Skok na osrednjo vsebino

Novice

okt 2023 06

Lokalni energetski koncept občine Jesenice za obdobje 2022 – 2032

Občina Jesenice je dne 5. 10. 2023 s strani Ministrstva za okolje, prostor in energijo prejela dokument o potrditvi Lokalnega energetskega koncepta občine Jesenice za obdobje 2022 – 2032 (v nadaljevanju LEK). LEK kot dokument predstavlja program ravnanja z energijo v občini Jesenice v programskem obdobju 2022 – 2023.

Občina Jesenice je k pripravi LEK pristopila leta 2021 s podpisom pogodbe za izdelavo dokumenta s podjetjem ENERGOMEN d.o.o. Postopek priprave dokumenta je potekal več kot eno leto, pri pripravi pa so poleg pogodbenega izdelovalca sodelovali predstavniki Občine Jesenice in zunanji sodelavci.

Energetski zakon - EZ-1 (Ur. l. RS št. 60/19, s spremembami in dopolnitvami), lokalnim skupnostim nalaga izdelavo LEK najmanj na vsakih deset let. Ker je od sprejetja prejšnjega LEK občine Jesenice  minilo deset let in zaradi precejšnjih sprememb na področju rabe energije v zadnjih nekaj letih, je bila izdelava novega LEK nujna. Metodologija priprave in obvezne vsebine LEK so predpisane s Pravilnikom o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Ur. l. RS št. 17/14 in 81/15). Omenjeni pravilnik določa tudi postopke poročanja in sicer mora izvajalec lokalnega energetskega koncepta enkrat letno pripraviti poročilo in ga predložiti v seznanitev Občinskemu svetu, občina pa o izvajanju lokalnega energetskega koncepta enkrat letno poroča pristojnemu ministrstvu.

Prebrano 416 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave