Novice

jun  2020 05

Poostren nadzor nad lastniki domačih živali

Problematika živali, predvsem psov in mačk, je tudi v občini Jesenice občutna, vzrok pa je predvsem neodgovorno in malomarno ravnanje lastnikov in vodnikov živali. Vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica (MIR Jesenice) mag. Gregor Jarkovič pojasnjuje, da MIR zaznava največje težave v zvezi z neprivezanimi (nezavarovanimi) psi, onesnaževanjem okolice z živalskimi iztrebki in neodgovornim hranjenjem zapuščenih in prostoživečih živali (mačke in golobi). V tem tednu so zato občinski inšpektorji in redarji samostojno in skupaj s policisti začeli z izvedbo poostrenih nadzore, in bodo dosledno sankcionirali posameznike, ki bodo s svojim ravnanjem kršili določila o ravnanju z domačimi živalmi, predvsem pa čiščenje iztrebkov za svojim psom in vodenje (zavarovanje) psa na javnih površinah. Nadzori bodo potekali ves junij.

Mag. Gregor Jarkovič pojasnjuje, da so v trenutno veljavni zakonodaji opredeljene naslednje obveznosti in prepovedi:

 • Živali ni dovoljeno voditi na otroška in športna igrišča in v javne ustanove. Prepoved ne velja za živali, ki jih pri svojem delu uporabljajo pooblaščene osebe ali živali, ki se uporabljajo kot vodiči (npr. slepim osebam).
 • Prepovedano je pustiti brez ustreznega nadzorstva žival, ki utegne ogrožati varnost ljudi, premoženja in drugih živali.
 • O najdbi zapuščene živali (mačke, psa) se obvešča pristojno Zavetišče za zapuščene živali ter pristojni organ občine o najdenih zapuščenih živalih.
 • V primeru, ko se ugotovi lastnika zapuščene domače živali, se mu naloži plačilo oskrbe in namestitve zapuščene živali v višini dejanskih stroškov, ki jih je imela veterinarska postaja ali pooblaščeno zavetišče.
 • Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob pozivu pokazati pristojnemu organu.
 • Lastnik oziroma vodnik psa je dolžan upoštevati in uporabljati označene smetnjake, ki so namenjeni za pasje iztrebke in prostore, ki so temu namenjeni.
 • Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali (razen hlevskih živali) je v urejenih urbanih in strnjenih stanovanjskih naseljih dolžan preprečevati večdnevno ponavljajoče in moteče oglašanje živali. Lastnik, vodnik oziroma skrbnik živali je v nočnem času dolžan zagotoviti, da žival s svojim oglašanjem ne moti ostalih prebivalcev v soseski oziroma naselju.
 • Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici.
 • Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu.
 • V kolikor gre za nevarnega psa, morajo skrbniki in prevozniki živali zagotoviti fizično varstvo nevarnih živali (nevaren pes je pes, ki ogroža okolico zaradi svoje neobvladljivosti oziroma kažejo napadalno vedenje do človeka in pes, ki je ugriznil človeka oziroma žival. Za nevarne pse se ne štejejo službeni policijski ali vojaški psi, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti; psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali na ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom; psi, katerih ugriz je posledica ravnanja z njimi med veterinarskimi posegi; in psi, ki še niso dopolnili devet mesecev starosti in so v tem obdobju ugriznili enkrat, datum skotitve psa pa je bil vnesen v centralni register psov že pred ugrizom).
 • Skrbniki nevarnih psov morajo zagotoviti fizično varstvo psov na enega izmed naslednjih načinov:
  • da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
  • da so zaprti v pesjaku ali objektu,
  • da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
 • Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let.

Globe za omenjene prekrške so predpisane od 200 € do 1200 €.

Kaj storiti, ko najdemo izgubljeno/zapuščeno žival?

 • Žival poskusimo varno zadržati.
 • Na številki 112 pridobimo podatek, katero zavetišče za živali je pristojno oz. v katero občino spada
 • področje, na katerem smo našli žival.
 • Pokličemo v pristojno zavetišče in jim povejmo vse o najdbi.
 • Če je pes ali maček na cesti in predstavlja nevarnost v prometu ali je pes sicer videti nevaren in ga
 • ne upate zadržati, pokličite že takoj na začetku policijo na 113 in jim povejte točno, kje se žival nahaja.
 • V kolikor najdeno žival (mačka ali psa) peljete domov, vam nihče ni dolžan povrniti nobenih stroškov
 • in žival postane po osmih dneh od najdbe vaša last, torej tudi vaša polna odgovornost, ne glede na
 • to, kje in kako oglašujete, da ste žival našli.  
 • Po zakonu ste dolžni najdeno žival (mačko, psa…) predati v oskrbo pristojnega zavetišča ali tistega, ki ga odredi občina, v kateri je bila žival najdena.
Prebrano 640 krat Nazadnje urejano na nedelja, 07 junij 2020 19:47

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave