Javne objave

Sep  2012 25

Namera o oddaji v najem dela nepremičnine št. 429/31 k.o. Hrušica

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010 in spremembe) in 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O

Občina Jesenice, ki je po stanju Informacijskega sistema eZK Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, lastnica nepremičnine s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica, objavlja namero, da bo s KOVINAR-jem - GRADNJE ST, d.o.o., Spodnji Plavž 26, Jesenice, sklenila Pogodbo o oddaji v najem dela nepremičnine s parc. št. 429/31 k.o. 2172 - Hrušica in sicer za potrebe začasnega odlaganja gradbenih odpadkov z gradbišča gradnje Daljinske kolesarske povezave D2 MMP Rateče-MMP Obrežje, skozi občino Jesenice, pododsek 3.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 3140 krat Zadnja sprememba Torek, 25. September 2012, 15:03