Javne objave

Maj 2014 27

Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) ter tretjega odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije lastnica nepremičnin s parc. št. 26/13 in s parc. št. 26/14 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero, da bo s Francem Zavelcina, Cesta Ivana Cankarja 32, 4270 Jesenice sklenila Služnostno pogodbo za ustanovitev stvarne služnosti dostopa preko služečih nepremičnin s parc. št. 26/13 in 26/14  k.o. 2178 – Koroška Bela do gospodujočih nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnin s parc. št. 28/0 in 32/2 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

  OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Številka: 478-90/2013

Prebrano 1887 krat