Javne objave

Avg 2012 17

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe s parc. št. 733/7 k.o. 2176

Številka: 478-72/2011

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 86/2010) in prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011) Občina Jesenice objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Jesenice, kot lastnica zemljišča s parc. št. 733/7 k.o. 2176-Blejska Dobrava, objavlja namero, da bo za navedeno nepremičnino sklenila Prodajno pogodbo, na podlagi katere bo nepremičnino odsvojila.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

OBČINA JESENICE

ŽUPAN

Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 3119 krat