Skok na osrednjo vsebino

LAS Gorenjska košarica projekti

avg 2023 02

Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV

Pretekli teden so se na Jesenicah pričele aktivnosti v okviru projekta Otroški vadbeni park – Medgeneracijski ŽIV ŽAV, s katerim je Občina Jesenice kot eden od partnerjev uspešno kandidirala na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS Gorenjska košarica za programsko obdobje 2014-2020 na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Ur. list RS, št. 42/15 in spr.) - CLLD.

Sklad:

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: 

april 2022 – april 2025

Partnerji: 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, PAGON ŠPORT – Agencija za šport in prosti čas

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

560.336,80 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP  279.787,66 €. V primeru Jesenic znaša sofinanciranje v višini 34.565,77 €, preostala sredstva pa se zagotavljajo v občinskem proračunu v višini 67.434,23 €.

Opis operacije: 

Živimo v negotovih časih, ki jih na eni strani narekuje hiter tempo življenja in na drugi strani trenutna COVID situacija. Tako smo skoraj vsi pod pritiskom določenih omejitev, svoje pa je doprinesla tudi digitalizacija skoraj vseh procesov na vseh ravneh našega življenja (služba, šole, zdravstvo, itd…). Zelo veliko breme in digitalni pritisk doživljajo otroci in mladina, ki je bila zaradi pandemije čez noč prisiljena preiti na digitalni način šolanja na daljavo in komuniciranja.

Negativni rezultati te situacije se kažejo predvsem pri zmanjšani fizični aktivnosti mladine in posledično zmogljivosti na drugi strani.

V skladu s cilji operacije in pomembno vlogo zdravega in aktivnega načina življenja, je zelo pomembno, da ima lokalna skupnost zadostne možnosti in pogoje za aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije. Otroška igrišča, kolesarske poti in točke, vadbeni parki, predstavljajo osnovo in ustvarjajo pogoje za aktiven življenjski slog v lokalnem okolju posameznika.

Z dostopnostjo in bližino aktivnih točk na podeželju se ustvarjajo dobri pogoji za vadbo in druženje vseh ranljivih skupin prebivalstva, od najmlajših do najstarejših.

Cilji operacije: 

 • postavitev in ureditev 6 kolesarskih postajališč na območju občine Bled
 • postavitev in ureditev 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov v šestih občinah LAS Gorenjska košarica (v občini Bohinj, Gorje, Jesenice, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica in Šenčur)
 • postavitev in ureditev postajališča v Rekreacijskem parku Završnica (v občini Žirovnica)
 • izvedene otvoritvene animacije na posamezni lokaciji s športno – gibalno aktivnostjo in rdečo nitjo, ki jo predstavlja določena točka
 • oblikovana priporočila za zagon aktivnosti in smernice za promocijo

Aktivnosti operacije:  

 • vodenje, koordinacija in promocija projekta
 • oblikovanje priporočil za zagon aktivnosti na urejenih rekreativnih površinah za medgeneracijsko druženje in smernic za promocijo
 • naložbe v nakup in postavitev opreme za ureditev rekreativnih površin za medgeneracijsko druženje
 • priprava, izvedba in oblikovanje smernic trajnostnega in aktivnega preživljanja prostega časa

Rezultati operacije:  

 • Glavni rezultati: postavljeno in urjeno 6 kolesarskih postajališč, 9 medgeneracijskih igrišč oz. vadbenih parkov, 1 postajališče v Rekreacijskem parku Završnica, izvedene posamezne otvoritvene animacije ter oblikovana priporočila in smernice za promocijo.

Aktivnosti Občine Jesenice:

 • Na Jesenicah projektne aktivnosti potekajo v Športnem parku Podmežakla, kjer se predvideva postavitev novega (dodatnega) otroškega igrišča oziroma vadbenega parka južno od glavnega nogometnega igrišča, preureditev obstoječega pomožnega igrišča z umetno travo na severni strani Športne dvorane Podmežakla (namestitev nove umetne trave ter ograditev igrišča) ter preureditev obstoječega košarkarskega igrišča (izvedba nove asfaltne površine). Izvajalec del je podjetje Taurus šport d.o.o., dela pa bodo potekala predvidoma do konca avgusta. Po zaključku del bodo v Športnem parku Podmežakla v sodelovanju z Zavodom za šport Jesenice izvedene še promocijske aktivnosti, ki jih bo izvedel projektni partner Pagon sport, Matej Pagon s.p.

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

Prebrano 435 krat

Vabljeni k ogledu in prebiranju aktualnih novic 
LAS Gorenjska košarica!