Župan občine Jesenice

Minuli vikend je minil v znamenju dneva žena in promocijske akcije "Razvajaj se v mestu". Poleg posebnih ponudb nekaterih jeseniških javnih zavodov, podjetij in obrtnikov, ki so se odločili sodelovati v akciji, so se občani lahko udeležili tudi dveh posebnih dogodkov, tj. zabavno-plesnega večera v OŠ Toneta Čufarja Jesenice in slovensko-dalmatinskega večera v Gledališču Toneta Čufarja. Oba večera sta bila izredno dobro organizirana in verjamem, da so to opazili tudi sami obiskovalci. Akcija »Razvajaj se v mestu« je sicer skupni dogodek osmih občin, združenih z namenom spodbuditve drobnega gospodarstva v mestnih jedrih. Glavno izhodišče povezovanja občin je k razvoju spodbuditi drobno gospodarstvo v mestnih jedrih in posledično v samih mestnih jedrih doseči partnersko povezovanje s krajem neposredno povezanih ponudnikov, oblikovanje, promocijo in trženje skupnih konkurenčnih paketov, ki obogatijo tako ponudbo posamezne organizacije kot samega kraja. Promocijsko akcijo tako ocenjujem kot zelo uspešno, prepričan pa sem, da jo bomo naslednje leto še nadgradili in tako občanom in še posebej občankam ponudili še bolj atraktivno vsebino. 
Ob dnevu žena je Občina Jesenice za občanke pripravila posebno promocijsko akcijo, imenovano »Razvajaj se v mestu«, v kateri sodelujejo tudi nekateri jeseniški javni zavodi, podjetja, obrtniki in druge organizacije. V soboto in nedeljo se bodo tako lahko občanke razvajale z njihovimi različnimi ponudbami, med katerimi, sem prepričan, bo vsaka našla nekaj zase. Občina to promocijsko akcijo, pri kateri sicer sodeluje še sedem drugih slovenskih mest, pripravlja že drugo leto, glede na sam odziv v preteklem letu pa sem prepričan, da bo tudi letos med občankami dobro sprejeta. Seveda pa vsem predstavnicam nežnejšega spola ob njihovem dnevu iskreno čestitam in jim želim, naj ga preživijo čim lepše.

Hitro se bližamo mesecu marcu, ko občina Jesenice praznuje svoj praznik. Proslava bo, kot običajno, na dan občinskega praznika, 20. marca, v dvorani Gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Hkrati bo od 19. do 22. marca organiziran tudi tradicionalni Jožefov sejem, ki bo tudi letos na Stari Savi. Na tej lokaciji poteka že nekaj let, pri čemer je velika prednost tudi neposredna bližina večjega števila parkirnih mest, k še bolj enostavnemu dostopu pa bo pripomogla tudi prečna povezava od TVD Partizana Jesenice do območja Hrenovice, ki bo po zagotovilih investitorja zgrajena do začetka septembra.

Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj aktualnih informacij. Pomembna informacija je zagotovo ta, da se eden največjih projektov na komunalnem področju, gradnja kanalizacije Podmežakla, zaključuje, kanalizacija je v celoti zgrajena, v letošnjem letu bodo uredili le še pločnike. Občina Jesenice je
pred tedni prejela uporabno dovoljenje za primarni vod, pred dnevi pa tudi za sekundarni vod kanalizacije.

"Po prejemu vseh potrebnih dovoljenj bomo začeli s priključitvijo individualnih objektov na kanalizacijo, preko katere se bo fekalna in odpadna voda dovajala do centralne čistilne naprave na Slovenskem Javorniku, ki je trenutno še v izgradnji. S tem bomo znatno razbremenili tudi reko Savo, ki bo tako območje Jesenic zapustila bistveno bolj čista kot doslej,"

Ob koncu leta je bil objavljen javni razpis za prosto delovno mesto direktorja družbe JEKO-IN d.o.o., Jesenice, saj se sedanjemu direktorju izteka mandat. Za potek postopka je zadolžena razpisna komisija, sestavljena iz 3 predstavnikov Občine Jesenice in 2 predstavnikov Občine Žirovnica. Občini sta namreč lastnici podjetja, župana pa sestavljava Svet ustanoviteljev, ki v končni fazi potrdi s strani razpisne komisije izbranega kandidata za direktorja. Na razpis se je prijavilo 12 kandidatov, odločitev o izbranem kandidatu pa bo znana v kratkem. Postopek izbora s strani razpisne komisije sicer še ni popolnoma končan, si pa vsekakor želim dobrega direktorja, ki bo deloval v javnem interesu in v dobro občanov in občank Jesenic in Žirovnice.

Radio Triglav je v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s slavnostno akademijo obeležil 50­-letnico delovanja.

"Radio Triglav je lokalni medij, ki tako že petdeset let skrbi za obveščanje občanov o dogodkih tako iz naše kot s sosednjih občin, zato vodstvu radia za dobro delo čestitam in jim želim uspešno delovanje tudi naprej,"

je ob tem dejal župan Tomaž Tom Mencinger.

Potem ko so na decembrski seji občinskega sveta občinski svetniki potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, naj bi še ta mesec vendarle nadaljevali gradnjo blokov in komunalne infrastrukture v Hrenovici.

V januarju naj bi končno prišlo do nadaljevanja investicije na območju Hrenovice. Na decembrski seji občinskega sveta so svetniki in svetnice namreč potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, katere predmet je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hrenovice, ki vključuje izgradnjo večstanovanjskih objektov, dovozne poti in nadhoda ter pridobitev njihovega uporabnega dovoljenja. Po besedah predstavnikov investitorja, tj. podjetje Anepremičnine d.o.o., je za začetek investicije, do katerega naj bi prišlo še v tem mesecu, vse pripravljeno, po njihovih izračunih pa naj bi jo zaključili do septembra 2015, ko naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje. Informacije smo na Občini izredno veseli, saj se, glede na zagotovitve investitorja, končno bliža tisto, česar smo si močno želeli, tj. končna ureditev območja, ki je bil dolga leta neurejen in neuporaben. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bodo postali funkcionalni tudi štirje stanovanjski bloki, pri čemer investitor zagotavlja, da bodo stanovanja na trgu ponujena na mladim prijazen način, ter prečna povezava od TVD Partizana preko bohinjske proge do območja Hrenovice, ki bo tako ta del in Staro Savo povezal s preostalimi Jesenicami tako, da bo dostop do nekaterih pomembnejših objektov (npr. gimnazija, vrtec, knjižnica itd.) za občane še bolj preprost.

"Pred nekaj dnevi smo zapluli v novo leto, ki smo ga na Jesenicah, tako kot običajno, pričakali v družbi veselih ljudi, glasbe in dobre volje. Silvestrovanje je letos prvič potekalo v dvorani Podmežakla, in sicer pod okriljem Zavoda za šport kot glavnega organizatorja, udeležilo pa se ga je približno 400 ljudi. Odločitev za letošnjo lokacijo se je zaradi nizkih vremenskih temperatur izkazala še za toliko bolj pravo, hkrati pa se lahko tudi dvorana pohvali s še enim uspešnim glasbenim dogodkom več. Kljub temu, da se je leto šele začelo, pa že zdaj razmišljamo, kje in kako bo silvestrovanje potekalo drugo leto, pri čemer bomo skušali poskrbeti, da bo prireditev še bolj zanimiva in obiskana."

Prihodnji teden bodo na nadaljevanju druge redne seje jeseniški občinski svetniki nadaljevali obravnavo proračuna za leto 2015.

"Na drugi redni seji občinskega sveta je bila splošna razprava o predlogu proračuna prekinjena. Sprejet je bil sklep, da se splošna obravnava o predlogu nadaljuje na decembrski seji. Po seji občinskega sveta je bil sklican usklajevalni sestanek s predstavniki političnih strank in nosilci list, ki so zastopani v občinskem svetu. Dogovorjeno je bilo, da se na decembrski seji nadaljuje prva obravnava predloga proračuna, saj je le-ta skladen s trenutno veljavno zakonodajo, vključuje zakonske obveznosti, ki jih je dolžna financirati občina, in že prevzete obveznosti ter v preostalem delu predstavlja osnovo za razpravo in uskladitev prioritetnih nalog občine za naslednje leto v okviru finančnih zmožnosti,"

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je na novembrski seji občinskega sveta predstavil nekaj aktualnih informacij. Glede na to, da se bližajo praznični decembrski dnevi, je povedal, da med 19. in 21. decembrom na Jesenicah načrtujejo sklop prireditev, ki bodo potekale pod okriljem projekta Zabavaj se v mestu. Občina Jesenice namreč že nekaj let v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 izvaja čezmejni projekt Mestni impulzi, zdaj pa se projekt zaključuje. Na Čufarjevem trgu in na Stari Savi se bo zvrstilo več dogodkov, tudi zabavnih; tako bo na Stari Savi nastopila skupina The Stroj, na Čufarjevem trgu pa Mambo Kings. Župan se nadeja, da bodo na ta način popestrili dogajanje v mestu za vse generacije.