Varna hiša za ženske in otroke, žrtve nasilja je za področje Gorenjske pričela delovati v letu 2002 v organizaciji Društva za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja iz Kranja. Osnovna naloga varne hiše je nudenje zaščite in podpore pri zavestnem spreminjanju lastnega življenja žrtev nasilja.

Socialno varstvena storitev je namenjena polnoletni osebi s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (zakon jih imenuje invalidne osebe).

Občina Jesenice zagotavlja storitev Pomoč na domu na podlagi Zakona o socialnem varstvu, ki jo na podlagi sklenjene pogodbe na območju občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica izvaja Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja. Storitev je namenjena upravičencem, ki živijo doma in imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.

OZARA Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, je nastalo leta 1994, predvsem iz potrebe po organiziranih izvenbolnišničnih dejavnostih za ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Občani, ki želijo namestitev v socialno varstvenem zavodu Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, lahko pridobijo vse informacije o postopku za sprejem v dom, o dolžini čakalne dobe do namestitve v dom ter vse informacije glede plačila oskrbnine v domu pri socialni delavki doma. V domu zainteresirani občani prejmejo tudi ustrezno vlogo za sprejem v dom, ki ji ob izpolnitvi priložijo zdravniško mnenje.

zpiz_logo

 • vrsta organizacije: zavod
 • Naslov: Cesta Maršala Tita 73, 4270 Jesenice
 • Tel.: (04) 5813200
 • spletni naslov: http://www.zpiz.si
 • e-pošte: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

du_bergla_logo

 • Vrsta organizacije: javni zavod
 • Naslov: ul. Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
 • Direktorica: Mojca Pavšič
 • Tel.: (04) 5834100
 • Faks: (04) 5834120
 • spletni naslov: http://www.dom-jesenice.si
 • e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Občina Jesenice na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o zdravstvenem zavarovanju pokriva stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez zaposlitve oz. brez drugih virov dohodkov, ki imajo stalno bivališče v občini Jesenice in za otroke do 18. leta starosti, ki se šolajo.