Novice

jan  2011 12

Občinski razvojni program občine Jesenice za obdobje 2011-2025 je v javni razpravi

Jesenice

Občina Jesenice je v letu 2005 sprejela Strategijo razvoja Občine Jesenice. Vrednotenje doseženih rezultatov Strategije razvoja Občine Jesenice v letu 2009, spremenjena razvojna gibanja v Občini Jesenice, ki so deloma posledica svetovne gospodarske krize, spremembe makro ekonomskih pogojev, opravljena SWOT analiza so narekovale spremembo Strategije razvoja Občine Jesenice iz leta 2005. Zato je občinska uprava v letu 2010 sprejela odločitev o izdelavi Občinskega razvojnega programa 2011-2025. Župan Občine Jesenice je imenoval vodjo priprave Občinskega razvojnega programa takratnega podžupana g. Borisa Breganta in Vodjo oddelka za gospodarstvo Edito Granatir Lapuh, ter strateški svet, sestavljen iz uglednih predstavnikov gospodarstva in družbe, ki je imel strateško usmerjevalno funkcijo pri pripravi Občinskega razvojnega programa. Pri oblikovanju strategije razvoja, ki je potekala skozi celotno leto 2010, je na 24 ih delavnicah sodelovalo več kot sto strokovnjakov, predstavnikov gospodarstva, izobraževalnih, kulturnih, športnih, socialnih, zdravstvenih, razvojnih inštitucij, občinske uprave, krajevnih skupnosti, drugih predstavnikov javnih inštitucij, mladih ter upokojencev, ki so želeli s svojim znanjem, vizijo in povezovanjem prispevati, k razvoju Jesenic. V občini Jesenice se namreč zavedamo, da lahko s povezovanjem vseh deležnikov na območju Občine Jesenice doseže hitrejši in uravnotežen razvoj. Namen Občinskega razvojnega programa je doseganje dogovora med deležniki na območju Občine Jesenice glede glavnih smeri razvoja do leta 2025
 

Strategija razvoja občine je sestavljena iz treh delov, in sicer:

 

  1. analitičnega dela, ki je služil kot izhodišče za pripravo razvojnega programa
  2. strateškega, ki opredeljuje vizijo in strateške cilje razvoja območja, prioritete in osnovne usmeritve;
  3. izvedbenega, ki vključuje ukrepe, programe/projekta, ki jih je potrebno izvajati za doseganje zastavljenih ciljev;

 

Sama strategija je pripravljena za obdobje do leta 2025, medtem ko naj bi samo spremljanje izvajanja potekalo letno v obliki poročil o izvajanju strategije občinskemu svetu. Napredek izvajanja merimo na podlagi realiziranih programov/projektov in na podlagi spremenjenih kazalnikov Občinskega razvojnega programa.

 

Predviden postopek obravnave in sprejemanja strategije je naslednji:

  • V prvi obravnavi je Občinski razvojni program šel v javno razpravo preko spleta, Krajevnih skupnosti, na vse odbore in na sejo Občinskega sveta
  • Zbrane pripombe bo obravnaval Strateški svet in delovne skupine, ki so bile imenovane za pripravo Občinskega razvojnega programa
  • V drugi obravnavi pa bo na podlagi upoštevanih pripomb obravnavan odborih in na Občinskem svetu.

 


Božena Ronner - Kabinet župana

 

Prebrano 4742 krat Nazadnje urejano na torek, 15 december 2020 16:03

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.

Uporabne povezave