Skok na osrednjo vsebino

LAS Gorenjska košarica projekti

jan  2019 10

Počakaj na bus

Predmet projekta je obnova obstoječega parkirišča pod domom Pristava na Javorniškem Rovtu, z zagotovitvijo cca. 34 urejenih parkirnih mest, in ureditev enega avtobusnega postajališča. Z ureditvijo parkirišča in postajališča se zagotovi ustrezna centralna javna parkirna površina in površina za javni prevoz oseb, ki predstavlja vstopno točko v območje Javorniškega Rovta za pohodništvo, kolesarstvo in drugih oblik trajnostne rekreacije. Ob enem pa bomo z ureditvijo parkirišča in postajališča omejili obremenjevanje območja z motornim prometom in pospešili uporabo javnega prevoza z namenom zagotovitve trajnostne mobilnosti.

Operacija:

Počakaj na bus

Naziv projekta:

Obnova parkirišča pod domom Pristava in ureditev avtobusnega postajališča v Javorniškem Rovtu

Opis projekta:

Predmet projekta je obnova obstoječega parkirišča pod domom Pristava na Javorniškem Rovtu, z zagotovitvijo cca. 34 urejenih parkirnih mest, in ureditev enega avtobusnega postajališča. Z ureditvijo parkirišča in postajališča se zagotovi ustrezna centralna javna parkirna površina in površina za javni prevoz oseb, ki predstavlja vstopno točko v območje Javorniškega Rovta za pohodništvo, kolesarstvo in drugih oblik trajnostne rekreacije. Ob enem pa bomo z ureditvijo parkirišča in postajališča omejili obremenjevanje območja z motornim prometom in pospešili uporabo javnega prevoza z namenom zagotovitve trajnostne mobilnosti.

Območje Zoisovega parka s Pristavo predstavlja naravno jedro Javorniškega Rovta, kjer poteka večina vaških prireditev, nudi vrsto razvojnih potencialov (obstoječa turistična infrastruktura, naravna in kulturna dediščina), ki danes v celoti niso izkoriščeni. S ponovnim aktiviranjem obstoječih zmogljivosti ter kasneje z razvojem tako turistične infrastrukture kot tudi organizirane turistične ponudbe v okviru celovitega turističnega proizvoda, bodo dane možnosti za zasledovanje zastavljenih razvojnih ciljev.

Naložba v Javorniškem Rovtu bo prispevala k povezovanju in nadgradnji obstoječe turistične ponudbe ter izgradnji potrebne lokalne infrastrukture za razvoj turizma, varstvu kulturne dediščine in vključevanju kulturne dediščine v turistično ponudbo, zagotavljanju prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in razvoj športa ter spodbujanju razvoja in uvajanja dodatnih rekreativnih programov za vso populacijo in varovanju naravne dediščine, kateri so v izvedbenem delu Strategije razvoja občine Jesenice opredeljeni kot ukrepi, ki jih bo lokalna skupnost izvajala z namenom zasledovanja zastavljenih strateških ciljev in uresničevanja zastavljene vizije razvoja občine.

Občina Jesenice spodbuja prebivalce k uporabi javnega avtobusnega prevoza tako, da poleg šolskih prevozov zagotavlja javni mestni potniški promet in gradi postajališča, prijazna uporabnikom.

V njegovo izvedbo je vključenih devet partnerskih organizacij: Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) kot vodilni partner, Občina Bled, Občina Jesenice, Mestna občina Kranj, Občina Naklo, Občina Radovljica, Občina Tržič, Turizem Bohinj, CIPRA.

Višina skupnih stroškov operacije ter sofinanciranje:

Vrednost projekta znaša 85.052,58 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja,  v višini 50.513,72 €:

  • Evropska unija – EKSRP: 40.410,98 €
  • Republika Slovenija – 10.102,74 €

Občina Jesenice bo prispevala lastna sredstva v višini 34.538,86 €.

Izvedba del:

Operacija se bo izvajala v letih 2019-2021. Izvedba projekta je predvidena v letu 2020 - 2021. Javno naročilo za izbor najugodnejšega izvajalca za izvedbo del in nadzor se izvede za vse partnerje skupaj. 


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

Prebrano 2228 krat

Vabljeni k ogledu in prebiranju aktualnih novic 
LAS Gorenjska košarica!