Župan občine Jesenice

Radio Triglav je v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice s slavnostno akademijo obeležil 50­-letnico delovanja.

"Radio Triglav je lokalni medij, ki tako že petdeset let skrbi za obveščanje občanov o dogodkih tako iz naše kot s sosednjih občin, zato vodstvu radia za dobro delo čestitam in jim želim uspešno delovanje tudi naprej,"

je ob tem dejal župan Tomaž Tom Mencinger.

Potem ko so na decembrski seji občinskega sveta občinski svetniki potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, naj bi še ta mesec vendarle nadaljevali gradnjo blokov in komunalne infrastrukture v Hrenovici.

V januarju naj bi končno prišlo do nadaljevanja investicije na območju Hrenovice. Na decembrski seji občinskega sveta so svetniki in svetnice namreč potrdili podaljšanje urbanistične pogodbe, katere predmet je izgradnja komunalne infrastrukture na območju Hrenovice, ki vključuje izgradnjo večstanovanjskih objektov, dovozne poti in nadhoda ter pridobitev njihovega uporabnega dovoljenja. Po besedah predstavnikov investitorja, tj. podjetje Anepremičnine d.o.o., je za začetek investicije, do katerega naj bi prišlo še v tem mesecu, vse pripravljeno, po njihovih izračunih pa naj bi jo zaključili do septembra 2015, ko naj bi pridobili tudi uporabno dovoljenje. Informacije smo na Občini izredno veseli, saj se, glede na zagotovitve investitorja, končno bliža tisto, česar smo si močno želeli, tj. končna ureditev območja, ki je bil dolga leta neurejen in neuporaben. S pridobitvijo uporabnega dovoljenja bodo postali funkcionalni tudi štirje stanovanjski bloki, pri čemer investitor zagotavlja, da bodo stanovanja na trgu ponujena na mladim prijazen način, ter prečna povezava od TVD Partizana preko bohinjske proge do območja Hrenovice, ki bo tako ta del in Staro Savo povezal s preostalimi Jesenicami tako, da bo dostop do nekaterih pomembnejših objektov (npr. gimnazija, vrtec, knjižnica itd.) za občane še bolj preprost.

"Pred nekaj dnevi smo zapluli v novo leto, ki smo ga na Jesenicah, tako kot običajno, pričakali v družbi veselih ljudi, glasbe in dobre volje. Silvestrovanje je letos prvič potekalo v dvorani Podmežakla, in sicer pod okriljem Zavoda za šport kot glavnega organizatorja, udeležilo pa se ga je približno 400 ljudi. Odločitev za letošnjo lokacijo se je zaradi nizkih vremenskih temperatur izkazala še za toliko bolj pravo, hkrati pa se lahko tudi dvorana pohvali s še enim uspešnim glasbenim dogodkom več. Kljub temu, da se je leto šele začelo, pa že zdaj razmišljamo, kje in kako bo silvestrovanje potekalo drugo leto, pri čemer bomo skušali poskrbeti, da bo prireditev še bolj zanimiva in obiskana."

Prihodnji teden bodo na nadaljevanju druge redne seje jeseniški občinski svetniki nadaljevali obravnavo proračuna za leto 2015.

"Na drugi redni seji občinskega sveta je bila splošna razprava o predlogu proračuna prekinjena. Sprejet je bil sklep, da se splošna obravnava o predlogu nadaljuje na decembrski seji. Po seji občinskega sveta je bil sklican usklajevalni sestanek s predstavniki političnih strank in nosilci list, ki so zastopani v občinskem svetu. Dogovorjeno je bilo, da se na decembrski seji nadaljuje prva obravnava predloga proračuna, saj je le-ta skladen s trenutno veljavno zakonodajo, vključuje zakonske obveznosti, ki jih je dolžna financirati občina, in že prevzete obveznosti ter v preostalem delu predstavlja osnovo za razpravo in uskladitev prioritetnih nalog občine za naslednje leto v okviru finančnih zmožnosti,"

Župan občine Jesenice Tomaž Tom Mencinger je na novembrski seji občinskega sveta predstavil nekaj aktualnih informacij. Glede na to, da se bližajo praznični decembrski dnevi, je povedal, da med 19. in 21. decembrom na Jesenicah načrtujejo sklop prireditev, ki bodo potekale pod okriljem projekta Zabavaj se v mestu. Občina Jesenice namreč že nekaj let v okviru operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013 izvaja čezmejni projekt Mestni impulzi, zdaj pa se projekt zaključuje. Na Čufarjevem trgu in na Stari Savi se bo zvrstilo več dogodkov, tudi zabavnih; tako bo na Stari Savi nastopila skupina The Stroj, na Čufarjevem trgu pa Mambo Kings. Župan se nadeja, da bodo na ta način popestrili dogajanje v mestu za vse generacije.

Sinoči so se jeseniški občinski svetniki sestali na drugi redni seji, po ustanovni seji prvi, na kateri so obravnavali vsebinske točke. Že pred sejo so zasedali tudi odbori in komisije občinskega sveta.

"Razprave je bilo kar precej, kar je na začetku mandata razumljivo, veseli pa me, da je bila razprava plodna in tehtna. Vsi se namreč zavedamo, da delamo v dobro občine in njenih občanov, zato je v taki luči potrebno tudi razpravljati in sprejemati odločitve. Sveže oči zadeve vidijo drugače, zato je dobro, da se stvari razjasnijo in lahko skupaj sprejmemo tudi kakšno boljšo odločitev oziroma rešitev,"

Prejšnji teden je Splošna bolnišnica Jesenice pripravila slovesnost ob položitvitemeljnega kamna za nov Urgentni center Jesenice.

"Ta center bo pomembna pridobitev za vse paciente tako z bližnje kot daljne okolice, poleg centra pa se lahko pohvalijo tudi s pred kratkim odprtim prenovljenim porodnim blokom. Splošna bolnišnica Jesenice bo po zaključku izgradnje urgentnega centra tako zagotovo spadala med ene najsodobnejših bolnišnic v državi, za njihov trud in odlično delo pa si zagotovo pohvale zaslužijo vsi zaposleni,"

Prejšnji teden so župani, katerih občine so vključene v projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 1. sklop« (projekt GORKI), predstavili potek samega projekta.

''V Občini Jesenice znotraj projekta GORKI izvajamo dve investiciji, in sicer Izgradnja kanalizacije ter nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave (CČN) v občini Jesenice ter Izgradnja kanalizacijskega sistema na območju Podmežakle, vrednost celotnega projekta pa se giblje okoli 8,5 milijona evrov. Pri izvajanju CČN Jesenice sicer prihaja do terminskega zamika zaradi varovanja gradbene jame in potrebnega zniževanja podtalnice (zaradi tega zamika bo prišlo do krajšega poskusnega obratovanja), izgradnja kanalizacije Podmežakla pa je praktično pri koncu. Rok za dokončanje celotnega projekta GORKI je konec leta 2015. V zadnji številki Jeseniških novic je objavljena tudi informacija o komunalnem prispevku za območje Podmežakle in primer izračuna le-tega, kar je zelo koristno branje za krajane tega območja'',

»Dolgo časa sem bil v dilemi, ali naj se ponovno odločim za kandidaturo. Glede na zastavljene projekte, ki jih je treba dokončati, sem se na koncu odločil, da grem na volitve še tretjič. Kandidiral bom pod okriljem stranke Socialni demokrati, ki ji pripadam že ves čas,«

pravi župan Tomaž Tom Mencinger.

V pogovoru je predstavil opravljeno delo v tem mandatu in spregovoril tudi o bodočih projektih.

"V preteklih dneh smo bili na Občini obveščeni o zaključku obnove in rekonstrukcije mostu v Trebežu. Ob tem je treba povedati, da dejansko ni znano, v čigavi lasti je most. Občina je že leta 2010 ugotavljala stanje lastništva mostu in dostopa do večstanovanjskega objekta ob njem, na podlagi česar je bilo ugotovljeno, da dostop do objekta, skupaj z mostom, ni kategorizirana cesta in tamkajšnja zemljišča niso v lasti Občine Jesenice. Obnove mostu tako ni bilo možno izvesti na podlagi določil Zakona o cestah kot investicijska vzdrževalna dela, temveč bi morala biti obnova podvržena določilom zakonodaje s področja graditve objektov,"

je povedal župan Tomaž Tom Mencinger.