Skok na osrednjo vsebino

Javni razpisi

Mar 2023 21

Javni razpis o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice v letu 2023

Datum objave: 21. 3. 2023

Izvajalec javnega razpisa

Občina Jesenice, Oddelek za gospodarstvo

Pravna podlaga

Pomoč de minimis

Shema »Pomoč de minimis za razvoj gospodarstva v občini Jesenice« št. M002-5874335-2015 s spremembami

Namen

Namen Javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti ter ustvarjanje novih delovnih mest.

Letni nabor ukrepov in višina razpisanih sredstev

Višina razpisanih sredstev: 65.000,00 EUR

 • Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj (40.000,00 EUR)
 • Spodbujanje usposabljanja in promocijskih aktivnosti (8.000,00 EUR)
 • Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij (8.000,00 EUR)
 • Spodbujanje sobodajalstva (9.000,00 EUR)

Razpisna dokumentacija obsega

 1. Besedilo javnega razpisa
 2. Prijavni obrazec za ukrep spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje  dejavnosti in razvoj (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani  https://jesenice.e-razpisi.si/)
 3. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanja usposabljanja in promocijskih aktivnosti podjetij (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani  https://jesenice.e-razpisi.si/)
 4. Prijavni obrazec za ukrep Subvencioniranje stroškov za delovanje mladih podjetij (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani  https://jesenice.e-razpisi.si/)
 5. Prijavni obrazec za ukrep Spodbujanje sobodajalstva (spletni obrazec v aplikaciji za pripravo vlog za tekoče javne razpise, ki je na voljo na spletni strani  https://jesenice.e-razpisi.si/)
 6. Merila za vrednotenje vlog za vse ukrepe
 7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju za vse ukrepe
 8. Primer pravilno opremljene ovojnice 
 9. Odlok o dodeljevanju državnih pomoči de minimis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Jesenice z vsemi spremembami

Dodatne informacije v zvezi javnim razpisom

Občina Jesenice

Oddelek za gospodarstvo

Aleksandra Orel

Cesta železarjev 6

4270 Jesenice

Tel.: 04 586 92 66

e pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Prijavitelji lahko zastavljajo vprašanja tudi po elektronski pošti. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani www.jesenice.si.

Predstavitev javnega razpisa

Torek, 9. maj ob 10. uri

Predstavitev bo potekala preko aplikacije ZOOM. Povezavo na spletni dogodek bodo udeleženci dobili dan pred začetkom.

Obvezne prijave

Prijave za delujoča podjetja: https://forms.gle/NsESc2v8n6YMcXD49   

Prijave za fizične osebe: https://forms.gle/KvfqgM4YxdweQHD78 

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo je torek, 29.8.2023.  

 

Sprememba javnega razpisa:

14.6.2023
Sprememba javnega razpisa je objavljena: Link na objavo

Additional Info

 • Veljavno od: 21. 3. 2023
 • Veljavno do: 29. 8. 2023
Read 1825 times Last modified on Wednesday, 10 January 2024 16:45

Aktualno: Javna naročila, razpisi in objave