Župan občine Jesenice

Župan Tomaž Tom Mencinger je izrazil zadovoljstvo ob napovedi vodstva družbe Acroni, da bodo v letošnjem letu na novo zaposlili petdeset ljudi, zlasti metalurgov.

 Veseli me, da se podjetje razvija in širi dejavnosti.  Občina Jesenice pa skuša po svojih močeh ustvariti pogoje za uspešno poslovanje in razvoj podjetij v občini,

je povedal župan.

Spodbudno je tudi, da Acroni podeljuje štipendije dijakom in študentom in da tehnični poklici, zlasti metalurški, znova pridobivajo veljavo, kot so jo nekoč že imeli.

Nujna medicinska pomoč se je iz Zdravstvenega doma Jesenice že preselila v prostore novega Urgentnega centra Jesenice. Po besedah župana Tomaža Toma Mencingerja za občane Jesenic to pomeni, da bodo nujno medicinsko pomoč odslej morali poiskati v urgentnem centru Splošne bolnišnice Jesenice in ne več v zdravstvenem domu. Stavba zdravstvenega doma bo ponoči, ob vikendih in praznikih zaprta.

Župan je izrazil zadovoljstvo, da se število porodov v jeseniški bolnišnici povečuje, kar je dokaz dobrega dela tamkajšnjega osebja. „Znali so prisluhniti porodnicam in njihovim željam in potrebam, tako da k njim prihajajo rodit ženske ne le z Jesenic, ampak tudi s širšega območja Gorenjske in tudi iz drugih delov Slovenije. Prijaznost osebja, strokovnost in na splošno dobro klima v bolnišnici zagotovo pripomorejo, da se dober glas o bolnišnici širi,“ je dejal župan.

Župan Tomaž Tom Mencinger je predstavil nekaj aktualnih informacij. Povedal je, da je projekt GORKI, v sklopu katerega so nadgradili Centralno čistilno napravo Jesenice in zgradili kanalizacijo v Podmežakli, tudi v finančnem smislu zaključen. Skupaj s spremljajočo investicijo v ureditev druge potrebne infrastrukture je bil vreden okrog deset milijonov evrov, od tega je Občina Jesenice prispevala 3,5 milijona iz občinskega proračuna. Projekt GORKI je bil sicer v pretežni meri sofinanciran iz evropskih sredstev, pri čemer je župan povedal, da so tudi za opravljena dodatna dela na čistilni napravi, ki so povišala stroške investicije, uspeli zagotoviti pokritje s strani sofinanciranja. Centralna čistilna naprava je v fazi poskusnega obratovanja.

Dec  2015 24

Spoštovane občanke in občani,

leto 2015 se poslavlja in zopet je pred vrati novo leto, ki prinaša tudi nove želje, cilje in priložnosti. Občini Jesenice je kljub težkemu položaju, s katerim se občine v tem času srečujejo, uspelo uresničiti veliko ciljev v dobro svojih občanov, obljubljamo pa, da bo tudi v prihodnjem letu najpomembnejše vodilo našega dela dobrobit občanov in s tem celotne občine. Vam pa želimo, da bi v leto 2016 vstopili odločno in pogumno ter da bi uspešno kljubovali vsem oviram, ki nam jih tako ali drugače naloži življenje.

Prijetne božične praznike ter srečno, uspešno in zdravo leto 2016!

Župan Tomaž Tom Mencinger
s podžupanoma Miho Reboljem in Vero Pintar,
občinskimi svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti in uslužbenci Občine Jesenice

Splošna bolnišnica Jesenice je pred kratkim odprla novi Urgentni center, ki je tako tudi že začel sprejemati paciente. Urgentni center je ogromna pridobitev ne le za samo bolnišnico, temveč tudi za občino in celotno gorenjsko regijo, z njo pa jeseniška bolnišnica postaja regijska bolnišnica z najsodobnejšo opremo in prostori. Prepričan sem, da lahko zaradi nove pridobitve, predvsem pa zaradi dejstva, da jeseniška bolnišnica slovi po odlični oskrbi ter strokovnem in prijaznem osebju, Splošno bolnišnico Jesenice brez pretiravanja uvrstimo med najboljše bolnišnice v državi, kar mi je kot županu in Jeseničanu v velik ponos.

V preteklih dneh se je končala izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo in obnova vodovodnega omrežja na Prosvetni cesti, kar tako za tamkajšnjo krajevno skupnost kot za celotno občino predstavlja veliko pridobitev, saj smo uspeli komunalno urediti še en pomemben del naše občine. Hkrati se nadaljuje tudi izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Cesta v Rovte–Trebež, ki naj bi se izvajala predvidoma do aprila 2016, prejeli pa smo tudi že gradbeno dovoljenje za izgradnjo obvoznice Lipce, kar pomeni, da bomo že v januarju objavili javni razpis za izbiro izvajalca, nato pa se bo lahko začela tudi izgradnja.

V soboto so se končali 28. Čufarjevi dnevi, ki so tudi tokrat ponudili izredno dober program s kakovostnimi gledališkimi predstavami. Festival ljubiteljskih gledališč, ki nosi ime po Jeseničanu Tonetu Čufarju, je v slovenskem prostoru zelo cenjen in zato ljubiteljska gledališča vsako leto nanj prijavijo veliko število gledaliških predstav. Še posebej veseli dejstvo, da je bila dvorana Gledališča Toneta Čufarja vsak dan festivala popolnoma polna, kar prav tako kaže na kakovost festivala oziroma predstav, ki jih ponuja. Čufarjevi dnevi so eden izmed tradicionalnih jeseniških kulturnih dogodkov, ki pomembno zaznamujejo naše mesto, zato se organizatorjem za njihov vsakoletni trud zahvaljujem in jim čestitam za že 28. uspešno izvedbo festivala.

V zadnjem času lahko v medijih zasledimo ogromno poročanja o begunski oziroma migrantski krizi, s katero se trenutno sooča Slovenija. Na krizo nismo imuni niti na Jesenicah, kar je, glede na našo obmejno lokacijo, razumljivo. Preko Jesenic je bilo v zadnjih štirinajstih dneh z vlaki prepeljanih že več tisoč evidentiranih beguncev oziroma migrantov, vendar pa njihov prevoz poteka v organiziranem spremstvu policije ter z vednostjo in odobritvijo avstrijskih varnostnih organov o njihovem sprejetju. Prišlo je tudi do nekaj poskusov samostojnega prečkanja meje preko predora Karavanke, vendar pa so bili ti posamezniki oziroma skupine le-teh napoteni nazaj v nastanitvene centre.

V začetku meseca je bila po trimesečnem odmoru sklicana 8. redna seja Občinskega sveta. Dnevni red seje je bil iz tega razloga precej obsežen, med ključnimi točkami, ki so jih svetniki obravnavali, so bili Statut občine Jesenice, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Jesenice, Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve občine Jesenice v letu 2015 in v letu 2016 za odpravo posledic naravne nesreče, svetniki pa so se seznanili tudi s poročilom o analizi stanja s področja socialnega varstva v občini Jesenice ter potrdili prenehanje mandata svetniku Matjažu Kašetu z Neodvisne liste Za boljše Jesenice. Na naslednji seji nas čaka že prva obravnava proračuna občine Jesenice za leto 2016, zato poteka že tudi intenzivna priprava le-tega. Žal ugotavljamo, da je proračun vsako leto težje sestaviti, saj je zakonskih obvez vedno več, močno se povečuje tekoča poraba, hkrati pa investicijskega potenciala praktično ni več. Vseeno upamo, da bomo uspeli sestaviti in predlagati takšen proračun, da bomo z njim lahko zadovoljni vsi – tako občinska uprava, ki ga izvršuje, svetniki in tudi sami občani, za katere se denar tako ali drugače v končni fazi namenja.

V preteklem tednu je bil opravljen tehnični pregled za Centralno čistilno napravo Jesenice. Na podlagi pregleda bo treba odpraviti še nekaj pomanjkljivosti, kar je pri sami velikosti projekta popolnoma razumljivo, vendar pa računamo, da bodo te odpravljene v roku enega meseca in bo tako lahko izdana tudi odločba o poskusnem obratovanju. Slovesno otvoritev Centralne čistilne naprave, skupaj s kanalizacijo na območju Podmežakla, načrtujemo v prvi polovici novembra.