Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

dec  2016 12

Poročilo 4. javna razprava - Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta

Poročilo 4. javna razprava - Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta Foto: b22 d.o.o.

OBLIKUJMO SKUPAJ PRIHODNOST NAŠEGA MESTA

4. javna razprava v sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine Jesenice

 

V sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Jesenice smo v torek, 29. novembra 2016, v Kolpernu izvedli četrto javno razpravo Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta. Celostna prometna strategija je strateški dokument, ki predstavlja nov način razmišljanja. Pomeni korak k bolj trajnostnemu načrtovanju prometa v občini za večje zadovoljstvo in kakovost življenja občanov in prispeva k doseganju ravnotežja med družbeno enakostjo, kakovostjo življenjskega okolja ter uspešnostjo gospodarskega razvoja.

V okviru projekta so bile do sedaj organizirane že tri javne razprave, izvedeni številni intervjuji in ankete ter na podlagi teh izdelane analize, ki so bile strnjene v poročilo prve faze projekta, počasi pa se približujemo tudi zaključku druge faze.

Na četrti javni razpravi smo tako posebno pozornost posvetili izbiranju ukrepov. Uvodoma predstavljena problematika in predlogi ukrepov na področjih peš in kolesarskega prometa, motornega prometa, javnega potniškega prometa ter splošne prometne politike so služili kot podlaga za aktivno sodelovanje udeležencev. Udeleženci četrte javne razprave so bili povabljeni k izbiri njim pomembnim ukrepom za razvoj trajnostne mobilnosti v občini. Izbirali so na področjih štirih stebrov; hoja, kolesarjenje, javni potniški promet in motorni promet.

Iz stebra »hoja« so udeleženci razprave največ glasov namenili ukrepu razširitve omrežja pešpoti (umestitev novih peš koridorjev), kjer so izpostavili predvsem prečne povezave in pešpoti v naseljih ter povečanje privlačnosti pešpoti (z uličnim pohištvom, zasaditvijo dreves, pitniki, smetnjaki …). Poudarili so tudi pomen izdelave registra črnih točki in odpravo le-teh.  Iz stebra »kolesarjenje« je večina glasovala za razširitev omrežja kolesarskih poti. Izpostavili so izdelavo in sprejem občinskih smernic za načrtovanje kolesarskih povezav in parkirišč za kolesa, spodbujanje nakupa in rabe službenih koles ter povezovanje kolesarskih poti z obstoječimi in načrtovanimi daljinskimi kolesarskimi potmi (državnimi in regijskimi). V peš in kolesarskem prometu je bil izpostavljen tudi problem smučarjev tekačev in uporabnikov rolerjev, ki se zadržujejo na območjih kolesarskih poti ter drugih površinah,s čimer ogrožajo ostale udeležence v prometu.  Z namenom reševanja podane problematike so udeleženci predlagali ureditev dodatnega pasu namenjenega rolanju (smučarskemu teku) oziroma, zaradi prostorske stiske, združitev peš in kolesarskih površin v mešane površine za vse. Težavo bi deloma rešile tudi  dodatne površine namenjene rekreativnemu rolanju oz. park namenjen rolkarjem. Kot možnost so omenili tudi dodatno izobraževanje na področju kulture uporabnikov prometa. Izpostavljeno je bilo splošno pomanjkanje  rekreacijskih pešpoti, še posebej na relaciji med Lidlom in Javornikom. Problem na tem področju prav tako predstavljajo lastniki psov, ki svojih živali nimajo na povodcih.

Iz stebra »motorni promet« so udeleženci največ glasov namenili študiji in optimizaciji parkirne politike (čas, cena, nadzor …). Pri trdih ukrepih pa je bila večina glasov namenjenih  ukrepom za umirjanje avtomobilskega prometa (oženje vozišča, ležeče policaje, šikane, tlakovana vozišča …) ter za zmanjševanje števila parkirnih mest v centru naselja. Poleg tega je bila področju motornega prometa izpostavljena premajhna pretočnost križišč, prehitra vožnja voznikov ter preobremenjenost glavnih cest, ceste skozi občino (s tovornim prometom) in Ceste 1. maja. Z ozirom na omenjeno problematiko so bili podani naslednji ukrepi: preureditev križišč v krožišča, umirjanje prometa na glavni cesti s hitrostno omejitvijo 30 km/h ter vzpostavitev obvoznice na relaciji med Lidlom in Javornikom. S strani Občine je bila na Direkcijo Republike Slovenije za cestepredana tudi pobuda, po kateri naj bi skozi občino lahko vozila le tovorna vozila, ki so vanjo ciljno namenjena, Cesto 1. maja pa naj bi preuredili v slepo ali enosmerno cesto.

Iz stebra »javni potniški promet« je bila večina glasov namenjenih zagotovitvi ustrezne frekvence javnega potniškega prometa, prilagoditvi voznega parka za kolesa ter vzpostavitvi multimodalnega centra (povezavi različnih prometnih sistemov). Glede javnega potniškega prometa je bil podan še predlog za zamenjavo trenutnih avtobusov z manjšimi,saj se slednji večino časa vozijo prazni. Ukrep bi posledično prinesel tudi manjšo porabo goriva, stroškov in manj onesnaženja. Poleg tega bi bilo potrebno vzpostaviti krožno linijo mestnega avtobusa, organizirati delavski avtobus za večja podjetja in preveriti možnosti zamenjave ponudnika prevoznika, saj so bile na trenutnega podane številne pritožbe. Prav tako so kot nujno poudarili tudi prilagoditev voznih redov šolam ali obratno.

Kot poglavitna predloga za urejanje splošne politike prometa sta bila omenjena zakonska sprememba prevoza na delo ter spodbujanje trgovin in oživljanje poslovnih prostorov v centru mesta.

Ciljno izbiranje ukrepov je bilo  izvedeno z namenom doseganja preurejanja prometnih in drugih javnih površin v občini Jesenice s ciljem doseganja zastavljene vizije. Občina Jesenice naj bi tako v skladu  vizijo kot sonaravna in ekonomsko uspešna občina stremela k zagotavljanju visoke kakovosti življenja in prijaznosti ljudem. Prizadevala si bo k dobri povezavi  z okoliškimi naselji, urejenim varnim povezovalnim kolesarskim in pešpotem, in tako naj bi skupaj z učinkovitimi povezavami javnega potniškega prometa (avtobusnim in železniškimi) predstavljala pomembno razvojno obmejno vozlišče severozahodne Slovenije. S spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti bo skušala ohranjati naravo in pospeševati razvoj mestnega centra. Postala naj bi turistično vozlišče regije, osrednja izhodiščna točka, ki učinkovito sodeluje in povezuje sosednje občine.

Do zaključne prireditve nas loči še nekaj mesecev. Decembra si boste lahko ogledali razstavo o viziji prometne ureditve občine Jesenice, v prihodnjem letu pa bomo izvedli še dve delavnici z zainteresirano javnostjo. Vljudno vabljeni k spremljanju še zadnjih korakov izdelave Celostne prometne strategije naše občine.

Prebrano 2781 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.