Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

jan  2016 15

V ospredju človek, ne avto

"Želimo si urejen mirujoči promet, razvejane kolesarske steze, varne povezave za pešce oziroma rekreacijske poti ter z zelenicami obkrožene večstanovanjske stavbe," o prihodnji ureditvi prometa v občini pravi podžupan Miha Rebolj.

Na Občini Jesenice so se odločili, da bodo dejavno pristopili k reševanju številnih izzivov na področju prometa v občini. Potem ko so pred leti že sprejeli prometno študijo, so zdaj ustanovili posebno delovno skupino, ki se bo ukvarjala z iskanjem rešitev za razvoj prometa, ki bo v ospredje postavljal ljudi, ne avtomobilov. Podžupan Miha Rebolj je podrobneje predstavil načrtovane aktivnosti, h katerim so pritegnili tudi krajevne skupnosti.

"Ukrepe na področju prometa smo razdelili na kratkoročne, srednjeročne in tiste malo bolj oddaljene. Lani smo tako že uspeli s prijavo na projekt Izdelava celostne prometne strategije, ki ga razpisuje ministrstvo za infrastrukturo. Celostna prometna strategija in potrjen akcijski načrt za njeno izvedbo bosta predstavljala obvezno podlago, na kateri se bo lahko občina potegovala za sredstva nadaljnjih razpisov za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti, kot so definirani v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020."

In kje podžupan vidi glavne težave na področju urejanja prometa?

"Največji izziv predstavlja trajnostna ureditev mirujočega prometa. To je zahtevna in dolgoročna naloga, ki bo zahtevala precej napora. Seveda ne bomo pozabili na uravnotežen razvoj in boljšo vključenost različnih oblik prometa, predvsem na povečanje privlačnosti hoje in kolesarjenja. Nadaljevali bomo z aktivnostmi na področju varnosti v prometu, trudili se bomo za boljšo izrabo mestnih površin. Posebno poglavje predstavlja železnica, ki z večinoma neaktivnimi ali opuščenimi tiri deli mesto na dva dela," je povedal Rebolj

In kakšna je dolgoročna vizija razvoja prometa na Jesenicah?

"Vizija prometa na Jesenicah naj bo usmerjena v človeka. Želimo si urejen mirujoči promet, razvejane kolesarske steze, ki bodo povezane z že obstoječo daljinsko kolesarsko povezavo, varne povezave za pešce oziroma rekreacijske poti med vsemi krajevnimi skupnostmi ter z zelenicami obkrožene večstanovanjske stavbe. Podatki kažejo, da so se v Sloveniji emisije iz prometa od osamosvojitve podvojile in predstavljajo okoli 30 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. V urbanih okoljih je postal promet glavni onesnaževalec ozračja in tudi zelo pomemben dejavnik preoblikovanja prostora."

Rebolj omenja tudi že prve konkretne akcije. Tako bodo že letos v sklopu delovne skupine pripravili predloge kratkoročnih ukrepov v posamezni krajevni skupnosti, kot so uvedba enosmernega prometa na določenih odsekih cestišč, ureditev prometne signalizacije ...

"Torej bomo z manjšimi ukrepi začeli nakazovati usmeritev k trajnostni mobilnosti. Večji ukrep oziroma projekt, ki se bo začel izvajati v letu 2016, pa bo predstavljala obvoznica Lipce, ki bo uredila ustrezen dostop do poslovne cone. Z njeno izgradnjo bo močno olajšano učinkovito opravljanje gospodarske dejavnosti v poslovni coni Črna vas, hkrati pa bo zmanjšala obremenjenost prebivalcev," je povedal Rebolj.

V Jeseniških novicah pa bomo začeli z objavo prispevkov na temo trajne mobilnosti, predstavljali bomo primere dobrih praks in podobno.

Prebrano 2804 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.