Skok na osrednjo vsebino

LAS Gorenjska košarica projekti

jan  2019 10

Zelene rešitve

Zelene rešitve Foto: Tomaž Sedej

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Sklad:

EKSRP – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Trajanje operacije: 

januar 2019 – junij 2021 

Partnerji: 

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Jesenice, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Naklo, Kulturno društvo prostoRož

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):

516.150,42 €, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 299.999,76 € (85 %)

Opis operacije: 

Operacija pozitivno vpliva in doprinaša k skladnemu vzdržnemu razvoju podeželskega prostora. Glavni namen operacije je prav aktivacija in razvoj degradiranih in opuščenih območij na podeželju, ki bosta temeljila na razvoju endogenih potencialov: spoštovanju lokalnih vrednot (kulturni identiteti, naravnih vrednotah, arhitekturnih in urbanističnih značilnostih naselij), potrebah lokalnih prebivalcev (aktivnem vključevanju v načrtovanje in sodelovanje pri razvoju, upoštevanje pobud) ter okolju prijaznem razvoju (ureditvi in aktivaciji opuščenih območij).

Cilji operacije: 

  • povečanje vključevanja javnosti v procese prenove opuščenih območij,
  • revitalizacija 5 degradiranih območij na gorenjskem podeželju.

Aktivnosti operacije:  

  • vodenje in promocija,
  • inovativni mehki pristopi za aktivacijo degradiranih in opuščenih območij,
  • pilotne infrastrukturne rešitve za ureditev degradiranih in opuščenih območij.

Rezultati operacije:  

  • novi pristopi aktivnega vključevanja javnosti pri revitalizaciji degradiranih površin,
  • 5 urejenih degradiranih območij (v Stari Fužini na območju TNP, na Blejski Dobravi, v Cerkljah na Gorenjskem in v Češnjevku ter v Bistrici), kar bo posredno vplivalo tudi na oživitev vaških jeder.

Aktivnosti Občine Jesenice:

  • dokončanje projekta ureditve vaškega jedra na Blejski Dobravi,
  • objava člankov o aktivnostih in rezultatih operacije v lokalnem časopisu,
  • objava prispevkov o aktivnostih in rezultatih operacije na spletni strani Občine Jesenice.

Vrednost aktivnosti Občine Jesenice:

Celotna vrednost: 72.173,84 €, od tega sredstva EKSRP: 39.095,84 € in proračun Občine Jesenice: 33.078,00 €.

Operacijo delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD- izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020


EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa insvestira v podeželje

 

PRP - Program razvoja podeželja

 

LAS Gorenjska košarica:

 

 

 

Prebrano 2261 krat

Vabljeni k ogledu in prebiranju aktualnih novic 
LAS Gorenjska košarica!