Župan občine Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice je pred kratkim odprla novi Urgentni center, ki je tako tudi že začel sprejemati paciente. Urgentni center je ogromna pridobitev ne le za samo bolnišnico, temveč tudi za občino in celotno gorenjsko regijo, z njo pa jeseniška bolnišnica postaja regijska bolnišnica z najsodobnejšo opremo in prostori. Prepričan sem, da lahko zaradi nove pridobitve, predvsem pa zaradi dejstva, da jeseniška bolnišnica slovi po odlični oskrbi ter strokovnem in prijaznem osebju, Splošno bolnišnico Jesenice brez pretiravanja uvrstimo med najboljše bolnišnice v državi, kar mi je kot županu in Jeseničanu v velik ponos.

V preteklih dneh se je končala izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnova vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, kar tako za tamkajšnjo krajevno skupnost kot za celotno občino predstavlja veliko pridobitev, saj smo uspeli komunalno urediti še en pomemben del naše občine. Hkrati se nadaljuje tudi izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež, ki naj bi se izvajala predvidoma do aprila 2016, prejeli pa smo tudi že gradbeno dovoljenje za izgradnjo obvoznice Lipce, kar pomeni, da bomo že v januarju objavili javni razpis za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko začela tudi izgradnja.

V soboto so se končali 28. Čufarjevi dnevi, ki so tudi tokrat ponudili izredno dober program s kakovostnimi gledališkimi predstavami. Festival ljubiteljskih gledališč, ki nosi ime po Jeseničanu Tonetu Čufarju, je v slovenskem prostoru zelo cenjen in zato ljubiteljska gledališča vsako leto nanj prijavijo veliko število gledaliških predstav. Še posebej veseli dejstvo, da je bila dvorana Gledališča Toneta Čufarja vsak dan festivala popolnoma polna, kar prav tako kaže na kakovost festivala oziroma predstav, ki jih ponuja. Čufarjevi dnevi so eden izmed tradicionalnih jeseniških kulturnih dogodkov, ki pomembno zaznamujejo naše mesto, zato se organizatorjem za njihov vsakoletni trud zahvaljujem in jim čestitam za že 28. uspešno izvedbo festivala.

V zadnjem času lahko v medijih zasledimo ogromno poročanja o begunski oziroma migrantski krizi, s katero se trenutno sooča Slovenija. Na krizo nismo imuni niti na Jesenicah, kar je, glede na našo obmejno lokacijo, razumljivo. Preko Jesenic je bilo v zadnjih štirinajstih dneh z vlaki prepeljanih že več tisoč evidentiranih beguncev oziroma migrantov, vendar pa njihov prevoz poteka v organiziranem spremstvu policije ter z vednostjo in odobritvijo avstrijskih varnostnih organov o njihovem sprejetju. Prišlo je tudi do nekaj poskusov samostojnega prečkanja meje preko predora Karavanke, vendar pa so bili ti posamezniki oziroma skupine le-teh napoteni nazaj v nastanitvene centre.

V začetku meseca je bila po trimesečnem odmoru sklicana 8. redna seja Občinskega sveta. Dnevni red seje je bil iz tega razloga precej obsežen, med ključnimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, so bili Statut občine Jesenice, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče, svetniki pa so se seznanili tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice ter potrdili prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice. Na naslednji seji nas čaka že prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016, zato poteka že tudi intenzivna priprava le-tega. Žal ugotavljamo, da je proračun vsako leto težje sestaviti, saj je zakonskih obvez vedno več, močno se povečuje tekoča poraba, hkrati pa investicijskega potenciala praktično ni več. Vseeno upamo, da bomo uspeli sestaviti in predlagati takšen proračun, da bomo z njim lahko zadovoljni vsi – tako občinska uprava, ki ga izvršuje, svetniki in tudi sami občani, za katere se denar tako ali drugače v končni fazi namenja.

V preteklem tednu je bil opravljen tehnični pregled za Centralno čistilno napravo Jesenice. Na podlagi pregleda bo treba odpraviti še nekaj pomanjkljivosti, kar je pri sami velikosti projekta popolnoma razumljivo, vendar pa računamo, da bodo te odpravljene v roku enega meseca in bo tako lahko izdana tudi odločba o poskusnem obratovanju. Slovesno otvoritev Centralne čistilne naprave, skupaj s kanalizacijo na območju Podmežakla, načrtujemo v prvi polovici novembra. 

V tednu od 7. do 13. septembra po celotni Evropi obeležujemo Evropski teden športa. Gre za novo pobudo Evropske komisije za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropi, pri kateri sodelujeta tudi Športna zveza Jesenice in Zavod za šport Jesenice. V tem tednu sta zato pripravila različne športne aktivnosti, kot so rekreacijsko drsanje, igranje namiznega tenisa in kegljanje, ki se jih lahko udeleži vsak interesent. Evropski teden športa je namenjen spodbujanju udeležbe v športu in telesni dejavnosti ter ozaveščanju o njunih koristih. Namenjen je vsakomur, ne glede na starost, izobrazbo ali telesno pripravljenost, zato vabim vse občane, da se (ne le v omenjenem tednu, temveč na splošno) tudi sami vključijo v športne aktivnosti po svojem okusu in tako tudi na ta način poskrbijo za svoje zdravje. 

Ob začetku novega šolskega leta župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci vsem učencem, dijakom, staršem in učiteljem želi prijeten prvi šolski dan ter uspešno, zvedavo in delovno šolsko leto.
Za vse učence in dijake, še posebej pa za prvošolce, je prvi šolski dan pomemben mejnik v njihovem življenju, zato jim želimo, da bi jim ostal v čim lepšem spominu.

Bliža se 1. september, prvi šolski dan, ko je še posebej velika pozornost namenjena varni poti otrok v šolo. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Jesenice (SPV) že vrsto let prvi šolski teden skrbi, da predvsem mlajši otroci varno pridejo v šolo, in tako bo tudi letos. Skupaj s Policijsko postajo Jesenice, medobčinskim inšpektoratom in redarstvom ter lokalnimi prostovoljnimi gasilskimi društvi bodo v bližini osnovnih šol skrbeli, da se bo promet okoli šol odvijal nemoteno in varno. Ob tem tudi sam pozivam voznike, naj bodo v teh dneh še posebej previdni in strpni, da bodo otroci lahko pravočasno, predvsem pa varno sedli v šolske klopi.

Občina Jesenice je pretekli mesec pristopila k podpisu sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki bo občanom omogočil odpis dolgov z naslova plačila vrtca ali šolske prehrane v osnovnih šolah. Občani Jesenic bodo tako lahko od 3. 8. do 31. 10. vlagali vloge za odpust dolgov na Vrtec Jesenice ali na jeseniške osnovne šole (Občina sama vlog ne sprejema). Ukrepu sta se z Gorenjske pridružili tudi podjetji JEKO-IN d.o.o. in Elektro Gorenjska. Več informacij o pogojih, o samem ukrepu ter o podjetjih, ki so se pridružila ukrepu, si občani lahko preberejo na spletnem mestu www.paketpomoci.si. Zavedamo se, da je ljudi v socialni stiski vedno več, zato upamo, da bo lahko ukrep, čeprav gre najbrž le za kapljo v morju, pomagal čim večjemu številu občanov, ki takšno pomoč potrebujejo.