Javne objave

Mar  2012 28

Namera o sklenitvi zakupne pogodbe za vrtove

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur list RS št. 86/2010) in 57. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. list RS št. 84/2007 in spremembe), župan Občine Jesenice objavlja naslednjo:
 

NAMERO

 

Krajevna skupnost Hrušica

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc.št. 252/4, 265/4, 273/1, 279/1,  317/2, 317/4, 322/2, 322/9, 323/9, 33/6, 333/1, 35/7, 35/12, 37/6 in 422/1 k.o. Hrušica. 

Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Hrušica in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Krajevna skupnost Cirila Tavčarja

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc. št. 519 in s parc. št. 522/9 k.o. Jesenice.

Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Cirila Tavčarja in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Krajevna skupnost Staneta Bokala

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc. št. 158/3, 166/1, 211/1, 182/1 k.o. Jesenice in na zemljišču s parc. št. 543/47 k.o. Podmežakla.

Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Staneta Bokala in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Krajevna skupnost Javornik-Koroška Bela

Občina Jesenice bo, na podlagi metode neposredne pogodbe, z zainteresiranimi občani, sklenila Zakupne pogodbe za vrtove, ki so urejeni na zemljiščih s parc.št. 1644, 1652,  1921, 1968, 1971, 1603/21, 1603/3, 1603/22, 1603/8, 1678/9, 1678/10, 1855, 1900/3, 1901/4, 1911/3, 2046/13, 2051/2, 2052/2, 2053/2, 2054/2, 2055/2, 2056/2, 2057/2, vse k.o. Jesenice in parc. št. 416/4, k.o. Koroška Bela.

Pogodbe se bodo sklepale na sedežu Krajevne skupnosti Slovenski Javornik-Koroška Bela in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

 

Krajevna skupnost Sava

Občina Jesenice bo na podlagi metode neposredne pogodbe z zainteresiranimi občani sklenila Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1410, k.o. Jesenice in Zakupno pogodbo za vrt, ki je urejen na zemljišču s parc. št. 1331/0, k.o. Jesenice.

Pogodba bo sklenjena na sedežu krajevne skupnosti Sava  in sicer po  preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Jesenice.

Tomaž Tom Mencinger
ŽUPAN

Prebrano 2712 krat Zadnja sprememba Četrtek, 29. Marec 2012, 12:40