Javne objave

Jul  2012 20

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za zemljišče s parc. št. 717/12

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/2011), Občina Jesenice  objavlja naslednjo

Namero

Občina Jesenice bo kot lastnica zemljišč s parc. št. 717/12 k.o. (2175) Jesenice s Kaltak Fadilom, Cesta železarjev 17, Jesenice sklenila prodajno pogodbo.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

ŽUPAN OBČINE JESENICE
Tomaž Tom Mencinger

Prebrano 2650 krat Zadnja sprememba Petek, 10. Avgust 2012, 13:18