Skok na osrednjo vsebino

Jeseniške novice

Vabimo na proslavo ob Mednarodnem dnevu starejših in na srečanje z jubilanti Društva upokojencev Jesenice

Ob skorajšnjem zaključku mandata 2018-2022 objavljamo intervju novinarke Urše Peternel z županom Blažem Račičem. Intervju je bil objavljen v Jeseniških novicah št. 14/2022 (izid 30. 9. 2022).

Iz javnega komunalnega podjetja JEKO, d.o.o. obveščajo občane Jesenic, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Peričnik, da je dne 30.9.2022 zaradi obilnih padavin voda motna in jo je potrebno pred uporabo v prehranske namene preventivno prekuhavati na območju Mejnega platoja, Hrušice, Podkočne, Podmežakle in Jesenic, vključujoč Ceste T. Tomšiča (velja za vse ulice in naselja do Slovenskega Javornika).

 • Pobuda za letni pavšal za predor Karavanke
 • Jeseniške novice pred lokalnimi volitvami
 • Luka Potočar zmagovalec sezone
 • Dnevnik s poti po jeseniških hribih
 • Utrjevanje prijateljstva na Rožci
 • Večina odločitev je bila dobrih
 • Energetska sanacija doma
 • Sreda je dan za gledališki abonma
 • Staretova veselica na Koroški Beli

Drugi naslovi:

Večina odločitev je bila dobrihNajbolj dotrajani ulici bosta obnovljeni, Investicija v vrtecOb prazniku paleta dogodkov, Zakaj dela na Slovenskem Javorniku stojijo, Korak za korakom do olimpijade, Zavod Lepa si ustanavlja društvo, Malo moraš biti »model«, Evropsko leto mladih na Jesenicah, Natrpan spored, Sedemsto petdeset otrok na mini olimpijadi, Praznik športa ...

0.Sklic 27. seje Občinskega sveta sklica 2018 - 2022
1.Potrditev besedila zapisnika 26. redne seje Občinskega sveta občine Jesenice, ki je bila 23. 6. 2022
2.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
3.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno - izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
4.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroška Bela Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
5.Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
6.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
7.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice« - UPB2 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
8.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
9.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
10.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občinska knjižnica Jesenice – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
11.Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice« - UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
12.Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Ljudska univerza Jesenice – UPB1 – PREDLAGAN SKRAJŠANI POSTOPEK
13.Predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v občini Jesenice za leto 2023
14.Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o višini subvencije v javnem mestnem prometu v občini Jesenice
15.Predlog spremembe in dopolnitve tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Jesenice
16.Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilna telesa za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov
17.Volitve in imenovanja:
18.Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 4. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občini Jesenice za leto 2022
19.Predlog Načrta ravnanja s premičnim premoženjem – Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2022
20.Predlog spremembe cen vzdrževanja javnih površin – pogodba o izvajanju del skupne rabe
21.Poročilo o izvajanju Plana graditve in vzdrževanja občinskih cest za obdobje 2019 – 2022
22.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru nad področjem proračunske porabe 20: Socialno varstvo, proračunska postavka 6650 enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti za leto 2020 in 2021
23.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Nakup zemljišč, proračunska postavka 8280 Pridobivanje
24.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o opravljenem nadzoru področja proračunske porabe 12, Podprogram 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije, Oskrba s toplotno energijo, revizija poteka sklepanja Koncesijske pogodbe za izvajan
25.Poročilo Nadzornega odbora Občine Jesenice o pregledu upoštevanja priporočil in predlogov Nadzornega odbora Občine Jesenice iz osmih zaključenih nadzorov, opravljenih v letih 2019 ter 2020/2021 (gradivo naknadno)
26.Poročilo župana o realizaciji sklepov, sprejetih na sejah Občinskega sveta občine Jesenice v mandatnem obdobju 2018 – 2022
27.Pobuda za uvedbo letnega pavšala za uporabo avtocestnega predora Karavanke za prebivalce občin Jesenice in Šentjakob v Rožu
28.Vprašanja in pobude

Upravljavec javnega vodovoda JEKO Jesenice obvešča občane, da bo danes, 29.09.2022 zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju, motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na C. Toneta Tomšiča, C. Bratov Stražišar, Razgledni poti, Trgu Toneta Čufarja, Aljaževi ulici, Ul. Viktorja Kejžarja, Delavski ulici, Ul. Bratov Rupar, Industrijski ulici, C. Železarjev, Ul. Cankarjevega Bataljona, Ul. Franca Benedičiča, Ul. Gustla Štravsa, Gregorčičevi ulici in Cesti v Rovte.

Okvara bo odpravljena v čim krajšem možnem času.

Priporočamo, da pred ponovno uporabo spirate hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Sestava odbora za proračun in finance

# Naziv Funkcija
1 Boris GRILC Predsednik
2 Maja RAZINGAR Namestnica predsednika
3 Urška HABJAN Članica
4 Igor ARH Član
5 Dr. Adis MEDIĆ Član
6 Mag. Božena RONNER Članica
7 Edina DŽAMASTAGIĆ Članica

Zapisniki ODBORA v priloženih dokumentih

Vljudno vabljeni na otvoritev razstave učencev, ki so nastali po ogledu arheoloških izkopavanj študentov Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na Slovenskem Javorniku, in dokumentarnih fotografij nekdanje vasi Javornik iz galerije na gradbišču. Otvoritev razstave in tedna kulturne dediščine na Osnovni šoli Koroška Bela bo v torek, 27. septembra 2022, ob 10.30 v Razstavnem prostoru Jake Torkarja na Osnovni šoli Koroška Bela. Dogodek bo pospremljen s kulturnim programom učencev naše šole. Spremno besedo ob odprtju razstave, ki je postavljena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, bodo imeli: Blaž Račič, župan Občine Jesenice, Saša Lavrinc, konservatorka svetovalka ZVKDS OE Kranj, in Aljaž Pogačnik, direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice. Razstavo bomo odprli z grbom Zoisov.

Razstava bo sicer na ogled v času odprtosti šole do 28. oktobra 2022 med 9.00 in 16.00 v Razstavnem prostoru Jake Torkarja na Osnovni šoli Koroška Bela, Cesta talcev 2, Jesenice.

Vabljeni k prijavam

 

Prijave za fizične osebe in sobodajalce: https://forms.gle/LjaWY7bs7m9BzeBQ6

Prijave za podjetja: https://forms.gle/DLDHWcoVVjn3C4rk6

 

Verjetno vas bo tematika zanimala, ker ste predavateljico že enkrat poslušali, vendar z drugo vsebino.

 

 

 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske vas v okviru SPOT svetovanje Gorenjska
vabi na brezplačno delavnico z naslovom

VSE O SOBODAJALSKI ZAKONODAJI IN REZERVACIJSKEM PORTALU VRBO

 

 

26.9.2022

od 12:00 – 15.00 ure,

preko aplikacije ZOOM

 

Delavnica je namenjena vsem ponudnikom turističnih nastanitev, ki bi se radi z zakonodajo in rezervacijskem portalu Vrbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 1. Del: Vse o sobodajalski zakonodaji
  *Postopek registracije sobodajalske dejavnosti, *Vpis v RNO, *Plačilo prispevkov, *Ureditev dokumentacije za sobodajalsko poslovanje, *Kategorizacija nastanitvenih obratov, *Obveznosti sobodajalca ob sprejemu gosta, (knjiga gostov, prijav v eTurizem, poročanje SURS, izdaja računov, turistična taksa...), *Davčna obveznost sobodajalca
 2. Spoznajte rezervacijski portal Vrbo (ex HomeAway)
  *Pogoji in načini poslovanja na Vrbo, *Kaj potrebujemo za odprtje oglasa?, *Kako pripraviti dober prodajni oglas?, *Pravila odpovedi rezervacije za goste in gostitelje, *Kaj pomeni status Premier Host?, *Nastavitev cen (popusti, promocije), *Kako do podpore v primeru težav?

Prijave za fizične osebe in sobodajalce: tukaj

Prijave za podjetja: tukaj

 

Predavateljica je ga. Klara Korenč, svetovalka za ponudnike turističnih nastanitev

Vljudno vabljeni!

 

Zadnji teden v septembru praznuje krajevna skupnost SAVA svoj praznik, ki je posvečen spominu na prve omembe naselja Sava v letu 1538.

Letos bomo praznik obeležili:

V SOBOTO, 24. septembra 2022:

ob 9.00 uri:

 • pohod na Pristavo (od kopališča na Ukovi do Doma Pristava);

ob 11.00 uri:

 • družabno srečanje na Pristavi z družabnimi igrami. Za razvedrilo in ples bo igral Hajni Blagne.

Organizirali bomo tudi prevoz s kombijem.

Prijave za prevoz sprejemamo na telefonski številki: 031/787-363 (Darka Rebolj).

Za vse udeležence bo na voljo tudi brezplačna malica.

Udeležba na prireditvi je na lastno odgovornost.

Prisrčno vas vabimo, da se nam pridružite na prireditvi, vsem krajanom krajevne skupnosti Sava pa čestitamo ob prazniku!

 

Predsednica Sveta krajevne
skupnosti Sava:
TINA REPOVŽ

Uporabne povezave