Jeseniške novice

  • Luka Potočar je svetovni podprvak
  • Cepljenje brez naročanja
  • Uspeh gledališča na Linhartovem srečanju
  • Včasih pomaga že nasmeh
  • Znanje za vse generacije
  • Novo študijsko leto tudi na Jesenicah
  • Stanovanjski sklad se pripravlja na gradnjo
  • Optimizem pred Čufarjevimi dnevi
  • »Zaradi računalnika hodim prepozno spat«

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Jesenice (MIR Jesenice) ugotavlja, da se od včerajšnje vzpostavitve zapore ceste od krožišča pri upravni enoti do Gimnazije Jesenice pojavlja večje število prometnih kršitev, povezanih z vožnjo v nedovoljeno smer enosmernih ulic z namenom ubiranja bližnjic do želenega cilja. Občane zato vljudno prosijo, da uporabljajo uradne in dovoljene obvoze in ne nedovoljenih bližnjic, kot so na primer enosmerne ulice. Na ta način namreč prihaja do nepotrebnih srečanj s šibkejšimi udeleženci (pešci, kolesarji), nepotrebnih zastojev, škode na zasebnih zemljiščih zaradi izogibanja itd.

Z namenom preprečevanja nedovoljenih voženj in s tem zagotavljanja tekočega in nemotenega prometa po obvoznih občinskih poteh bodo predstavniki MIR Jesenice v naslednjih dneh izvajali poostrene kontrole na mestih, kjer se kršitve pojavljajo. Občane pri tem še vljudno pozivajo, naj bodo v prometu strpni in odgovorni.

Direkcija RS za infrastrukturo začenja z rekonstrukcijo nadvoza čez železniško progo na Jesenicah. Zaradi investicije bo od 10. novembra 2020 naprej vzpostavljena popolna zapora ceste R2 na relaciji od TVD Partizan Jesenice do Gimnazije Jesenice.

Dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Partizan je bil javno razgrnjen med 18. 11. 2019 in 17. 12. 2019, javna obravnava dokumenta pa je bila izvedena 27. 11. 2019. Med javno razgrnitvijo in obravnavo je bilo možno na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan podati pripombe in predloge. O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, je Občina Jesenice zavzela stališča, ki jih objavlja na oglasni deski Občine Jesenice in na spletni strani Občine Jesenice v spodaj priloženem dokumentu.

Župan Občine Jesenice odreja ponovno javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan, ki ga je izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o., Šenčur (oktober 2019).

Gradivo bo v dneh od ponedeljka 18. novembra 2019 do vključno torka 17. decembra 2019 javno razgrnjeno v prostorih Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor.

Javna obravnava razgrnjenega dokumenta bo potekala v sredo 27. novembra 2019 ob 16.00. uri v sejni sobi Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. V okviru javne razgrnitve bo Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan v  mesecu decembru 2019 obravnavan tudi na seji Občinskega sveta Občine Jesenice.

Med javno razgrnitvijo in obravnavo lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. (v rubriko »zadeva« obvezno navesti ključne besede »OPPN Partizan«) do konca javne razgrnitve.

 

Povezava

Uporabne povezave