Skok na osrednjo vsebino

Gregorjevo na podeželju

Sporočamo, da smo v tem tednu uspešno zaključili gradnjo nove avtobusne nadstrešnice na Tomšičevi ulici.

Ta projekt je bil uresničen v okviru participativnega proračuna Krajevne skupnosti Sava. Verjamemo, da bo nova nadstrešnica služila svojemu namenu in omogočila večje udobje in zaščito pred vremenskimi vplivi med čakanjem prevoza.

Pri Koči na Golici je zaživela nova spletna kamera, ki so jo želeli imeti občani. Projekt Spletna Kamera s pogledom na Golico je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna Občine Jesenice, pri izvedbi pa je sodelovalo Planinsko društvo Jesenice.

Občina Jesenice je v okviru participativnega proračuna na predlog Krajevne skupnosti Podmežakla nabavila preventivno radarsko tablo. Nameščena je bila 29. februarja 2024 v naselju Podmežakla, blizu stavbe Cesta 1. maja 126 na Jesenicah, na obcestno svetilko v smeri vožnje vzhod.

Rezultati glasovanja bodo objavljeni po opravljenem glasovanju, in sicer na spletni aplikaciji Consul, na povezavi jes-odlocam.jesenice.si

Med izglasovane projekte za posamezno območje se bodo umestili projekti po vrsti glede na število prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 40.000 evrov za posamezno območje.


Celotno poročilo o glasovanju si lahko ogledate spodaj med priloženimi dokumenti.

Kar 85 projektov so občani predlagali v participativni proračun, prek katerega lahko neposredno odločajo o porabi 280.000 evrov sredstev v dveh letih. Za glasovanje med 28. avgustom in 3. septembrom jih je potrjenih šestindvajset. Glasujejo lahko vsi občani s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, stari vsaj 16 let.

V sklopu izvedbe projekta Participativni proračun »JES odločam« za leti 2024 in 2025 se je v sredo 9.8.2023 sestala Komisija za participativni proračun občine Jesenice, ki jo sestavljajo predstavnik krajevnih skupnosti, predstavnik javnosti in predstavnik nevladnih organizacij.

Od 22. 5. do 31. 5 bodo v okviru aktivnosti participativnega proračuna potekale delavnice za občane. Te bodo namenjene predstavitvi samega projekta participativnega proračuna, načinov sodelovanja, predvsem pa bo s pomočjo prisotnih predstavnikov občinske uprave možno oblikovati osnutke predlogov projektov na način, da bodo ti izvedljivi in se bodo tako lahko uvrstili na glasovanje. Delavnice, ki bodo izvedene v živo, bodo potekale po naslednjem razporedu:

 

OBMOČJE

KDAJ

KJE

KS Slovenski Javornik – Koroška Bela

Ponedeljek, 22. maj 2023, ob 17.00

 

Kulturni dom na Slovenskem Javorniku (razstavni salon Viktorja Gregorača)

Cesta Borisa Kidriča 37/c

KS Blejska Dobrava

Torek, 23. maj 2023, ob 17.00

Dvorana KS Blejska Dobrava

Blejska Dobrava 44

KS Planina pod Golico

Sreda, 24. maj 2023, ob 17.00

Dvorana KS Planina pod Golico, Planina pod Golico 31

KS Sava in KS Podmežakla

Ponedeljek, 29. maj 2023, ob 17.00

Kolpern na Stari Savi (banketna dvorana)

Fužinska cesta 2

KS Hrušica

Torek, 30. maj 2023, ob 17.00

Zgornja dvorana KS Hrušica

Hrušica 55/a

KS Plavž

Sreda, 31. maj 2023, ob 17.00

Avla pred prostori KS Plavž

Cesta Cirila Tavčarja 3/b

 

Projektni predlog bo nato možno oddati najkasneje do 9. 6. 2023, glasovanje pa bo potekalo med 28. 8. in 3. 9. Vse dodatne informacije, vključno z obrazcem za oddajo projektnih predlogov, so na voljo TUKAJ.

 

Občina Jesenice bo izvajanje participativnega proračuna, poimenovanega »JES odločam«, nadaljevala tudi v letih 2024 in 2025.

Participativni proračun je način razporejanja proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani. V proračunu Občine Jesenice bo v letih 2024 in 2025 projektom, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini, namenjenih skupno 280.000 €, od tega 40.000 € za vsako krajevno skupnost. S podajanjem predlogov in glasovanjem lahko pri participativnem proračunu sodeluje vsak občan oz. občanka, ki ima stalno prebivališče v občini Jesenice in je star/-a 16 let ali več. Na ta način lahko aktivno prispevate k izboljšanju kakovosti v mestu.

Skladnost projektnih predlogov z merili bo preučila delovna skupina, imenovana v ta namen, dokončni projektni predlogi pa bodo dani na glasovanje. Tisti projektni predlogi, ki bodo pri glasovanju prejeli največ glasov, bodo uvrščeni v predlog proračuna Občine Jesenice za leti 2024 in 2025 in se bodo v teh dveh letih tudi izvedli.

 

  • Hokejisti so prvaki lige AHL
  • Ljubljana se klanja Jesenicam
  • Med narcise z avtobusom
  • Prvomajsko srečanje na Pristavi
  • Dan odprtih vrat na deponiji
  • Glasba ne pozna razlik
  • Sto trideset let od rojstva Joža Čopa
  • S kolesom po Jesenicah in Gorenjski
  • Participativni proračun občine Jesenice 2024-2025

Še več zanimivih naslovov najdete v spodaj priloženih Jeseniških novicah.

Participativni proračun je način razporejanja proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani.

Sodelujete lahko bodisi kot predlagatelj bodisi kot glasovalec ali pa v obeh vlogah. Sodeluje lahko vsak občan Jesenic s stalnim prebivališčem na Jesenicah, ki je dopolnil/-a vsaj 16 let.

Delavnice bodo namenjene predstavitvi participativnega proračuna in načinov sodelovanja, mogoče pa bo tudi oblikovati osnutke predlogov projektov. Del časa na delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah za dvig kakovosti življenja na posameznem območju. Na delavnicah bodo prisotni tudi župan in/ali drugi predstavniki občinske uprave.

Vaš projektni predlog lahko oddate najkasneje do 9. 6. 2023

Glasovanje prek spleta bo potekalo prek spletne aplikacije Consul na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, in sicer med 28. 8. in 3. 9. 2023, do 24. ure.