Javne objave

Maj 2018 22

Dopolnilno dovoljenje o zapori ceste Izpostavljeno

Dovoljenje Komunalne direkcije Občine Jesenice št. 371-91/2018-2, z dne 25.04.2018, s katerim je bila podjetju Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj, dovoljena popolna zapora uvozov na občinski cesti JP 654091 »Cesta maršala Tita 82-84« in JP 654101 »Cesta maršala Tita 104-90« od 25.4.2018 do 15.7.2018, popolna zapora uvoza občinske ceste št. LC 152181 »Ul. St. Bokala« in LC 152101 »C.C. Tavčarja « 23.6.2018 - 24.6.2018 in 30.6.2018 - 1.7.2018, in uvozov vseh naštetih cest v dneh 7.7.2018 • 8.7.2018 in 14.7.2018 - 15.7.2018, vse v času med 00.00 in 24.00 uro iz regionalne ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik, v skladu s priloženim elaboratom začasne prometne ureditve št. BA-101.1/18, ki ga je izdelal GISprom - Beno Arh s.p., Nazorjeva ulica 6a, 1370 Logatec, za potrebe rekonstrukcije ceste R2 452/0368 Hrušica - Javornik in priključkov občinskih cest, se v izreku dopolni tako, da se v dneh 23.06.2018 - 24.06.2018 in 30.06.2018 - 1.7.2018 dovoli obvoz po Cesti Cirila Tavčarja LC 152101 in Ulici Staneta Bokala LC 152181. Obvoz se dovoli tudi po občinski cesti LC 152171 - Cesta Franceta Prešerna, v dneh 7.7.2018 - 8.7.2018 in 14.7.2018 - 15.7.2018.

Prebrano 179 krat