jesenice, na različne načine sodelovala tako s strokovno javnostjo kot tudi z vso zainteresirano javnostjo ter prebivalci občine Jesenice, npr. preko delavnic, anket, javnih predstavitev in organiziranih dogodkov.

 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. 


Prebrano 2586 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 15 februar 2016 15:08

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave