Javne objave

Sep  2012 12

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu C.B. Kidriča 37c

Občina Jesenice, kot lastnica poslovnega prostora v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice, v skladu s 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011 in spr.) (v nadaljevanju Uredba), objavlja namero, da bo v mesecu novembru 2012 oddala v najem poslovni prostor v objektu Cesta Borisa Kidriča 37c, Jesenice. Za navedeno nepremičnino bo sklenjena neposredna pogodba.

Najemna pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 OBČINA JESENICE
 ŽUPAN
 TOMAŽ TOM MENCINGER

Prebrano 2943 krat