Javne objave

Jun  2013 12

Namera o oddaji Kurirskega doma v najem

Občina Jesenice, kot lastnica Kurirskega doma, Javorniški Rovt 22a, Jesenice, v skladu s 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) objavlja namero, da bo v mesecu juliju 2013 oddala v najem Kurirski dom, Javorniški Rovt 22a, Jesenice. Občina Jesenice bo Kurirski dom oddala v najem z javnim zbiranjem ponudb.

Številka: 3528-14/2013

Občina Jesenice
Župan
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2348 krat Zadnja sprememba Sreda, 12. Junij 2013, 16:20