Skok na osrednjo vsebino

Novice

Podjetju HIP KA d.o.o., Peričeva 17, 1000 Ljubljana, se dovoljuje

popolna zapora kategoriziranih cest št: 152311 »Delavska ulica«, od krožnega križišča do objekta Ulica Viktorja Kejžarja 7, v dolžini cca 200m in širini cca 4m ter 152141 »Ulica Viktorja Kejžarja« od objekta Ulica Viktorja Kejžarja 7 do TVD Partizana, v dolžini cca 260m in širini 4m,

zaradi rekonstrukcije cest z izgradnjo komunalne infrastrukture (Ureditev območja KS Sava 2. faza-1. etapa), skladno s terminskim planom izvedbe del,

od 9. 1. 2023 do 2. 5. 2023 neprekinjeno med 00.00 in 24.00.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu občine Jesenice poziva člane občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje - zamenjavo enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet javnega zavoda Triglavski narodni park.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Jesenice poziva člane Občinskega sveta, politične stranke in širšo zainteresirano javnost v občini Jesenice k podaji predlogov za imenovanje enega (1) predstavnika Občine Jesenice v Svet zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.

Župan mag. Peter Bohinec je danes v svojem kabinetu gostil župana sosednjih občin, žirovniškega župana Leopolda Pogačarja in kranjskogorsko županjo Henriko Zupan. Na sestanku so se pogovarjali o tekoči problematiki, ki so skupne vsem trem občinam, med drugim o vodovoru Završnica in Peričnik, o tretjem odlagalnem polju na Mali Mežakli in o knjižnični dejavnosti. Jeseniški župan in kranjskogorska županja sta se dotaknila tudi Centralne čistilne naprave Jesenice, katere 7,53-odstotni lastnik je tudi Občina Kranjska Gora, možnosti povezave Jesenic in Kranjske Gore na področju e-mobilnosti ter praznovanju prihajajoče 150-letnice Pihalnega orkestra Jesenice–Kranjska Gora, ki jo bo godba obeležila prihodnje leto. Opravljeni sestanek, ki nakazuje dobro sodelovanje med občinami tudi v prihodnje, je bil predvsem seznanitvene narave, župani pa se bodo vsaki tematiki posebej posvetili v nadaljevanju.

Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki ga Ministrstvo za zdravje izvaja od 2019, je prinesel dober vpogled v tveganje zaradi izpostavljenosti radonu. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2023, pri čemer Ministrstvo za zdravje financira omejeno število meritev (480 meritev, od tega 400 meritev v radonsko ogroženih občinah in 80 meritev v radonsko manj tveganih občinah. Vse stanovalce, ki jih zanima, koliko radona imajo doma, Zavod za varstvo pri delu vabi k sodelovanju v projektu.

Uporabne povezave