Jeseniške novice

  • Jesenice praznujejo dvajsetega marca
  • Za Jesenicami stojijo kot eno
  • Pouk spet v živo
  • Ljubislav tekmuje v MasterChefu
  • Obnova kanalizacije na Stražišarjevi
  • Dodatni prostori za zdravstveni dom
  • Postavili bodo dva parkirna avtomata
  • Godbeniki bi radi igrali, nastopali ...

Ministrstvo za kulturo je na predlog Slovenskega etnografskega muzeja / Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine 22. februarja 2019 v Register nesnovne dediščine vpisalo novo enoto nesnovne kulturne dediščine – Streljanje z možnarji. Ob enoti je bil evidentiran en nosilec, tj. Kulturno društvo Možnar Koroška Bela. Poleg nove enote sta bila Registru dodana še dva nova nosilca. Ob enoti Pritrkavanje je bil evidentiran nosilec Neformalna skupina pritrkovalcev na Koroški Beli, katere predstavnik je Marko Zupančič, ob enoti Godbeništvo pa je bilo evidentirano Kulturno društvo Pihalni orkester Jesenice - Kranjska Gora.

Uporabne povezave