Župan občine Jesenice

Vkorakali smo v mesec maj, ki je na Jesenicah poznan kot mesec narcis. V tem mesecu se zvrsti tudi ogromno različnih dogodkov, med katerimi lahko prav vsak najde nekaj zase. Mesec smo začeli s tradicionalno prvomajsko prireditvijo na Pristavi, kjer se je kljub slabemu vremenu zbralo lepo število obiskovalcev. Nadaljujemo že ta teden s kolesarskim promocijskim dogodkom, s katerim želimo še bolj razširiti zavest o pomembnosti rekreacije in športa za zdravje naših občanov, hkrati pa z bolj razširjeno uporabo koles, javnega prevoza ali same hoje tudi razbremeniti našo občino tako prometa kot tudi onesnaževanja okolja. Najbolj znana in pričakovana prireditev v maju pa je seveda Miss narcis v Planini pod Golico. V sklopu te osnovne prireditve, ki jo organizira Turistično društvo Golica, bodo potekali različni dogodki kar tri zaporedne konce tedna z vrhuncem dogajanja v soboto 14. maja. Vse podrobnosti o pestrem dogajanju lahko najdete tudi v napovedniku dogodkov na občinski spletni strani. V Planini pod Golico trenutno sicer poteka tudi obnova ceste Belcijan–Betel, vendar pa se bomo skupaj z izvajalcem del potrudili, da organizacija prireditve zaradi same obnove ne bo otežkočena.
V preteklih dneh so izpred Splošne bolnišnice Jesenice po skoraj letu dni odpeljali vojaško mobilno bolnišnico Role 2, ki je med gradnjo Urgentnega centra Jesenice uspešno opravljala nalogo urgence. Po podatkih predstavnikov bolnišnice je bila na Jesenicah v uporabi kar 286 dni, v njej pa so oskrbeli skoraj 30.000 pacientov. Prepričan sem, da brez mobilne bolnišnice gradnja urgentnega centra ne bi bila možna, zato se je njena postavitev izkazala za edino pravilno. Ob tem si seveda zahvale zaslužijo tako zaposleni v jeseniški bolnišnici kot tudi vojska in sami pacienti, ki so bili z oskrbo v mobilni bolnišnici po večini izredno zadovoljni.

V soboto se je zaključil 3. teden astronomije, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj turizma Jesenice v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Jesenice v času od 2. do 9. aprila. Razstavo so odprli s prvim festivalom znanstvene fantastike, imenovanim Meteorita. Obisk slednjega je bil po mnenju organizatorjev nad pričakovanji, želeli pa bi si malce več obiska čez teden na sami razstavi. Vseeno pa je to za promocijo Jesenice enkraten dogodek, ki so se ga udeležile tudi nekatere šole iz ostalih občin, zato društvu za organizacijo čestitam in jim želim še več takšnih dogodkov. župan občine Jesenice

V aprilu bomo, kot vsako leto, obeležili svetovni dan Zemlje. V ta namen po celi državi potekali številni dogodki, povezani z naravo in ekologijo, med drugim pa tudi čistilne akcije. Slednjo bomo organizirali tudi v občini Jesenice, in sicer v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in javnim komunalnim podjetjem JEKO-IN d.o.o. Jesenice, hkrati pa bo organiziran tudi dan odprtih vrat na deponiji Mala Mežakla, ko bo možen tudi voden ogled le-te. Predviden datum tako za čistilno akcijo kot ogled deponije je sobota, 16. april, v primeru slabega vremena pa bosta dogodka za en teden prestavljena. O vseh podrobnejših informacijah se bomo dogovorili v prihodnjih dveh tednih in o vsem pravočasno obvestili tudi javnost.

Prejšnji teden so se odvijali različni dogodki v sklopu občinskega praznika, ki ga praznujemo vsako leto 20. marca. Poleg tradicionalnega, že 16. kviza o poznavanju mesta Jesenice za osnovno- in srednješolce, je bil na Stari Savi organiziran tudi Jožefov sejem z zanimivimi spremljevalnimi dogodki. V petek smo v sodelovanju z investitorjem, družbo Anepremičnine d.o.o., odprli tudi prečno povezavo na območju Hrenovice, ki je za samo mesto zelo pomembna pridobitev, saj povezuje dva dela mesta in tako bistveno skrajšuje dostop do Hrenovice in Stare Save. V nedeljo smo praznovanje občinskega praznika sklenili z osrednjo proslavo v Gledališču Toneta Čufarja Jesenice, kjer so bila podeljena tudi priznanja letošnjim nagrajencem, ki jim ob tej priložnosti še enkrat čestitam.

 

Spoštovani občani, cenjene občanke!

Ob današnjem prazniku občine Jesenice vam iskreno čestitam in vam želim prijeten dan! 
Vabim pa vas tudi na osrednjo prireditev ob praznovanju praznika, ki bo v Gledališču Toneta Čufarja ob 19.30, ko bomo med drugim tudi podelili nagrade letošnjim občinskim nagrajencem.

S spoštovanjem,

župan Tomaž Tom Mencinger s sodelavci

 

 

Jeseniška občina ni samo občina z zgodovino železarstva, temveč tudi z bogato športno tradicijo, kar se odraža tudi v številu priznanj, ki so vsako leto podeljena na področju športa. V ponedeljek je tako Športna zveza Jesenice v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirala podelitev priznanj športnikom za leto 2015. Prireditev je vsako leto zelo dobro obiskana prireditev, še posebej razveseljivo pa je dejstvo, da imamo tako na področju Jesenic kot širše Gorenjske veliko mladih športnikov, ki bodo nadaljevali z uspešno športno potjo, zato nas v tem trenutku za kvalitetno nadaljevanje športnih aktivnosti na področju Jesenic in Gorenjske ne skrbi. Na tem področju se lahko pohvalimo tudi z odličnimi pogoji, kot so urejeni športni objekti in druge površine, hkrati pa je dobro organizirano tudi delo pristojnih organizacij, kot so Zavod za šport, Športna zveza in ne nazadnje tudi Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, ki deluje pod okriljem Športne zveze Jesenice.

Svet KS Slovenski Javornik – Koroška Bela je konec februarja sklical sejo, ki sem se je udeležil tudi sam, tema pogovora pa je bila med drugim tudi prodaja »občinskega« dela Rekreacijskega centra Kres, ki so mu svetniki KS pred kratkim nasprotovali. Na seji smo tematiko še enkrat predelali, na koncu pa so svetniki svojo odločitev spremenili in se s sklepom odločili, da se območje vseeno proda, s tem pa se omogoči oživitev območja. Beseda je nanesla tudi na investicije, ki so bile v zadnjih letih izvedene na območju te krajevne skupnosti, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da je bilo teh kar nekaj. Med večje spadajo Celostna obnova OŠ Koroška Bela, obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije na Prosvetni ulici ter na območju Cesta v Rovte–Trebež (ta je pravkar v izvajanju), razširitev otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku in izgradnja novega igrišča na Koroški Beli pri TVD Partizanu, obnova Gajškove poti itd.

 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah skrbi za številne starejše osebe, ki jesen življenja preživljajo v oskrbi za to usposobljenega osebja. Po upokojitvi nekdanje direktorice in odstopu njenega naslednika pa sedaj že kar nekaj časa poteka postopek izbire novega direktorja, ki se je zaradi pritožbe ene od neizbranih kandidatk in sodnega postopka zavlekel. Postopek izbire direktorja zavoda je sicer v izključni pristojnosti sveta zavoda, ki pa do razrešitve pritožbe oziroma do dokončanja sodnega postopka ne more nadaljevati s postopkom izbire direktorja. V tem času naloge direktorja zavoda še vedno opravlja vršilka dolžnosti, ki tako poskrbi, da delovanje zavoda poteka nemoteno, vseeno pa upam, da se bo postopek čim prej zaključil in bo zavod končno dobil novega direktorja.

V preteklem tednu je Občina Jesenice na pobudo Skupnosti občin Slovenije že tretje leto zapored organizirala dan odprtih vrat, ki je bil na ta dan organiziran tudi po številnih drugih občinah. S skupno akcijo smo želeli opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter predstaviti dobro delo naše občine. Vseeno bi ob tem rad poudaril tudi dejstvo, da so vrata Občine Jesenice za vse občane in drugo zainteresirano javnost odprta tudi ostale delovne dni v letu. Tako jaz kot moji sodelavci smo vselej na voljo vsem, ki imajo kakšno vprašanje ali težavo iz pristojnosti lokalne skupnosti, zato so ti dobrodošli ne le ob dnevu odprtih vrat, temveč vsak delavnik.