Skok na osrednjo vsebino

EuroBasket 2013 [Arhivska stran]

eurobasket2013

Košarkarska zveza Slovenije je poslala zahvalo županu ob­čine Jesenice Tomažu Tomu Mencingerju in vodji mes­tnega organizacijskega odbo­ra Silvu Poljanšku za uspešno izvedbo EuroBasketa 2013 na Jesenicah. Generalni sekretar zveze Iztok Rems se zahvaljuje vsem na Jeseni­cah, ki so sodelovali pri izved­bi, tudi prostovoljcem. Kot je zapisal, je prvi krog EuroBa­sketa potekal izjemno, tako glede skupnega števila gle­dalcev na tekmah, obiska šte­vilnih ljubiteljev košarke kot tudi pri gledanosti prenosov tekem, kar je bila tudi odlična promocija za mesta, ki so bila prireditelji tekmovanj.

 • Jesenice v ritmu košarke
 • Adria Blues v Kolpernu
 • Ejga za lepše Jesenice
 • Razpored tekem na Jesenicah
 • Navijaška cona Stara Sava
 • Letos polovica kolesarske povezave
 • Sanitarno vodo ogreva toplotna črpalka
 • Samostojnost
 • Razkrite roke se vračajo

fb

Uradna navijaška cona oziroma Official Fan zone je locirana na področju Stare Save na Jesenicah, kjer je na vsakem koraku vidna bogata železarska tradicija. Staro Savo povezuje trg, ki s preurejeno podobo postajo novo središče družabnih prireditev na Jesenicah, mesto zbiranj in srečevanj. Pred kratkim je bila Stara Sava nagrajena kot 3. najlepše mestno jedro v Sloveniji. Uradna navijaška cona bo dala vsem priložnost, da občutijo vzdušje košarkarskih počitnic ter ponudila ogled tekem na velikem zaslonu predvsem za navijače, ki ne bodo uspeli priti v Športno dvorano Podmežakla ter seveda vse ostale košarkarske navdušence željnih zabave ter športa. V bližnji okolici so parkirna mesta od katerih vodi glavna povezava skozi Uradno navijaško cono do Športne dvorane Podmežakla. Pred glavnim vstopom v Uradno navijaško cono (avtobusno postajališče Stara Sava) bo t.i. ''hot-spot'' za vse navijače ter obiskovalce tekem v Športni dvorani Podmežakla, kjer jim bo na bližjih okoliških parkiriščih omogočeno parkiranje.

Jesenice - V času EuroBasketa 2013 bo na Jesenicah veljal posebni prometni režim, s pomočjo katerega organizatorji želijo obiskovalcem omogočiti nemoten prihod na tekme in odhod domov, domačinom pa karseda olajšati vsakodnevno bivanje tudi v času prvenstva.

Za obiskovalce bo podvoz proti Podmežakli zaprt (skozenj bodo spuščali le VIP FIBA goste in novinarje), s sistemom obvestilnih tabel pa bodo usmerjeni na krožišče pri občinski stavbi, od tam pa jih bodo usmerjevalne table in redarji usmerjali na prosta (brezplačna) parkirišča.

Parkirišča za obiskovalce bodo pod občinsko stavbo oziroma stavbo upravnega centra, obiskovalcem pa bo namenjena tudi polovica parkirišča pri Sparu, parkirišča trgovskih centrov Lidl in Tuš pa ne bodo uradna parkirišča prvenstva. Obiskovalcem bo namenjen tudi del parkirišča na območju Kolperna in bivšega Fiproma, tam bodo parkirali tudi taksisti in invalidi. Avtobusi bodo obiskovalce lahko odložili na avtobusni postaji ali na avtobusni postaji na Stari Savi, nato pa šli parkirat na območje nekdanjega carinskega platoja na Spodnjem Plavžu. Nekaj parkirišč za obiskovalce bo urejenih na desni strani Prešernove ceste, ki se bo spremenila v enosmerno ulico (od Skladiščne do Kurilniške), izvozi pa bodo označeni.

Vsi obiskovalci bodo s parkirišč z usmerjevalnimi tablami usmerjeni bodisi do navijaškega središča (FAN ZONE) bodisi do dvorane (na tablah bo napis ARENA). Tako bodo navijači prihajali z dveh strani – od železniške postaje in navijaškega središča na Stari Savi – do pločnika pred podvozom Podmežakla in nato do vhoda v dvorano. Iz dvorane pa jih bodo usmerili po polovici Verdnikove do Hermanovega mostu, ki bo zaprt za promet in namenjen le pešcem. Tako bosta dostop navijačev do dvorane in izstop iz nje potekala krožno. Pri športni dvorani Podmežakla bodo lahko parkirali le ekipe, gostje VIP FIBA, novinarji in osebje, novinarjem bo namenjenih tudi nekaj parkirnih mest na polovici Medvedove ulice. Po Medvedovi bo omogočen tudi dostop intervencijskih služb.

Prometna ureditev v času prvenstva bo seveda vplivala tudi na vsakodnevno življenje stanovalcev Podmežakle in okolice. Ker bodo nekatere ulice oziroma dostopi do njih v času prvenstva zaprti, so bile domačinom razdeljene posebne dovolilnice, s katerimi se bodo lahko pripeljali do svojih hiš. Zaradi velike obremenjenosti cest in prometa, tako občane Jesenic kot tudi ostale uporabnike lokalnih cest vljudno pozivamo k strpnosti in k le najbolj nujni uporabi cest v bližini dvorane.

Gorenjski policisti bodo danes, 2. 9. 2013, z vozili policije za spremstvo, v  prometu,  začeli  spremljati vozila udeležencev evropskega košarkarskega prvenstva na Jesenicah.

Policisti  bodo tekmovalne ekipe, od Kranjske Gore do dvorane Podmežakla na Jesenicah  in  nazaj,  spremljali  z  motornimi  vozili  z  rdečo  in modro svetilko,  ki  pomeni,  da  morajo  vozniki  takoj  ustaviti  vozila, drugi udeleženci  cestnega  prometa  se  morajo takoj umakniti z vozišča, in dati vozilu, ki daje tak znak, in vozilu oziroma vozilom, ki ga spremlja, prosto pot.

 • Dvorana Podmežakla v ponos Jesenicam
 • Vrhunski dosežek pozavnista
 • Jeseniški grad na Mežakli
 • Matija je postal svetovni prvak
 • Dobili smo objekt, ki nam je v ponos
 • Pomoč soljudem se ji zdi samoumevna
 • Še več igral za otroke na Javorniku
 • Srečanje z modrasom

Priloga EuroBasket 2013

 • Jesenice dihajo s košarko
 • Prostovoljci bodo srce prvenstva
 • Reprezentančne klubske hiše
 • Izkažimo se kot dobri gostitelji
 • Z avtomobili ne bo mogoče do dvorane
 • Zabava za navijače
 • Rad imam košarko!

V času poteka evropskega prvenstva v košarki na Jesenicah EuroBasket2013, ki se bo izvajalo od 4. 9. 2013 do 10. 9. 2013, bo v skladu z izdanim dovoljenjem za spremembo prometne ureditve na območju Podmežakle, na tem območju več zapor ceste.

Kljub zaporam bo stanovalcem, izvajalcem storitev oz. dejavnosti in njihovim strankam omogočen dostop do njihovih stalnih oz. začasnih bivališč. Za lažje delo varnostnikov in hitrejše prehode preko zapor bodo izdelane in izdane izkaznice.

Oddelek za gospodarstvo Občine Jesenice obvešča vse občane in nosilce gostinske dejavnosti v Občini Jesenice, da bo v času evropskega prvenstva v košarki – EuroBasket2013, od 01. do vključno 10. septembra 2013 dovoljeno obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času, in sicer znotraj gostinskega obrata najkasneje do 05.00 ure naslednjega dne in zunaj gostinskega obrata najkasneje do 02.00 ure naslednjega dne. Vse nosilce gostinske dejavnosti se obenem poziva, da pravočasno uredijo obveznosti, ki jih določajo Zakon o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št 64/2011-UPB5), Zakon o zasebnem varovanju (Ur. list RS, št. 17/2011) in Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah (Ur. list RS, št. 22/2010). Za informacije se lahko obrnete na kontaktno osebo Jelko Popović Gužvić, na tel. št. 04/5869 260 ali preko elektronske pošte: jelka.popovic-guzvic(a)jesenice.si.

Občane občine Jesenice v tem času pozivamo k strpnosti do okoliščin, ki spremljajo obratovanje gostinskih obratov v podaljšanem obratovalnem času, saj gre za enkraten dogodek.

Občina Jesenice
Oddelek za gospodarstvo

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora v Muzeju na prostem na Stari Savi (uradna navijaška cona EuroBasket2013) za izvedbo gostinskih storitev v času od 3.9.2013 do 9.9.2013.

Gornjesavski muzej Jesenice in Občina Jesenice vabita vse potencialne interesente za izvedbo gostinskih storitev v času Evropskega prvenstva v košarki – EuroBasket 2013, da pristopijo k pogajanjem za sklenitev neposredne pogodbe. Z najugodnejšimi ponudniki bodo sklenjene Najemne pogodbe za najem nepremičnin na Stari Savi na Jesenicah za izvedbo gostinskih storitev od 3.9. do vključno 9.9.2013.

Vsa dodatna pojasnila zainteresirani ponudniki dobijo pri kontaktni osebi Veri Djurić Drozdek na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, na elektronskem naslovu: vera.djuric-drozdek(at)jesenice.si.

Direktorica
Irena Lačen Benedičič

V času, ko bo na Jesenicah potekalo evropsko prvenstvo v košarki 2013, bo na nekaterih delih Jesenic, predvsem v KS Podmežakla in KS Sava, organizirana drugačna prometna ureditev, kot so je običajno navajeni prebivalci Jesenic.

V dvorani Kolperna na Stari Savi bo v ta namen v sredo, 7. avgusta 2013, ob 18.00, za vse zainteresirane, predvsem pa za tiste, na katere bo sprememba prometne ureditve neposredno vplivala, potekala predstavitev prometne ureditve v času od 3. 9. do 9. 9. 2013.

Na predstavitvi bo Boštjan Omerzel, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, skupaj s sodelavci Občine Jesenice predstavil ukrepe in omejitve prometa v času prireditve, prav tako pa bo na voljo za morebitna vprašanja.

Vljudno vabljeni vsi zainteresirani!

Velikokrat izrečen očitek, da v občini Jesenice ni enega javnega stranišča, od nedavnega ne drži več. Na parkirišču pred nekdanjo tržnico sta namreč po novem postavljeni dve premični WC kabini, ki bosta do 30. septembra 2013 služili kot javno stranišče. To je le ena izmed prvih lokacij, kjer bodo lahko prebivalci in obiskovalci mesta naleteli na javno stranišče, pred prihajajočim EuroBasketom 2013 pa bo teh lokacij še več.

Slovenski košarkarski junaki so izbrali tudi številke dresov s katerimi se bodo navijačem predstavili na pripravljalnih tekmah. Zoran Dragić je najprej sicer izbral številko 12, a se kasneje odločil za 33, ki ga je v pripravljalnem obdobju krasila že v preteklih letih.

ŠTEVILKE DRESOV NA PRIPRAVLJALNIH TEKMAH

4 - Uroš Slokar
5 - Jaka Lakovič
6 - Luka Lapornik
7 - Nebojša Joksimovič
8 - Edo Murić
9 - Jaka Blažič
10 - Boštjan Nachbar
11 - Goran Dragić

13 - Domen Lorbek
14 - Gašper Vidmar
15 - Mirza Begić
17 - Gezim Morina
20 - Jaka Brodnik
24 - Klemen Prepelič
25 - Jure Balažič
33 - Zoran Dragić

Prebivalce Jesenic je v prvo poletno jutro pospremil prijetno okrašen dimnik sredi mesta. Od danes dalje ga namreč krasi gigantski dres slovenske košarkarske reprezentance.

Gigantski dres dimenzij 15 x 9 metrov in težak približno 60 kilogramov je takoj postal prava atrakcija za mimoidoče. Na dimnik, 75 metrov visoko, so ga namestili člani jeseniškega planinskega društva, montaža pa je trajala celih 13 ur.

Prve svečane razgrnitve gigantskega dresa slovenskih košarkarjev so se udeležili župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, vodja MOO Jesenice Silvo Poljanšek, predsednik Košarkarske zveze Slovenije Roman Volčič, direktor članskih reprezentanc Matej Avanzo in košarkarska legenda Matjaž Smodiš. V sproščeni družbi je predsednik KZS Roman Volčič županu Tomažu Tomu Mencingerju simbolično predal reprezentančni dres, ki bo krasil prostore občinske stavbe. Tako bo v prihodnje slovenska košarkarska reprezentanca na Jesenicah prisotna na vsakem koraku.

Košarkarska zveza Slovenije in Občina Jesenice vas vabita na poseben dogodek, in sicer predstavitev gigantskega dresa slovenske košarkarske reprezentance, ki bo krasil dimnik pri trgovskem centru SPAR na Jesenicah.
 
Dres bodo v petek, 21. junija, ob 10. uri, pri dimniku SPAR predstavili župan Občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger, vodja MOO Jesenice Silvo Poljanšek, generalni sekretar KZS Iztok Rems, direktor članskih reprezentanc Matej Avanzo in košarkarska legenda Matjaž Smodiš.

Vljudno vabljeni!

V sklopu promocijskih aktivnosti pred bližajočim se evropskim prvenstvom v košarki Eurobasket 2013, je v petek 15. junija Jesenice znova obiskala glavna maskota prvenstva, vse bolj priljubljeni in prepoznavni Lipko. Lipko je poleg dvorane Podmežakla obiskal tudi vrtec Julke Pibernik, kjer so ga najmlajši z navdušenjem sprejeli in se z njim tudi poigrali. Navdušenje otrok je bilo tako veliko da jih je Lipko le stežka zapustil. V popoldanskih urah je Lipko nastopil tudi na tradicionalni prireditvi kulturna mavrica Jesenic, kjer je tudi zaplesal s folklornimi skupinami vseh narodnosti.

Zavod za šport Jesenice v sodelovanju s košarkarskim klubom Jesenice v šolskem letu 2012/13 izvaja program promocije evropskega prvesntva v košarki po osnovnih šolah v naši okolici. V sklopu tega programa smo v torek 4.6.2013 izvedli tekmovanje trojk v košarki. Sprva je bilo tekmovanje planirano v športnem parku Podmežakla, v zadnjem hipu pa smo izvedbo prestavili v dvorano OŠ Prežihovega Voranca Jesenice, zaradi slabega vremena. Tekmovanja se je lahko udeležila po ena ekipe v vsaki kategoriji iz vsake šole. Povabili smo vse osnovne šole iz Kranjske Gore do Žirovnice. Tokrat so nam na pomoč priskočili tudi iz Mladinskega centra Jesenice, ki so za mlade košarkarje pripravili zanimiv kviz o EP 2013 in vrsto drugih zanimivih iger.