Skok na osrednjo vsebino

Novice

jul  2020 15

Svet gorenjske regije se je sestal na svoji tretji letošnji seji

Svet gorenjske regije se je sestal na svoji tretji letošnji seji Foto: BSC Kranj

Danes so se v prostorih Mestne občine Kranj na tretji letošnji seji sestali gorenjski župani. Ključna tema je bila tretja dopolnitev Dogovora za razvoj gorenjske regije z regijskimi projekti in njihovimi spremembami. Župani so obravnavali tudi začetek postopka imenovanja članov Razvojnega sveta gorenjske regije za novo programsko obdobje in potrdili spremembo članstva v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija. Seznanili so se s postopki izbora Regionalne razvojne agencije Gorenjske za obdobje 2021–2027 in financiranjem dejavnosti Gorenjske paliativne mreže.

Župani so se dogovorili o izvedbi tretje dopolnitve Dogovora za razvoj gorenjske regije, v katero se vključi nove projektne predloge in bistvene spremembe projektov, ki so že vključeni v podpisan Dogovor. V podpisanem Dogovoru ima Gorenjska 20 projektov v skupni vrednosti 25,9 milijona evrov sofinanciranja. Od vključenih projektov so štirje projekti že prejeli odločitev o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, in sicer projekta Občine Jesenice: »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture« in »Poslovna cona Jesenice: Izgradnja komunalne infrastrukture 2. faza« ter projekta Občine Radovljica »Kolesarske povezave Radovljice z zalednimi naselji« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save – občina Radovljica«. V tretjo dopolnitev Dogovora bodo vključeni novi projekti Mestne občine Kranj in nekatere bistvene spremembe projektov, ki so v podpisan Dogovor za razvoj gorenjske regije že vključeni.

Predsednik Razvojnega sveta gorenjske regije, Stanislav Bobnar, je podal informacijo o začetku postopka imenovanja članov Razvojnega sveta gorenjske regije za obdobje 2021–2027. Povedal  je, da aktualnim članom poteče mandat s koncem tega programskega obdobja in predstavil korake do oblikovanja nove sestave Sveta. Razvojni svet gorenjske regije se sestoji iz 45 članov, in sicer 18 predstavnikov lokalnih skupnosti, 18 predstavnikov gospodarstva in 9 predstavnikov nevladnih organizacij. Razvojni svet regije je organ usklajevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji. Njegove naloge so vodenje in usmerjanje priprave ter sprejem regionalnega razvojnega programa, sodelovanje z regijami drugih držav na področju regionalnega razvoja, sklepanje dogovorov za razvoj regije, sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu in spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije.

Tomaž Lanišek, predstavnik Mestne občine Kranj, ki vodi postopek izbora Regionalne razvojne agencije Gorenjske za programsko obdobje 2021–2027, je županom predstavil predlog javnega razpisa. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2) določa, da regionalno razvojno agencijo za opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji za programsko obdobje izbere svet regije z javnim razpisom. Župani so se seznanili z nadaljnjimi postopki izbora Regionalne razvojne agencije Gorenjske.

Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj in predsednik Sveta gorenjske regije, je podal predlog zamenjave člana in nadomestnega člana Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija. Za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog, povezanih z razvojem, se razvojne regije povezujejo v kohezijski regiji. Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije, ki ima 20 članov. Razvojni svet kohezijske regije sodeluje pri sprejemanju odločitev in daje predhodno soglasje k vsebini in izvajanju programov EU, ki vplivajo na razvoj kohezijske regije. Gorenjska razvojna regija ima v Razvojnem svetu kohezijske regije Zahodna Slovenija pet predstavnikov.

Mark Toplak, direktor Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, je podal informacijo o predlogu letnega financiranja dejavnosti Gorenjske paliativne mreže. Društvo Palias s povezovanjem različnih institucij v regiji počasi gradi gorenjsko paliativno mrežo, ki bo omogočala kakovostno izvajanje paliativne oskrbe in njen razvoj na vseh nivojih. Za napredek tako obširnega področja, kot je paliativna oskrba, je nujno potrebno redno pridobivanje novega znanja in drugih resursov, ki so potrebni za izvajanje tovrstne oskrbe.

Prebrano 1129 krat Nazadnje urejano na petek, 17 julij 2020 12:20

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave