Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

Vsi dobro vemo, da smo predstavniki vrste Homo sapiens, kar v prevodu pomeni pameten, misleči človek. Homo ambulantus v prevodu pomeni hodeči človek, torej vrsta, ki je v današnjem svetu precej ogrožena. Vedno več nas je takih, ki vsakdanjih opravkov ne opravimo peš, ampak se po navadi (oz. »po razvadi«) usedemo v svoj avto in se odpeljemo. Da bomo hitreje nazaj …

Občina Jesenice je na razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje celostne prometne strategije v občinah prejela skoraj 35 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev. Pogodba bo predvidoma podpisana v začetku marca.

"Želimo si urejen mirujoči promet, razvejane kolesarske steze, varne povezave za pešce oziroma rekreacijske poti ter z zelenicami obkrožene večstanovanjske stavbe," o prihodnji ureditvi prometa v občini pravi podžupan Miha Rebolj.