Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

mar  2024 12

Občina Jesenice prejela nepovratna evropska sredstva za celostno prometno strategijo

Občina Jesenice se je lani prijavila na javni razpis za izdelavo Celostne prometne strategije (CPS) in bila pri prijavi uspešna. Z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so sporočili, da se Občini Jesenice dodelijo evropska nepovratna sredstva kohezijske politike v vrednosti 30.100 evrov za izdelavo nove CPS. Ta mora biti izdelana do konca leta 2025.

Celostne prometne strategije postajajo eno temeljnih orodij, s katerimi lokalne skupnosti spodbujajo trajnostno mobilnost na lokalni in regionalni ravni po vsej Evropi.

Občina Jesenice je že v letu 2017 sprejela prvo CPS. Od takrat je v okviru investicij v javno komunalno infrastrukturo zgradila ali obnovila tudi površine za pešce in kolesarje, obnovila in modernizirala 13 avtobusnih postaj, uredila obračališče mestnega potniškega prometa, obnovila premostitveni objekt za pešce (t. i. Rdeči most), nekatere javne površine namenjene parkiranju spremenila v zelenice, s svojimi aktivnostmi vsako leto sodelovala pri izvedbi ETM, izdelala študijo mirujočega prometa na Jesenicah in koncept kolesarskega ter peš omrežja v občini Jesenice ter postavila 5 modernih kolesarnic ob javnih objektih. Ker so predstavniki Občine Jesenice ugotovili, da CPS iz leta 2017 potrebuje spremembe in dodatne, nove cilje, so novi projekt CPS prijavili na omenjeni razpis in bili uspešni – občina je prejela 30.100 evrov evropskih nepovratnih sredstev.

Občina Jesenice se še vedno sooča s porastom motornega prometa, kar povzroča zastoje v prometu, povečuje problematiko parkiranja in s tem pritisk na druge urbane površine. Vse več občanov predlaga, naj se zelenice, trgi in druge proste površine namenijo za parkiranje. S tem se zmanjšujejo kakovost naravnega okolja, bivanja, splošna podoba urbanih območij v mestu postaja manj privlačna.

Enake težave – sicer v manjšem obsegu –so se začele pojavljati tudi v primestnih naseljih. Poseben izziv je reševanje motornega in mirujočega prometa ob večjih prireditvah na celotnem območju občine.

Za Občino Jesenice predstavlja CPS strateški dokument, ki bo osnova za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov namenjeni financiranju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti. Osrednji cilj ukrepov mora biti predvsem dvig kakovosti življenja s poudarkom na zmanjševanju uporabe osebnih vozil, spodbujanju uporabe javnega prevoza in nemotoriziranih načinov potovanja, na znižanju visoke stopnje emisij in hrupa v prometu ter prometnih zastojev.

Občina Jesenice bo k pripravi CPS povabila tudi zainteresirano javnost, ki bo lahko aktivno sodelovala pri oblikovanju CPS.

Prebrano 392 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.