Skok na osrednjo vsebino

avg 2023 25

»JES odločam« - na vrsti je glasovanje o projektih participativnega proračuna za leti 2024 in 2025

Kar 85 projektov so občani predlagali v participativni proračun, prek katerega lahko neposredno odločajo o porabi 280.000 evrov sredstev v dveh letih. Za glasovanje med 28. avgustom in 3. septembrom jih je potrjenih šestindvajset. Glasujejo lahko vsi občani s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, stari vsaj 16 let.

V občini Jesenice so se marca letos pod naslovom JES odločam začeli postopki za pripravo participativnega proračuna. Gre za obliko vključevanja občanov, ki tako lahko odločajo o porabi dela proračunskih sredstev. Teh je za projekte participativnega proračuna v naslednjih dveh letih na voljo 280.000 evrov, natančneje 40.000 evrov na posamezno krajevno skupnost. Na ta način bodo v prihodnjih dveh letih izvedeni posamezni projekti, ki so jih predlagali in izglasovali občani.

Predloge projektov je bilo možno oddati med začetkom maja in prvo polovico junija, v tem času je bilo oddanih petinosemdeset predlogov. Projektne predloge je po prej določenih merilih pregledala in ocenila posebna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki občinske uprave, njihovo odločitev pa je pregledala in potrdila še komisija za participativni proračun, sestavljena iz predstavnikov javnosti, krajevnih skupnosti in nevladnih organizacij. Na glasovanje je uvrščenih šestindvajset tistih, ki so skladni z merili in izvedljivi.

Kdo lahko glasuje in kdaj

Glasovanje bo potekalo od ponedeljka, 28. avgusta, do vključno nedelje, 3. septembra 2023, glasujejo pa lahko vsi, ki imajo stalno prebivališče v občini Jesenice in so 28. avgusta 2023 stari 16 let in več.

Kje in kako glasovati

Vsak upravičenec bo glasoval s pomočjo svoje enotne matično številke (EMŠO). Enotna matična številka  omogoča enkratni pristop h glasovanju, glasovati pa je mogoče za poljubno število projektov v vsaki od krajevnih skupnosti (ni nujno, da je ta krajevna skupnost tista, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče, lahko se glasuje za projekte v več krajevnih skupnostih), a v vsaki  le do skupne višine 40.000 evrov. Upravičenci lahko glasove za projektne predloge oddajo na spletni strani participativnega proračuna »JES odločam« na povezavi jes-odlocam.jesenice.si od 28.8. 2023 do 3.9.2023, do 24 ure. V kolikor dostopa do računalnika oziroma interneta nimajo, se lahko glasovanja udeležijo tudi na sedežu Občine Jesenice oziroma krajevnih skupnosti: v sprejemni pisarni Občine Jesenice bo možno svoj glas oddati v sredo, 30. avgusta, od 9. do 17. ure, v prostorih KS Blejska Dobrava, KS Sava ter KS Podmežakla v ponedeljek, 28. avgusta, od 10. do 14. ure,  v prostorih KS Planina pod Golico  in KS Hrušica v torek, 29. avgusta, od 10. do 14. ure. V prostorih  KS Plavž in KS Slovenski Javornik–Koroška Bela bo glasovanje možno v četrtek, 31. avgusta, od 12. do 16. ure. V primeru, da bodo glas oddali na sedežu Občine ali katere od krajevnih skupnosti, morajo upravičenci s seboj imeti svoj osebni dokument. Brez osebnega dokumenta glasovanje ne bo možno.

Poudarek:
Glasovanje bo potekalo od ponedeljka, 28. avgusta, do vključno nedelje, 3. septembra 2023. Vsak občan s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, star 16 let in več, bo glasoval s pomočjo svoje enotne matično številke (EMŠO), kar mu bo omogočalo dostop do spletne aplikacije, in sicer na povezavi jes-odlocam.jesenice.si, svoj glas pa bo lahko oddal tudi na sedežu Občine oziroma krajevnih skupnosti. V tem primeru mora imeti s seboj svoj osebni dokument, saj brez njega glasovanje ne bo možno.

Opomba:

Če bo za projektne predloge glasovalo več oseb iz istega računalnika, je zaradi uporabe EMŠO treba pred vsakim naslednjim glasovanjem zapreti internetni brskalnik in ponovno odpreti spletno stran za glasovanje.

Vabimo vas, da glasujete v čim večjem številu.


Projekti, za katere bo možno glasovati, so objavljeni TUKAJ oziroma je seznam spodaj.

Več o participativnem proračunu, TUKAJ.


Projekti, za katere bo možno glasovati:

Območje: KS Blejska Dobrava

 1.  Športno vadbeni kozolec na Kočni

Opis projekta:  Športno vadbeni kozolec bo omogočal otrokom in odraslim vadbo in gibanje na prostem. Na Kočni trenutno ni opreme, ki bi omogočala športno vadbo mladini in odraslim.

Na zemljišču ob športnem igrišču na Kočni, ki je v lasti Občine Jesenice se predlaga postavitev tipskega kozolca s certificiranimi športnimi napravami: plezalna stena 3x3m z oprimki, plezalnimi drogovi in krogi po popisu v priloženi ponudbi (Taurus šport d.o.o.). Pripravljalna dela, ki niso zajeta v ponudbi, bodo izvedli krajani Kočne z lastnimi sredstvi in prostovoljnim delom.

Vrednost projekta: 20.000 €.

 1.  Pitnik na Kočni

Opis projekta:  Poleg igrišča in avtobusne postaje na Kočni se predlaga postavitev pitnika s pripadajočo opremo. Pitnik bo namenjen uporabnikom športnega igrišča, pohodnikom, kolesarjem in turistom na Kočni.

 Omogočimo javno uporabo pitne vode krajanom in obiskovalcem.

Vrednost projekta: 4.000 €.

 1. Podaljšek strehe na orodišču na Kočni

Opis projekta: S podaljšanjem strehe orodišča na Kočni pridobimo dragoceni prostor za shranjevanje športnih rekvizitov in opreme za organizacijo športno kulturnih prireditev.

Vrednost projekta: 5.000 €.

 1.  Urbana oprema igrišča na Kočni

Opis projekta: Obstoječa urbana oprema (klopi, koši za odpadke...) je dotrajana oziroma je uničena. Ob igrišču na Kočni se predlaga postavitev 2 košev za odpadke ter 4 klopi.

Vrednost projekta: 5.000 €.

 1.  Pitnik za vodo ob igrišču na Blejski Dobravi

Opis projekta: Ob igrišču na Blejski Dobravi kjer se druži veliko otrok, ki izvajajo športne aktivnosti se predlaga postavitev pitnika  na občinski parceli 1893/1 ali 1893/2, ob igrišču za stavbo Blejska Dobrava 44.

Vrednost projekta: 7.000 €.

 1.  Pitnik za vodo na parkirišču ob pokopališču

Opis projekta: Predlaga se postavitev pitnika na parkirišču ob pokopališču Blejska Dobrava.V poletnih mesecih je na parkirišču, ob pokopališču veliko ljudi, tako domačinov, obiskovalcev in turistov in bi dostop do pitne vode prišel še kako prav.

Vrednost projekta: 4.000 €.

Območje: KS Hrušica

 1.  Postavitev klopi in košev za smeti v KS Hrušica

Opis projekta: Na Hrušici imamo veliko sprehajalnih površin, predvsem starejši prebivalci naše KS, pa ob teh površinah pogrešajo urejene klopi za krajši počitek.  Predlaga se namestitev novih klopi in košev za odpadke na različnih mestih po celotnem območju KS.  Predlagane lokacije:

 • Ob novem mostu čez reko Savo.
 • Ob stari cesti čez Kopavnik med Hrušico in bolnišnico.
 • Pri parkirišču za stari del Hrušice, nasproti objekta Hrušica 53.
 • Pri parkirišču za ferato Dobršnik.
 • Pri mostu čez avtocesto, ob križišču ceste na Malo Mežaklo in kolesarske poti proti Jesenicam.

Vrednost projekta: 5.000 €.

 1.  Ureditev prireditvenega centra na Hrušici

Opis projekta: Sam  ''center '' Hrušice ima zelo lepo urejena nogometno in hokejsko igrišče, otroška igrala, v centru Hrušice se nahaja sedež krajevne skupnosti, vrtec, pravkar pa je v fazi popolne obnove tudi stavba kulturnega doma. V letu 2022 je bila zamenjana asfaltna prevleka vozišča, postavljena je bila tudi planinska pot - ferata, ki je odlično obiskana. Za še lepši izgled vsega navedenega pa bi bilo nujno potebno urediti pešpoti v bližnji okolici, postaviti usmerjevalno tablo, ki bi obiskovalce ferate vodila na začetek le-te..

Vrednost projekta: 10.000 €.

 1.  Zamenjava stopnic med blokoma 71/c in 71/d

Opis projekta: Pot povezuje osrednji del Hrušice z avtobusno postajo na magistralni cest. Predlaga se ureditev stopnic, ki so stare več kot 30 let in so preparele ter nevarne za padce in poškodbe krajanov, ki pot vsakodnevno uporabljajo.

Vrednost projekta: 10.000 €.

Območje: KS Slovenski Javornik–Koroška Bela

 1.  Otroško igrišče Javornik

Opis projekta: Otroško igrišče na Slovenskem Javorniku je brez primernih igral. Na delu, kjer z izjemo konjička trenutno ni ničesar se predlaga postavitev igral (npr. dvojne gugalnice, hišice s toboganom, vrtiljaka..).

Vrednost projekta: 20.000 €.

 1.  Razsvetljava na avtobusnih postajah - Potoki

Opis projekta: Na Potokih sta dve avtobusni postaji, ki sta brez razsvetljave, kar ob dejstvu, da sta zunaj naselja, povzroča težave ponoči ali zgodaj zjutraj, zlasti v zimskem obdobju, ko so dnevi kratki. Predlaga se, da se na obeh postajah (na strehi) postavijo sončne celice, ki bodo zagotovile razsvetljavo, zlasti v hladnejših mesecih, ko so noči dolge, dnevi pa kratki. Razsvetljava bi vplivala na  večjo vidljivost in varnost udeležencev v prometu.

Vrednost projekta: 12.000 €.

 1.  Javna razsvetljava Javorniški Rovt

Opis projekta: S predlaganim projektov se zagotovi razsvetljava in postavi nadstrešek na avtobusni postaji  'Javorniški Rovt ''.

Vrednost projekta: 10.800 €.

 1.  TVD Partizan - postavitev pitnika ob otroškem igrišču

Opis projekta: Na edinem otroškem igrišču na Koroški Beli pogrešamo pitnik s pitno vodo, predvsem v poletnih dneh, ko je na igrišču polno otrok in bi osvežitev še kako prav prišla.

S projektom se predlaga postavitev pitnika na otroškem igrišču (poleg TVD Partizan), ki bo zagotavljal pitno vodo za domačine in  sprehajalce, ki zaidejo na Koroško Belo.

Vrednost projekta: 4.000 €.

Območje: KS Planina pod Golico

 1. Spletna kamera s pogledom na Golico

Opis projekta: Na stavbi KS Planina pod Golico se predlaga montaža spletne kamere s pripapadjočo inštalacijo.

Vrednost projekta: 3.000 €

 1.  Asfaltiranje odseka “STRMBRD”

Opis projekta: Odsek med hišnima številkama Planina pod Golico 66 in 67 ni asfaltiran. Ob vsakem nalivu odnese cesto, nato nastanejo luknje, ki jih je potrebno zasuti. Luknje po odseku nastanejo tudi zaradi vožnje vozil. Pozimi nastopi težava s pluženjem in  prebivalci so odrezani od sveta. Prav tako je otežen dostop  reševalnim oziroma gasilskim vozilom. Predlaga se ureditev tampona, utrditev in asfaltiranje ceste, ob cesti pa narediti mulno. Odsek je dolg približno 100 m.

Vrednost projekta: 20.000 €

Območje: KS Plavž

 1.  Osvetlitev stopnišča do cerkve

Opis projekta: Stopnice, ki vodijo od stavbe uprave Jeka do cerkve Sv. Lenarta na Jesenicah, so popolnoma neosvetljene in v večernih urah nevarne. Še posebej problematični so zimski meseci, ko je pot lahko poledenela in je že v popoldnaskih urah temna. Pot za obisk cerkve ali naselja Murova uporablja tudi starejša populacija zato je nujna osvetlitev stopnic in poti proti cerkvi. Predlaga se namestitev  2- 3 uličnih svetilk med hišnima številkama Titova 50 in 52.

Vrednost projekta: 4.000 €

 1.  Ureditev parkirišča

Opis projekta: Na območju Plavža kronično primankuje parkirnih prostorov. V preteklosti je že bil podan ta predlog s strani Krajevne skupnosti Plavž za pridobitev dodatnih parkirnih prostorov na južni strani stolpnice na Tavčarjevi 3b.  To je predel, kjer je zaradi goste pozidanosti  ''večna '' senca, ki onemogoča  preživetje zelenim površinam. 

Predlaga se, da se južna površina ob zgradbi Tavčarjeva 3b priključi že obstoječemu parkirnemu prostoru na zahodni strani. Teren je že očiščen dreves in ga  je potrebno izravnati  ter utrditi, prekriti s peskom in narediti povezavo z obstoječim parkiriščem ali urediti krožni enosmerni promet okoli stolpnice. Ureditev bi doprinesla h koristni uporabi tega dela površine.

Vrednost projekta: 20.000 €

 1.  Igrala za otroke na invalidskih vozičkih

Opis projekta: V zadnjih letih smo postavljali otroška igrala in pozabili na otroke na invalidskih vozičkih. Tem otrokom nismo omogočili otroške igre, zabave, veselja... Predlog se nanaša  se postavitev prilagojene gugalnice oz. vrtiljaka k  obstoječim igralom igrišča TIM na Plavžu. Postavi se igralo, ki omogoča uporabo vsem otrokom.  Naj predlog postane praksa, da se na igrišča v bodoče vključujejo tudi igrala za otroke na invalidskih vozičkih.

Vrednost projekta: 20.000 €

 1.  Ureditev okolice gasilskega doma na Plavžu C. maršala Tita 66

Opis projekta: Gasilsko društvo potrebuje primeren prostor za vadbo gasilskih veščin in izvedbo gasilskih vaj za otroke, za kar  bo potrebno urediti površine z asfaltiranjem in ureditvijo zgornjega ustroja okoli gasilskega doma. Na novo bi uredili tudi obstoječe balinišče, ki predstavlja poligon za druženje in prijetno rekreacijo članov društva. Projekt obsega ureditev balinišča in asfaltiranje dovoza.

Vrednost projekta: 10.000 €

 1. Razsvetljava C. Cirila Tavčarja 3A

Opis projekta: Na  območju od Tavčarjeve 3 a do vrtca  ni  javne razsvetljave. Pešpot dneveno uporablja veliko število krajanov, ki v zgodnjih jutranjih in večernih urah odhajajo, oziroma se vračajo iz službe. Otroci hodijo v/iz šole ali vrtca, na treninge ter druge dejavnosti. Pot  je v odsotnotsti dnevne svetlobe temačna, hoja po njej neugodna, oziroma nevarna za poškodbe (zvini, padci..). Predlaga se ureditev ulične razsvetljave, vsaj dveh luči.

Vrednost projekta: 3.000 €

Območje: KS Podmežakla

 1. Postavitev namiznoteniških miz in klopi v spominskem parku Podmežakla na Cesti 1. maja

Opis projekta: V spominskem parku Podmežakla na Cesti 1. maja  se predlaga postavitev miz za igranje namiznega tenisa (po potrebi tudi za druge namene) in nekaj klopi.

Vrednost projekta: 10.000 €

 1.  Ureditev dostopa do spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja z ureditvijo zahodne klančine

Opis projekta: Za boljšo dostopnost občanov in obiskovalcev  Spominskega parka Podmežakla na Cesti 1. maja se predlaga rekonstrukcija dostopne klančine do parka s severozahodne strani. Naklon obstoječe klančine je prestrm, na dnu je nedokončana oz. odsekana. Z rekonstrukcijo bo klančina imela zakonsko predpisan naklon za dostop z invalidskimi vozički, veliko lažji bo dostop tudi z otroškimi vozički, omogočen bo dostop tudi kolesarjem.

Vrednost projekta: 10.000 €

 1.  Radarska tabla hitrosti - Vi vozite

Opis projekta: Predlaga se  nakup in montaža radarske table  ''VI VOZITE '' v naselju Podmežakla, zaradi umirjanja hitrosti prometa skozi naselje. Postavljene elektronske table  ''VI VOZITE '' vozniku pritegnejo pozornost in ga hkrati opozorijo na prehitro vožnjo.

Vrednost projekta: 3.000 €

Območje: KS Sava

 1.  Nadstrešek na avtobusni postaji na Tomšičevi

Opis projekta: Na Tomšičevi živi veliko število ljudi, med njimi tudi mnogo starejših, ki so odvisni od javnega prevoza. Medtem ko čakajo na avtobus, so odvisni od vremenskih razmer, saj postaja nima nadstreška. V primeru dežja, sneženja, močnega sonca ali vetra so popolnoma nezavarovani. Predlaga se, da se na avtobusni postaji na Tomšičevi (smer Tomšičva - > Jesenice)  pri blokih oziroma pred nekdanjo trgovino postavi nadstrešek, ki bo zaščitil krajane, ko čakajo avtobus, zlasti v neugodnih vremenskih razmerah. Glede na naraščajoči trend ekstremnih vremenskih situacij bi nadstrešek in zagotavljal  pogoje za čakanje krajanov na javni prevoz.

Vrednost projekta: 14.000 €

 1.  Kolpern - osvetlitev, napis in klopce

Opis projekta: Večnamenski objekt Kolpern je lepo urejen objekt in velikokrat polno zaseden. Predlaga se postavitev napisa Kolpern na vzhodni fasadi objekta (postavitev napisa kot na zahodni fasadi objekta  ob vhodu v banketno dvorano) in osvetlitev obeh napisov na objektu ter postavitev klopce in koša za smeti na zelenici ob uvozu do objekta.

Vrednost projekta: 10.000 €

 1.  Postavitev pitnika v parku nasproti železniške postaje

Opis projekta: V parku ob avtobusnem postajališču nasproti železniške postaje se predlaga postavitev pitnika. Mesto bo tako prijaznejše do občanov in uporabnikov javnega prometa.

Vrednost projekta: 4.000 €

Prebrano 4021 krat Nazadnje urejano na ponedeljek, 28 avgust 2023 13:25

Oddajte komentar

Prepričajte se, da vnesete vse obvezne podatke, označene z zvezdico (*). HTML koda ni dovoljena.