Župan občine Jesenice

Jeseniška občina ni samo občina z zgodovino železarstva, temveč tudi z bogato športno tradicijo, kar se odraža tudi v številu priznanj, ki so vsako leto podeljena na področju športa. V ponedeljek je tako Športna zveza Jesenice v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirala podelitev priznanj športnikom za leto 2015. Prireditev je vsako leto zelo dobro obiskana prireditev, še posebej razveseljivo pa je dejstvo, da imamo tako na področju Jesenic kot širše Gorenjske veliko mladih športnikov, ki bodo nadaljevali z uspešno športno potjo, zato nas v tem trenutku za kvalitetno nadaljevanje športnih aktivnosti na področju Jesenic in Gorenjske ne skrbi. Na tem področju se lahko pohvalimo tudi z odličnimi pogoji, kot so urejeni športni objekti in druge površine, hkrati pa je dobro organizirano tudi delo pristojnih organizacij, kot so Zavod za šport, Športna zveza in ne nazadnje tudi Regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, ki deluje pod okriljem Športne zveze Jesenice.

Svet KS Slovenski Javornik – Koroška Bela je konec februarja sklical sejo, ki sem se je udeležil tudi sam, tema pogovora pa je bila med drugim tudi prodaja »občinskega« dela Rekreacijskega centra Kres, ki so mu svetniki KS pred kratkim nasprotovali. Na seji smo tematiko še enkrat predelali, na koncu pa so svetniki svojo odločitev spremenili in se s sklepom odločili, da se območje vseeno proda, s tem pa se omogoči oživitev območja. Beseda je nanesla tudi na investicije, ki so bile v zadnjih letih izvedene na območju te krajevne skupnosti, pri tem pa je bilo ugotovljeno, da je bilo teh kar nekaj. Med večje spadajo Celostna obnova OŠ Koroška Bela, obnova vodovoda in izgradnja kanalizacije na Prosvetni ulici ter na območju Cesta v Rovte–Trebež (ta je pravkar v izvajanju), razširitev otroškega igrišča na Slovenskem Javorniku in izgradnja novega igrišča na Koroški Beli pri TVD Partizanu, obnova Gajškove poti itd.

 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah skrbi za številne starejše osebe, ki jesen življenja preživljajo v oskrbi za to usposobljenega osebja. Po upokojitvi nekdanje direktorice in odstopu njenega naslednika pa sedaj že kar nekaj časa poteka postopek izbire novega direktorja, ki se je zaradi pritožbe ene od neizbranih kandidatk in sodnega postopka zavlekel. Postopek izbire direktorja zavoda je sicer v izključni pristojnosti sveta zavoda, ki pa do razrešitve pritožbe oziroma do dokončanja sodnega postopka ne more nadaljevati s postopkom izbire direktorja. V tem času naloge direktorja zavoda še vedno opravlja vršilka dolžnosti, ki tako poskrbi, da delovanje zavoda poteka nemoteno, vseeno pa upam, da se bo postopek čim prej zaključil in bo zavod končno dobil novega direktorja.

V preteklem tednu je Občina Jesenice na pobudo Skupnosti občin Slovenije že tretje leto zapored organizirala dan odprtih vrat, ki je bil na ta dan organiziran tudi po številnih drugih občinah. S skupno akcijo smo želeli opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter predstaviti dobro delo naše občine. Vseeno bi ob tem rad poudaril tudi dejstvo, da so vrata Občine Jesenice za vse občane in drugo zainteresirano javnost odprta tudi ostale delovne dni v letu. Tako jaz kot moji sodelavci smo vselej na voljo vsem, ki imajo kakšno vprašanje ali težavo iz pristojnosti lokalne skupnosti, zato so ti dobrodošli ne le ob dnevu odprtih vrat, temveč vsak delavnik.

S sodelavci smo pred dnevi v sklopu obiskov gospodarskih družb obiskali naše največje podjetje, tj. Acroni d.o.o., kjer so nam predstavili svojo dejavnost in določene načrte za bližnjo prihodnost. Acroni trenutno zaposluje okrog 1.200 ljudi, v bližnji prihodnosti pa se pričakuje postopna upokojitev okrog 300 oseb, kar predstavlja neko priložnost za mlajše generacije, ki bodo tako dobile priložnost za službo. Trenutno družba razpisuje tudi 50 prostih delovnih mest za metalurge. Družba Acroni sicer posluje odlično, vseskozi tudi širijo svojo proizvodnjo in trge, že pred leti pa je bil rešen tudi problem odlaganja črne žlindre, ki se zdaj predelana vrača nazaj v proizvodnjo in tako ne povzroča več takšnega onesnaževanja kot včasih.

Od občanov v zadnjem času prejemamo veliko vprašanj v zvezi z novih nadhodom na območju Hrenovice, zato smo o najnovejših informacijah v zvezi s potekom investicije prejšnji teden povprašali predstavnika investitorja, podjetja Anepremičnine. Na podlagi informacij, ki nam jih je podal, z veseljem lahko sporočim, da bo nadhod odprt predvidoma do konca naslednjega meseca, ko naj bi pridobil tudi uporabno dovoljenje. Kot smo že večkrat pojasnili, bo nadhod prilagojen tudi invalidom in otroškim vozičkom, saj je na eni strani vgrajena dvižna ploščad, na drugi pa dvigalo, ki pa bosta v uporabi po prejemu uporabnega dovoljenja. Nadhod bo zelo koristna pridobitev s pomembno povezovalno funkcijo – centralni del Jesenic bo namreč povezoval s Hrenovico in Staro Savo –, hkrati pa bo olajšal tudi dostop do stanovanj v Gorenjskem sončku, ki so prav tako tik pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Pretekli četrtek je v dvorani Kolpern na Stari Savi potekala javna obravnava noveliranega dokumenta Občinskega razvojnega programa za obdobje 2011–2025. Dogodka se je sicer udeležilo le okrog 20 predstavnikov javnosti, kar me rahlo preseneča, saj gre za enega temeljnih dokumentov naše občine in bi bila tudi v tej fazi sprejemanja dokumenta zelo dobrodošla večja zainteresiranost samih občanov in s tem njihovo sodelovanje. V vsakem primeru pa smo zelo hvaležni za vse prejete pripombe in predloge, do katerih se bomo v kratkem tudi opredelili. Končna obravnava dokumenta in njegov sprejem na seji Občinskega sveta občine Jesenice sta predvidena konec naslednjega meseca.

Spoštovani občani in občanke,

ob 8. februarju, slovenskem kulturnem prazniku, vam iskreno čestitam.

 

Župan Tomaž Tom Mencinger s podžupanoma Vero Pintar in Miho Reboljem ter ostalimi sodelavci Občine Jesenice

Pretekli teden je bila Dnevnikova izvidnica, priloga časopisa Dnevnik, namenjena našim Jesenicam. Bistvo priloge je, da v določene občine pošljejo dva tujca, ki v občini preživita konec tedna, nato pa občino »ocenita« na podlagi svoje izkušnje. Kljub temu, da ocena naše občine ni idealna, pa vidim v tem prispevku velik plus, saj tudi prek oči tujcev, ki sta našo občino obiskala prvič, vidimo, kje so naši neizkoriščeni potenciali in kaj moramo spremeniti, če želimo v občino privabiti več turistov in ustvariti pozitivno turistično izkušnjo. Največji »minus«, naveden v prispevku, je bil predvsem neustrezen odpiralni čas muzejskih objektov in Turistično-informacijskega centra, zato v kratkem načrtujemo spremembo tudi na tem področju. Največji izpostavljen »plus«, na katerega sem tudi sam zelo ponosen, pa je prijaznost vseh domačinov. Slednje potrjuje dejstvo, ki ga prebivalci Jesenic od nekdaj poznamo, in sicer da na Jesenicah živijo prijazni, srčni ljudje, ki vsakega prišleka sprejmejo z odprtimi rokami.

Mladinski svet Jesenice je na Občino Jesenice pred kratkim naslovil pobudo, da bi letos FeSteelVal, dogodek, ki ga bodo letos organizirali že tretje leto po vrsti, razširili s projektom stenskih poslikav. Danes je na to temo v Kabinetu župana potekal sestanek, kjer so predstavniki Mladinskega sveta Jesenice idejo predstavili podrobneje in se s predstavniki Občine Jesenice dogovorili, na kakšen način bi jo lahko najlažje izpeljali. Občina Jesenice idejo vsekakor podpira, saj bodo na ta način lahko polepšane določene lokacije oziroma objekti v občinski lasti, ki bodo tako dobili novo, lepšo podobo, obenem pa je potrebno pohvaliti tudi angažiranost predstavnikov Mladinskega sveta Jesenice, ki z dobrimi idejami FeSteelVal vsako leto nadgrajujejo.