Župan občine Jesenice

S sodelavci smo pred dnevi v sklopu obiskov gospodarskih družb obiskali naše največje podjetje, tj. Acroni d.o.o., kjer so nam predstavili svojo dejavnost in določene načrte za bližnjo prihodnost. Acroni trenutno zaposluje okrog 1.200 ljudi, v bližnji prihodnosti pa se pričakuje postopna upokojitev okrog 300 oseb, kar predstavlja neko priložnost za mlajše generacije, ki bodo tako dobile priložnost za službo. Trenutno družba razpisuje tudi 50 prostih delovnih mest za metalurge. Družba Acroni sicer posluje odlično, vseskozi tudi širijo svojo proizvodnjo in trge, že pred leti pa je bil rešen tudi problem odlaganja črne žlindre, ki se zdaj predelana vrača nazaj v proizvodnjo in tako ne povzroča več takšnega onesnaževanja kot včasih.

Od občanov v zadnjem času prejemamo veliko vprašanj v zvezi z novih nadhodom na območju Hrenovice, zato smo o najnovejših informacijah v zvezi s potekom investicije prejšnji teden povprašali predstavnika investitorja, podjetja Anepremičnine. Na podlagi informacij, ki nam jih je podal, z veseljem lahko sporočim, da bo nadhod odprt predvidoma do konca naslednjega meseca, ko naj bi pridobil tudi uporabno dovoljenje. Kot smo že večkrat pojasnili, bo nadhod prilagojen tudi invalidom in otroškim vozičkom, saj je na eni strani vgrajena dvižna ploščad, na drugi pa dvigalo, ki pa bosta v uporabi po prejemu uporabnega dovoljenja. Nadhod bo zelo koristna pridobitev s pomembno povezovalno funkcijo – centralni del Jesenic bo namreč povezoval s Hrenovico in Staro Savo –, hkrati pa bo olajšal tudi dostop do stanovanj v Gorenjskem sončku, ki so prav tako tik pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Pretekli četrtek je v dvorani Kolpern na Stari Savi potekala javna obravnava noveliranega dokumenta Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011–2025. Dogodka se je sicer udeležilo le okrog 20 predstavnikov javnosti, kar me rahlo preseneča, saj gre za enega temeljnih dokumentov naše občine in bi bila tudi v tej fazi sprejemanja dokumenta zelo dobrodošla večja zainteresiranost samih občanov in s tem njihovo sodelovanje. V vsakem primeru pa smo zelo hvaležni za vse prejete pripombe in predloge, do katerih se bomo v kratkem tudi opredelili. Končna obravnava dokumenta in njegov sprejem na seji Občinskega sveta občine Jesenice sta predvidena konec naslednjega meseca.

Spoštovani občani in občanke,

ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, vam iskreno čestitam.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

Pretekli teden je bila Dnevnikova izvidnica, priloga časopisa Dnevnik, namenjena našim Jesenicam. Bistvo priloge je, da v določene občine pošljejo dva tujca, ki v občini preživita konec tedna, nato pa občino »ocenita« na podlagi svoje izkušnje. Kljub temu, da ocena naše občine ni idealna, pa vidim v tem prispevku velik plus, saj tudi prek oči tujcev, ki sta našo občino obiskala prvič, vidimo, kje so naši neizkoriščeni potenciali in kaj moramo spremeniti, če želimo v občino privabiti več turistov in ustvariti pozitivno turistično izkušnjo. Največji »minus«, naveden v prispevku, je bil predvsem neustrezen odpiralni čas muzejskih objektov in Turistično-informacijskega centra, zato v kratkem načrtujemo spremembo tudi na tem področju. Največji izpostavljen »plus«, na katerega sem tudi sam zelo ponosen, pa je prijaznost vseh domačinov. Slednje potrjuje dejstvo, ki ga prebivalci Jesenic od nekdaj poznamo, in sicer da na Jesenicah živijo prijazni, srčni ljudje, ki vsakega prišleka sprejmejo z odprtimi rokami.

Mladinski svet Jesenice je na Občino Jesenice pred kratkim naslovil pobudo, da bi letos FeSteelVal, dogodek, ki ga bodo letos organizirali že tretje leto po vrsti, razširili s projektom stenskih poslikav. Danes je na to temo v Kabinetu župana potekal sestanek, kjer so predstavniki Mladinskega sveta Jesenice idejo predstavili podrobneje in se s predstavniki Občine Jesenice dogovorili, na kakšen način bi jo lahko najlažje izpeljali. Občina Jesenice idejo vsekakor podpira, saj bodo na ta način lahko polepšane določene lokacije oziroma objekti v občinski lasti, ki bodo tako dobili novo, lepšo podobo, obenem pa je potrebno pohvaliti tudi angažiranost predstavnikov Mladinskega sveta Jesenice, ki z dobrimi idejami FeSteelVal vsako leto nadgrajujejo.

Župan Tomaž Tom Mencinger je izrazil zadovoljstvo ob napovedi vodstva družbe Acroni, da bodo v letošnjem letu na novo zaposlili petdeset ljudi, zlasti metalurgov.

 Veseli me, da se podjetje razvija in širi dejavnosti.  Občina Jesenice pa skuša po svojih močeh ustvariti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj podjetij v občini,

je povedal župan.

Spodbudno je tudi, da Acroni podeljuje štipendije dijakom in študentom in da tehnični poklici, zlasti metalurški, znova pridobivajo veljavo, kot so jo nekoč že imeli.

Nujna medicinska pomoč se je iz Zdravstvenega doma Jesenice že preselila v prostore novega Urgentnega centra Jesenice. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja za občane Jesenic to pomeni, da bodo nujno medicinsko pomoč odslej morali poiskati v urgentnem centru Splošne bolnišnice Jesenice in ne več v zdravstvenem domu. Stavba zdravstvenega doma bo ponoči, ob vikendih in praznikih zaprta.

Župan je izrazil zadovoljstvo, da se število porodov v jeseniški bolnišnici povečuje, kar je dokaz dobrega dela tamkajšnjega osebja. „Znali so prisluhniti porodnicam in njihovim željam in potrebam, tako da k njim prihajajo rodit ženske ne le z Jesenic, ampak tudi s širšega območja Gorenjske in tudi iz drugih delov Slovenije. Prijaznost osebja, strokovnost in na splošno dobro klima v bolnišnici zagotovo pripomorejo, da se dober glas o bolnišnici širi,“ je dejal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj aktualnih informacij. Povedal je, da je projekt GORKI, v sklopu katerega so nadgradili Centralno čistilno napravo Jesenice in zgradili kanalizacijo v Podmežakli, tudi v finančnem smislu zaključen. Skupaj s spremljajočo investicijo v ureditev druge potrebne infrastrukture je bil vreden okrog deset milijonov evrov, od tega je Občina Jesenice prispevala 3,5 milijona iz občinskega proračuna. Projekt GORKI je bil sicer v pretežni meri sofinanciran iz evropskih sredstev, pri čemer je župan povedal, da so tudi za opravljena dodatna dela na čistilni napravi, ki so povišala stroške investicije, uspeli zagotoviti pokritje s strani sofinanciranja. Centralna čistilna naprava je v fazi poskusnega obratovanja.

Dec  2015 24

Spoštovane občanke in občani,

leto 2015 se poslavlja in zopet je pred vrati novo leto, ki prinaša tudi nove želje, cilje in priložnosti. Občini Jesenice je kljub težkemu položaju, s katerim se občine v tem času srečujejo, uspelo uresničiti veliko ciljev v dobro svojih občanov, obljubljamo pa, da bo tudi v prihodnjem letu najpomembnejše vodilo našega dela dobrobit občanov in s tem celotne občine. Vam pa želimo, da bi v leto 2016 vstopili odločno in pogumno ter da bi uspešno kljubovali vsem oviram, ki nam jih tako ali drugače naloži življenje.

Prijetne božične praznike ter srečno, uspešno in zdravo leto 2016!

Župan Tomaž Tom Mencinger
s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar,
občinskimi svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti in uslužbenci Občine Jesenice