Javne objave

Maj 2014 27

Namera o prodaji nepremičnine

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela, objavlja namero o prodaji nepremičnine (zemljišča) s parc. št. 26/16 k.o. 2178 – Koroška Bela.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

   OBČINA JESENICE

   ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

 

Številka: 478-89/2013

Prebrano 1732 krat Zadnja sprememba Torek, 27. Maj 2014, 12:15