Skok na osrednjo vsebino

Jeseniške novice

Ob skorajšnjem zaključku mandata 2018-2022 objavljamo intervju novinarke Urše Peternel z županom Blažem Račičem. Intervju je bil objavljen v Jeseniških novicah št. 14/2022 (izid 30. 9. 2022).

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščajo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne 30.9.2022 zaradi obilnih padavin voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podkočne, Podmežakle in Jesenic, vključujoč Ceste T. Tomšiča (velja za vse ulice in naselja do Slovenskega Javornika).

  • Pobuda za letni pavšal za predor Karavanke
  • Jeseniške novice pred lokalnimi volitvami
  • Luka Potočar zmagovalec sezone
  • Dnevnik s poti po jeseniških hribih
  • Utrjevanje prijateljstva na Rožci
  • Večina odločitev je bila dobrih
  • Energetska sanacija doma
  • Sreda je dan za gledališki abonma
  • Staretova veselica na Koroški Beli

Drugi naslovi:

Večina odločitev je bila dobrihNajbolj dotrajani ulici bosta obnovljeni, Investicija v vrtecOb prazniku paleta dogodkov, Zakaj dela na Slovenskem Javorniku stojijo, Korak za korakom do olimpijade, Zavod Lepa si ustanavlja društvo, Malo moraš biti »model«, Evropsko leto mladih na Jesenicah, Natrpan spored, Sedemsto petdeset otrok na mini olimpijadi, Praznik športa ...

0.Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 6. 2022
2.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2023
14.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice
15.Predlog spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
16.Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
17.Volitve in imenovanja:
18.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občini Jesenice za leto 2022
19.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
20.Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
21.Poročilo o izvajanju Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 – 2022
22.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: Socialno varstvo, proračunska postavka 6650 enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti za leto 2020 in 2021
23.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Nakup zemljišč, proračunska postavka 8280 Pridobivanje
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12, Podprogram 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije, Oskrba s toplotno energijo, revizija poteka sklepanja Koncesijske pogodbe za izvajan
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o pregledu upoštevanja priporočil in predlogov Nadzornega odbora Občine Jesenice iz osmih zaključenih nadzorov, opravljenih v letih 2019 ter 2020/2021 (gradivo naknadno)
26.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
27.Pobuda za uvedbo letnega pavšala za uporabo avtocestnega predora Karavanke za prebivalce občin Jesenice in Šentjakob v Rožu
28.Vprašanja in pobude

Upravljavec javnega vodovoda JEKO Jesenice obvešča občane, da bo danes, 29.09.2022 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju, motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na C. Toneta Tomšiča, C. Bratov Stražišar, Razgledni poti, Trgu Toneta Čufarja, Aljaževi ulici, Ul. Viktorja Kejžarja, Delavski ulici, Ul. Bratov Rupar, Industrijski ulici, C. Železarjev, Ul. Cankarjevega Bataljona, Ul. Franca Benedičiča, Ul. Gustla Štravsa, Gregorčičevi ulici in Cesti v Rovte.

Okvara bo odpravljena v čim krajšem možnem času.

Priporočamo, da pred ponovno uporabo spirate hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Sestava odbora za proračun in finance

# Naziv Funkcija
1 Boris GRILC Predsednik
2 Maja RAZINGAR Namestnica predsednika
3 Urška HABJAN Članica
4 Igor ARH Član
5 Dr. Adis MEDIĆ Član
6 Mag. Božena RONNER Članica
7 Edina DŽAMASTAGIĆ Članica

Zapisniki ODBORA v priloženih dokumentih

8. septembra se je začel Nacionalni mesec skupnega branja 2022 (NMSB 2022), ki je letos v znamenju gibanja, trajal pa bo do 9. oktobra. Tudi letos se mu, kot imetnica certifikata Branju prijazna občina, pridružuje tudi Občina Jesenice.

Danes praznujemo dan slovenskega športa, ki je bil kot državni praznik na pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije uveden leta 2020. S programom ga bomo obeležili tudi na Jesenicah, in sicer od 17. ure naprej na Trgu Toneta Čufarja - v organizaciji Zavoda za šport Jesenice in OKS-ZŠZ regijske pisarne Jesenice vas poleg nastopa Pihalnega orkestra Jesenice-Kranjska Gora in predstavitve jeseniških športnih društev in klubov čaka še marsikaj zanimivega.
Vsem profesionalnim in neprofesionalnim športnikom, športnim delavcem ter športnikom po duši pa iskreno čestitamo ob državnem prazniku.

Sestava statutarne pravne komisije

# Naziv Funkcija
1 Veronika VIDMAR Predsednica
2 Dr. Borut STRAŽIŠAR Namestnik predsednice
3 Maja KRIŽNAR Članica
4 Žiga PRETNAR Član
5 Edina DŽAMASTAGIĆ Članica
6 Mag. Almin GORINJAC Član
7 Vlado MLINAREC Član

Zapisniki komisije v priloženih dokumentih

Občina Jesenice se je tudi letos, že devetič zapored, pridružila Evropskemu tednu mobilnosti (ETM), ki poteka od 16. do 22. septembra. V okviru ETM 2022 bomo ponovno organizirali enodneven brezplačni avtobusni prevoz v mestnem prometu, in sicer v sredo, 21. septembra. Namen tovrstne akcije je promocija avtobusnega prevoza kot alternative osebnemu motornemu prometu, s čimer pripomoremo tudi k zmanjševanju emisij in vpliva prometa na podnebne spremembe. Avtobusi, ki bodo ponujali brezplačni prevoz, bodo opremljeni s posebnimi oznakami.
 
Več o pobudi ETM in letošnji temi z naslovom "Trajnostno povezani" pa lahko preberete na spletni strani https://www.tedenmobilnosti.si/.

Prenova Ruardove graščine, osrednjega objekta na muzejskem območju Stara Sava, se bo letos nadaljevala z deli za odstranitev nevarne lesne gobe (solzivke). Objekt je obenem treba še statično sanirati ter zapreti (vgraditi okna).

Čeprav obnova s tem v celoti še ne bo zaključena, bo vsaj preprečena možnost nadaljnjega širjenja lesne gobe, zagotavljajo strokovnjaki, ki še izpostavljajo, da je to bistveni pogoj, da lahko objekt na nadaljevanje obnove brez večje škode počaka nekaj časa. Po odstranitvi lesne gobe bo v objektu treba stalno spremljati stanje in izvajati preventivne dejavnosti.

Za nas je pomembno, da pridobimo čas za zagotovitev dodatnih sredstev za nadaljevanje in zaključek obnove. Občina Jesenice po odstranitvi lesne gobe obnove ne bo nadaljevala sama, le s sredstvi iz občinskega proračuna, saj je v občini še veliko različnih drugih (tudi nujnih) potreb za financiranje.

Kot župan vztrajam na stališču, da moramo našim ljudem odkrito in transparentno utemeljevati odločitve. Zato v nadaljevanju predstavljam argumente, s katerimi smo se srečali ob odločanju o nadaljevanju ali morebitni ustavitvi največje investicije na področju kulture v zadnjih letih.

Uporabne povezave