Skok na osrednjo vsebino

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

feb  2016 26

Celostna prometna strategija Jesenic

Občina Jesenice je na razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje celostne prometne strategije v občinah prejela skoraj 35 tisoč evrov evropskih kohezijskih sredstev. Pogodba bo predvidoma podpisana v začetku marca.

Občina Jesenice bo tako predvidoma marca objavila javni razpis za izbiro izdelovalca dokumenta in z njim podpisala pogodbo o sodelovanju, dokument pa mora biti izdelan najkasneje do sredine leta 2017. Ocenjena vrednost izdelave celostne prometne strategije je sicer petdeset tisoč evrov, razliko med prejetimi evropskimi kohezijskimi sredstvi in celotno vrednostjo dokumenta pa bo Občina Jesenice financirala iz lastnega proračuna.

Celostna prometna strategija predstavlja strateški dokument, s katerim občina oriše učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa, ki ji med uresničevanjem pomagajo doseči celostne spremembe na področju potovalnih navad, urejanja prometa in javnih površin ter posledično višjo kakovost bivanja. Velik poudarek v dokumentu predstavlja trajnostna mobilnost, ki pomeni težnjo k večji uporabi okolju prijaznih prevoznih oblik, kot so npr. pešačenje, kolesarjenje in javni potniški promet. Dokument predvideva analizo obstoječega stanja na področju prometa v občini Jesenice, predloge strokovno utemeljenih rešitev ter pripravo akcijskega načrta, ki ga bo treba izvesti za uspešno realizacijo CPS. Temeljni cilj dokumenta je zmanjšati negativne vplive motornega prometa na okolje ter povečati privlačnost mestnih središč za prebivalce in obiskovalce.

Občina bo pri pripravi Celostne prometne strategije, ki jo bo v končni fazi sprejel Občinski svet občine Jesenice, na različne načine sodelovala tako s strokovno javnostjo kot tudi z vso zainteresirano javnostjo ter prebivalci občine Jesenice, npr. prek delavnic, anket, javnih predstavitev in organiziranih dogodkov.

Celostna prometna strategija vključuje pristope, ki dajejo poudarek na dostopnosti in mobilnosti prebivalcev, hkrati pa poskušajo izboljšati kakovost življenja in bivanja v mestih. Vemo, da je motorni promet eden glavnih povzročiteljev hrupa in slabe kakovosti zraka v mestih, zato je njegovo zmanjšanje ključnega pomena za dvig kakovosti življenja v mestih.

S Celostno prometno strategijo bo Občina Jesenice pridobila strateški dokument, katerega sestavni del bo akcijski načrt s konkretnimi ukrepi, ki jih bo morala Občina (in s tem njeni občani) izvesti. Vsak ukrep pa bo moral vsebovati tudi merljive kazalnike, na podlagi katerih bo moč ugotoviti, ali se posamezen ukrep oziroma aktivnost izvaja in kako uspešna je njena realizacija.

Občina bo pri pripravi Celostne prometne strategije velik poudarek namenila analizi trenutnih prometnih razmer in potovalnih navad občanov v občini, saj bo na njihovi podlagi lahko pripravila ustrezne usmeritve za razvoj vseh vrst prometa, seveda s poudarkom na okolju in človeku prijaznih načinov potovanja (pešačenje, kolesarstvo, javni potniški promet …).

Celostna prometna strategija želi postaviti v ospredje načrtovanje za ljudi, torej da bi se naselja prilagajala potrebam ljudi, z več kakovostnimi javnimi površinami, motorni promet pa bi se temu podredil.

Ker je to dolgotrajen proces, ki zahteva čim večje sodelovanje javnosti in seveda tudi široko strinjanje javnosti z ukrepi, že sedaj spodbujamo vse prebivalce občine, da bodo pri projektu Celostne prometne strategije aktivno sodelovali, saj bomo le na ta način lahko sprejeli dokument, ki bo sprejemljiv za vse in ki ga bomo lahko skupaj tudi realizirali.

Prebrano 2934 krat

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.