Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

okt 2016 04

Celostna prometna strategija za Občino Jesenice zaključek 1. faze izdelave

V Občini Jesenice že več mesecev v sklopu Celostne prometne strategije, po vzoru sodobnih evropskih trendov, posebno pozornost posvečamo spodbujanju trajnostne mobilnostne kulture. Občanom želimo na čim bolj plastičen način predočiti, da so hoja po mestu, kolesarjenje ali uporaba javnega potniškega prometa velikokrat hitrejša, cenovno ugodnejša, vsekakor pa bolj zdrava alternativa avtomobilom.

V preteklem tednu smo zaključili z fazo Zagon procesa, kjer smo postavili temelje za pripravo celostne prometne strategije in izvedli analizo stanja. Glavne ugotovitve smo strnili v SWOT analizo, ki predstavlja ključne prednosti (Strengths), slabosti (Weaknesses), priložnosti (Opportunities) in nevarnosti (Threaths) posameznih prometnih področij.

Analiza motornega in mirujočega prometa je pokazala, da se v povprečju motorni promet v obdobju 2006-2012 ni povečal, število prometnih nesreč pa se je med leti 2002 in 2015 zmanjšalo za 54%. Na Jesenicah vlada brezplačna parkirna politika, prednost v občini pa predstavlja razvejano omrežje glavnih, regionalnih in občinskih cest, kar omogoča dostop do poljubnih, še posebej podeželskih in zalednih destinacij občine. Bližina dostopa do avtoceste omogoča najhitrejši način prevoza na srednje in dolge razdalje znotraj regije in Slovenije. Po drugi strani je potrebno izboljšati pogoje za šibkejše udeležence v prometu in tudi za kolesarje. Mobilnost otežuje veliko število premostitvenih objektov zaradi železnice in bližine Save ter s tem povezani stroški, slabo stanje nekaterih cest, povečevanje števila delovnih migrantov v druge občine in njihova velika odvisnost od motornega prometa. Nadaljnje izseljevanje iz Jesenic bi lahko negativno prispevalo h povečevanju delovnih migracij, kar bi povečalo pritisk na cestno omrežje. Občina si  prizadeva omiliti visoke eksterne stroške, zastoje, negativne vplive na okolje in zdravje, visoke stroške za mobilnost in socialno izključenost skupin, ki nimajo dostopa do avtomobila (otroci in mladostniki, starejši, gibalno ovirani, socialno šibkejši).

Na občini se zavedamo visokih stroškov za gradnjo in vzdrževanje cestne infrastrukture, nevarnosti negativnega odziva javnosti ob uvajanju novih parkirnih režimov ter ukrepov za zapiranje mestnih središč za motorni promet, naraščajočih cen goriva ter morebitnih višjih dajatev za motorna vozila. Kljub temu pa nove trajnostno razvojne priložnosti vidimo v povečanju vlaganj v vzdrževanje in optimiziranje obstoječe mreže cest, ureditvi parkirne problematike v stanovanjskih soseskah, prerazporeditvi pritiska na parkirna mesta s prenovljeno parkirno politiko.

Mesto Jesenice je podrejeno individualnemu motoriziranemu prometu, kar se odraža v obstoječih površinah namenjenih motornemu prometu. Za razvoj peš prometa na Jesenicah bi bilo potrebno izboljšati infrastrukturo za pešačenje (hrup, vizualna oz. izkustvena monotonost). Na razpršenih območjih izven mesta Jesenice so pogoji za pešačenje, zaradi nizke gostote poselitve in storitvenih dejavnosti omejeni, infrastruktura za pešačenje, kot so pločniki in pešpoti pa niso zagotovljeni.

Pri kolesarjenju ni parkirnih omejitev, parkiranje je brezplačno, parkira se lahko na skoraj vseh možnih lokacijah za neomejen čas. Kolesarjenje vpliva na izboljšanje zdravja in vitalnosti in ima velik zunanji doživljajski potencial, s povečanjem deleža kolesarskega prometa pa se zmanjša tudi število motornih vozil in posledično izboljša varnost na cesti ter zmanjša pritisk škodljivih emisij na okolje. Z vplivanjem na spremembo izbire prometnega sredstva v korist kolesa se zmanjšuje tudi potreba po zagotavljanju  števila parkirišč za motorna vozila. Analize so pokazale, da obstoječe kolesarsko omrežje  na Jesenicah še ni povezano in sklenjeno in na nekaterih odsekih celo nevarno. Obstoja pomanjkanje označevalnih oz. usmerjevalnih tabel, pomanjkanje kolesarnic in stojal za kolesa, ki bi v času mirovanja kolo ščitila pred zunanjimi vplivi in tatvinami. V  zavesti prebivalcev Jesenic še ni prepričanja o tem, da lahko kolo na krajših razdaljah dostojno zamenja uporabo avtomobila. Zavedamo se, da je kolesarska infrastruktura precej cenejša od infrastrukture za motorni promet ali javnega prometa. Upoštevati je potrebno vse večjo ekološko osveščenost in ozaveščenost ljudi v zvezi z varovanjem okolja, kar izkazuje tudi večinska podpora občanov več površinam za mestno in rekreativno kolesarjenje ter kolesarskim parkiriščem. Zagotoviti je potrebno uvedbo enotnih  standardov za načrtovanje kolesarske infrastrukture, postavitev tabel z načrtom kolesarskih poti ter slediti načrtom za razvoj regijskih kolesarskih poti.

Javni potniški promet, ki je dostopen vsem starostnim skupinam povzroča manjši okoljski vpliv v primerjavi z osebnimi avtomobili. Uvedena je enotna vozovnica za javni potniški promet na ravni Slovenije. JPP predstavlja udoben in varen način potovanja in prostor za socializacijo, zato je v občini  močno prisotna želja po širitvi avtobusnih linij, vključno z izboljšanjem mreže postajališč.

Železniška postaja v središču Jesenic  omogoča dobro povezavo z Ljubljano, Beljakom in Novo Gorico. Poleg tega je veliko industrijskih dejavnosti je v bližini železnice. Ravno zato je potrebno izboljšati infrastrukturo postajnih poslopij, v bližini železniških postaj in urediti kolesarsko parkirišče, ter povečati število prihodov vlakov, in tako spodbudi občane k potovanju z vlakom. Potrebno je prenoviti tudi železniški informacijski sistem in izboljšati potrebno sodelovanje med Občino Jesenice in Slovenskimi železnicami.

V prihajajočih mesecih bomo skupaj z širšo javnostjo poskušali najti prave rešitve, ki bodo izboljšali stanje na področju prometa v naši občini. V drugi fazi bomo tako najprej opredelili vizijo in prioritete in nato začeli z izbiro ukrepov.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Prebrano 3350 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.